Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara-Nikaya
II. Dukanipata

I. I. Kammakarana Vagga

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the 1979 Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by The Rev. Richard Morris, M.A., LL.D., Second Edition, revised by A.K. Warder, B.A., Ph.D., Lecturer in Sanskrit in the University of Edinburgh

 


[47]

Namo tassa Bhagavato arahato samma sambuddhassa

Sutta 1

Vajjasuttam

[1][pts] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

Tatra kho Bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

Bhikkhavo ti!|| ||

Bhadante ti te bhikkhu Bhagavato paccassosum.|| ||

Bhagava etad avoca:|| ||

Dve'mani bhikkhave vajjani.|| ||

Katamani dve?|| ||

Ditthadhammikan ca vajjam,||
samparayikanca vajjam.|| ||

Kataman ca bhikkhave ditthadhammikam vajjam?|| ||

Idha, bhikkhave, ekacco passati coram agucarim rajano gahetva vividha kammakarana karente,||
kasahi pi ta'ente,||
vettehi pi ta'ente,||
addhadandakehi pi ta'ente,||
hattham pi chindante,||
padam pi chindante,||
hatthapadam pi chindante,||
kannam pi chindante,||
nasam pi chindante,||
kannanasam pi chindante,||
bilangathalikam pi karonte,||
sankhamundikam pi karonte,||
rahumukham pi karonte,||
jotimalikam pi karonte,||
hatthapajjotikam pi karonte,||
erakavattikam pi karonte,||
[48] cirakavasikam pi karonte,||
eneyyakam pi karonte,||
balisamamsikam pi karonte,||
kahapanakam pi karonte,||
kharapatacchikam pi karonte,||
palighaparivattikam pi karonte,||
palalapithikam pi karonte,||
tattena pi telena osincante,||
sunakhehi pi khadapente,||
jivantam pi sule uttasente,||
asina pi sisam chindante.|| ||

Tassa evam hoti:||
yatharupanam kho papakanam kammanam hetu coram agucarim rajano gahetva vividha kammakarana karenti,||
kasahi pi ta'ente,||
vettehi pi ta'ente,||
addhadandakehi pi ta'ente,||
hattham pi chindante,||
padam pi chindante,||
hatthapadam pi chindante,||
kannam pi chindante,||
nasam pi chindante,||
kannanasam pi chindante,||
bilangathalikam pi karonte,||
sankhamundikam pi karonte,||
rahumukham pi karonte,||
jotimalikam pi karonte,||
hatthapajjotikam pi karonte,||
erakavattikam pi karonte,||
cirakavasikam pi karonte,||
eneyyakam pi karonte,||
balisamamsikam pi karonte,||
kahapanakam pi karonte,||
kharapatacchikam pi karonte,||
palighaparivattikam pi karonte,||
palalapithikam pi karonte,||
tattena pi telena osincante,||
sunakhehi pi khadapente,||
jivantam pi sule uttasente,||
asina pi sisam chindante.|| ||

Aham ce va kho pana evarupam papakammam kareyyam,||
mam pi rajano gahetva evarupa vividha kammakarana kareyyum,||
kasahi pi ta'ente,||
vettehi pi ta'ente,||
addhadandakehi pi ta'ente,||
hattham pi chindante,||
padam pi chindante,||
hatthapadam pi chindante,||
kannam pi chindante,||
nasam pi chindante,||
kannanasam pi chindante,||
bilangathalikam pi karonte,||
sankhamundikam pi karonte,||
rahumukham pi karonte,||
jotimalikam pi karonte,||
hatthapajjotikam pi karonte,||
erakavattikam pi karonte,||
cirakavasikam pi karonte,||
eneyyakam pi karonte,||
balisamamsikam pi karonte,||
kahapanakam pi karonte,||
kharapatacchikam pi karonte,||
palighaparivattikam pi karonte,||
palalapithikam pi karonte,||
tattena pi telena osincante,||
sunakhehi pi khadapente,||
jivantam pi sule uttasente,||
asina pi sisam chindeyyunti.|| ||

So ditthadhammikassa vajjassa bhito na paresam pabhatam palumpanno carati.|| ||

Idam vuccati bhikkhave ditthadhammikam vajjam.|| ||

Kataman ca bhikkhave samparayikam vajjam:|| ||

Idha, bhikkhave, ekacco iti patisancikkhati:||
kayaduccaritassa kho papako vipako abhisamparayam,||
vaciduccaritassa kho papako vipako abhisamparayam,||
manoduccaritassa kho papako vipako abhisamparayam.|| ||

Aham ce va kho pana kayena duccaritam careyyam,||
vacaya duccaritam careyyam,||
manasa duccaritam careyyam,||
kin ca tam,||
yenagam na kayassa bheda param marana apayam duggatim vinipatam Nirayam upapajjeyyan ti.|| ||

[49] So samparayikassa vajjassa bhito kayaduccaritam pahaya kayasucaritam bhaveti,||
vaciduccaritam pahaya vacisucaritam bhaveti,||
mano-duccaritam pahaya mano-sucaritam bhaveti,||
suddham attanam pariharati.|| ||

Idam vuccati bhikkhave samparayikam vajjam.|| ||

Imani kho bhikkhave dve vajjani.|| ||

Tasmat iha bhikkhave evam sikkhitabbam:||
ditthadhammikassa vajjassa bhayissama,||
samparayikassa vajjassa bhayissama.|| ||

Vajjabhiruno bhavissama vajjabhayadassavino ti.|| ||

Evam hi vo bhikkhave sikkhitabbam.|| ||

Vajjabhiruno bhikkhave vajja-bhayadassavino etam patikankham,||
yam parimuccissati sabbavajjehi ti.|| ||

 

§

 

Sutta 2

Padhanasuttam

[2][pts] Dve'mani bhikkhave padhanani durabhisambhavani lokasmim.|| ||

Katamani dve?|| ||

Yan ca gihinam agaram ajjhavasaram civara-pindapata-senasana-gilana-paccaya-bhesajja-parikkharanuppadanattham padhanam,||
yan ca agarasma anagariyam pabbajitanam sabbupadhi-patinissaggatthaya padhanam.|| ||

Imani kho bhikkhave dve padhanani durabhisambhavani lokasmim.|| ||

Etad aggam bhikkhave imesam dvinnam padhananam yad idam sabbupadhi-patinissaggattham padhanam.|| ||

Tasmat iha bhikkhave evam sikkhitabbam:||
sabbupadhi-patinissaggattham padhanam padahissama ti.|| ||

Evam hi vo bhikkhave sikkhitabban ti.|| ||

 

§

 

Sutta 3

Tapaniyasuttam

[3][pts] Dve'me bhikkhave dhamma tapaniya.|| ||

Katame dve?|| ||

Idha, bhikkhave, ekaccassa kayaduccaritam katam hoti,||
akatam hoti kayasucaritam;||
vaciduccaritam katam hoti,||
akatam hoti vacisucaritam;||
manoduccaritam katam hoti,||
akatam hoti mano-sucaritam.|| ||

So kayaduccaritam me katan ti tappati,||
akatam me kayasucaritan ti tappati,||
vaciduccaritam me katan ti tappati,||
akatam me vacisucaritanti tappati;||
manoduccaritam me katan ti tappati,||
akatam me manosucaritanti tappati.|| ||

Ime kho bhikkhave dve dhamma tapaniya ti.|| ||

 

§

 

Sutta 4

Atapaniyasuttam

[4][pts] Dve'me bhikkhave dhamma atapaniya.|| ||

[50] Katame dve?|| ||

Idha, bhikkhave, ekaccassa kayasucaritam katam hoti,||
akatam hoti kayaduccaritam;||
vacisucaritam katam hoti,||
akatam hoti vaciduccaritam;||
manosucaritam katam hoti,||
akatam hoti mano-duccaritam;

So kayasucaritam me katan ti na tappati,||
akatam me kayaduccaritan ti na tappati,||
vacisucaritam me katan ti na tappati,||
akatam me vaciduccaritan ti na tappati;||
manosucaritam me kattan ti na tappati,||
akatam me manoduccaritanti na tappati.|| ||

Ime kho bhikkhave dve dhamma atapaniya ti.|| ||

 

§

 

Sutta 5

Upannata Suttam

[5][pts][than] Dvinnaham bhikkhave dhammanam upannasim:||
ya ca asantutthita kusalesu dhammesu,||
ya ca appativanita padhanasmim.|| ||

Appativanam sudaham bhikkhave padahami:||
kamam taco ca naharu ca atthi ca avasissatu sarire,||
upasussatu mamsalohitam,||
yam tam purisa-thamena purisa-viriyena purisa-parakkamena pattabbam,||
na tam apapunitva viriyassa santhanam bhavissati ti.|| ||

Tassa mayham bhikkhave appamadadhigata bodhi,||
appamadadhigato anuttaro yogakkhemo.|| ||

Tumhe ce pi bhikkhave appativanam padaheyyatha:||
kamam taco ca naharu ca atthi ca avasissatu sarire,||
upasussatu mamsalohitam,||
yam tam purisa-thamena purisa-viriyena purisa-parakkamena pattabbam,||
na tam apapunitva viriyassa santhanam bhavissati ti.|| ||

Tumhe pi bhikkhave na cirass'eva yass'atthaya kulaputta sammad eva agarasma anagariyam pabbajanti,||
tad anuttaram brahmacariya-pariyosanam ditthe va dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharissatha.|| ||

Tasmat iha bhikkhave evam sikkhitabbam:||
appativanam padahissama,||
kamam taco ca naharu ca atthi ca avasissatu sarire,||
upasussatu mamsalohitam,||
yam tam purisa-thamena purisa-viriyena purisa-parakkamena pattabbam,||
na tam apapunitva viriyassa santhanam bhavissati ti.|| ||

Evam hi vo bhikkhave sikkhitabban ti.|| ||

 

§

 

Sutta 6

Sannojaniya Suttam

[6][pts] Dve'me bhikkhave dhamma.|| ||

Katame dve?|| ||

Ya ca sannojaniyesu dhammesu assadanupassita,||
ya ca sannojaniyesu dhammesu nibbidanupassita.|| ||

Sannojaniyesu bhikkhave dhammesu assadanupassi viharanto||
ragam nappa- [51] jahati,||
dosam nappajahati,||
moham nappajahati.|| ||

Ragam appahaya||
dosam appahaya||
moham appahaya||
na parimuccati jatiya jaraya maranena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upayasehi.|| ||

Na parimuccati dukkhasma ti vadami.|| ||

Sannojaniyesu bhikkhave dhammesu nibbidanupassi viharanto||
ragam pajahati,||
dosam pajahati,||
moham pajahati.|| ||

Ragam pahaya||
dosam pahaya||
moham pahaya||
parimuccati jatiya jaraya maranena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upayasehi.|| ||

Parimuccati dukkhasama ti vadami.|| ||

Ime kho bhikkhave dve dhamma ti.|| ||

 

§

 

Sutta 7

Kanha Suttam

[7][pts] Dve'me bhikkhave dhamma kanha.|| ||

Katame dve?|| ||

Ahirikan ca anottappan ca.|| ||

Ime kho bhikkhave dve dhamma kanha ti.|| ||

 

§

 

Sutta 8

Sukka Suttam

[8][pts] Dve'me bhikkhave dhamma sukka.|| ||

Katame dve?|| ||

Hiri ca ottappan ca.|| ||

Ime kho bhikkhave dve dhamma sukka ti.|| ||

 

§

 

Sutta 9

Cariya Suttam

[9][pts][than][olds][irel] Dve'me bhikkhave sukka dhamma lokam palenti.||
Katame dve?|| ||

Hiri ca ottappan ca.||
Ime kho bhikkhave dve sukka dhamma lokam na paleyyum,||
nayidha pannayetha mata ti va matuccha ti va matulani ti va acariya-bhariya ti va garunam dara ti va,||
sambhedam loko agamissati,||
yatha ajelaka kukkuta-sukara sona-sigala.|| ||

Yasma ca kho bhikkhave ime dve sukka dhamma lokam palenti,||
tasma pannayati mata ti va matuccha ti va matulani ti va acariya-bhariya ti va garunam dara ti va ti.|| ||

 

§

 

Sutta 10

Vassupanayika Suttam

[10][pts] Dve'ma bhikkhave vassupanayika.|| ||

Katama dve?|| ||

Purimika ca pacchimika ca.|| ||

Ima kho bhikkhave dve vassupanayika ti.|| ||

[Kammakarana pathamo]

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement