Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara-Nikaya
II. Dukanipata

II. I. Adhikarana Vagga

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the 1979 Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by The Rev. Richard Morris, M.A., LL.D., Second Edition, revised by A.K. Warder, B.A., Ph.D., Lecturer in Sanskrit in the University of Edinburgh

 


[52]

Sutta 11

Balani Sutta (1)

[11][pts] Dve'mani bhikkhave balani.|| ||

Katamani dve?|| ||

Patisankhanabalan ca, bhavana-balan ca.|| ||

Kataman ca bhikkhave patisankhanabalam?|| ||

Idha, bhikkhave, ekacco iti patisancikkhati:||
kayaduccaritassa kho papako vipako ditthe va dhamme abhisamparayan ca,||
vaciduccaritassa papako vipako ditthe va dhamme abhisamparayan ca,||
mano-duccaritassa papako vipako ditthe va dhamme abhisamparayan ca ti.|| ||

So iti patisankhaya||
kayaduccaritam pahaya kayasucaritam bhaveti,||
vaciduccaritam pahaya vacisucaritam bhaveti,||
mano-duccaritam pahaya mano-sucaritam bhaveti.|| ||

Suddham attanam pariharati.|| ||

Idam vuccati bhikkhave patisankhanabalam.|| ||

Kataman ca bhikkhave bhavanabalam?|| ||

Tatra, bhikkhave, yam idam bhavanabalam sekham etam balam.|| ||

Sekham hi so bhikkhave balam agamma ragam pajahati,||
dosam pajahati,||
moham pajahati,||
ragam pahaya||
dosam pahaya||
moham pahaya||
yam akusalam,||
tam na karoti.|| ||

Yam papam.|| ||

Tam na sevati.|| ||

Idam vuccati bhikkhave bhavana-balam.|| ||

Imani kho bhikkhave dve balani ti.|| ||

 

§

 

Sutta 12

Balani Sutta (2)

[12][pts] Dve'mani bhikkhave balani.|| ||

Katamani dve?|| ||

Patisankhana-balan ca,||
bhavana balan ca.|| ||

Kataman ca bhikkhave patisankhana-balam?|| ||

Idha, bhikkhave, ekacco iti patisancikkhati:||
kayaduccaritassa kho papako vipako ditthe va dhamme abhisamparayan ca,||
vaciduccaritassa papako vipako ditthe va dhamme abhisamparayan ca,||
manoduccaritassa papako vipako ditthe va dhamme abhisamparayan ca ti.|| ||

So iti patisankhaya||
kayaduccaritam pahaya kayasucaritam bhaveti,||
vaciduccaritam pahaya vacisucaritam bhaveti,||
mano-duccaritam pahaya mano-sucaritam bhaveti.|| ||

Suddham attanam pariharati.|| ||

Idam vuccati bhikkhave patisankhanabalam.|| ||

Kataman ca bhikkhave bhavana-balam?|| ||

Idha, bhikkhave, [53] Bhikkhu satisambojjhangam bhaveti,||
vivekanissitam viraganissitam nirodhanissitam vossaggaparinamim.|| ||

Dhamma-vicaya-sambojjhangam bhaveti,||
vivekanissitam viraganissitam nirodhanissitam vossaggaparinamim.|| ||

Viriya-sambojjhangam bhaveti,||
vivekanissitam viraganissitam nirodhanissitam vossaggaparinamim.|| ||

Piti-sambojjhangam bhaveti,||
vivekanissitam viraganissitam nirodhanissitam vossaggaparinamim.|| ||

Passaddhi-sambojjhangam bhaveti,||
vivekanissitam viraganissitam nirodhanissitam vossaggaparinamim.|| ||

Samadhi-sambojjhangam bhaveti,||
vivekanissitam viraganissitam nirodhanissitam vossaggaparinamim.|| ||

Upekkha-sambojjhangam bhaveti||
vivekanissitam viraganissitam nirodhanissitam vossaggaparinamim.|| ||

Idam vuccati bhikkhave bhavanabalam imani kho bhikkhave dve balani ti.|| ||

 

§

 

Sutta 13

Balani Sutta (3)

[13][pts] Dve'mani bhikkhave balani.|| ||

Katamani dve?|| ||

Patisankhana-balan ca,||
bhavana balan ca.|| ||

Kataman ca bhikkhave patisankhana balam:|| ||

Idha, bhikkhave, ekacco iti patisancikkhati:||
kayaduccaritassa kho papako vipako ditthe va dhamme abhisamparayan ca,||
vaciduccaritassa papako vipako ditthe va dhamme abhisamparayan ca,||
manoduccaritassa papako vipako ditthe va dhamme abhisamparayan ca ti.|| ||

So iti patisankhaya||
kayaduccaritam pahaya kayasucaritam bhaveti||
vaciduccaritam pahaya vacisucaritam bhaveti,||
mano-duccaritam pahaya manasucaritam bhaveti.|| ||

Suddham attanam pariharati.|| ||

Idam vuccati bhikkhave patisankhanabalam.|| ||

Kataman ca bhikkhave bhavana-balam?|| ||

Idha, bhikkhave, Bhikkhu vivicc'eva kamehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkam savicaram vivekajam piti-sukham pathamam-jhanam upasampajja viharati.|| ||

Vitakka-vicaranam vupasama ajjhattam sampasadanam cetaso ekodi-bhavam avitakkam avicaram samadhijam piti-sukham dutiyam-jhanam upasampajja viharati.|| ||

Pitiya ca viraga upekkhako ca viharati sato ca sampajano,||
sukhan ca kayena patisanvedeti,||
yam tam ariya acikkhanti||
'Upekkhako satima sukha-vihari' ti,||
tatiyam-jhanam upasampajja viharati.|| ||

Sukhassa ca pahana dukkhassa ca pahana pubb'eva somanassa-domanassanam atthangama adukkham-asukham upekkha-sati-parisuddhim catuttham-jhanam upasampajja viharati.|| ||

Idam vuccati bhikkhave bhavanabalam.|| ||

Imani kho bhikkhave dve balani ti.|| ||

 

§

 

Sutta 14

Dhamma Dasana Sutta

[14][pts][olds] Dve'ma bhikkhave Tathagatassa dhamma-desana.|| ||

Katamani dve?|| ||

Sankhittena ca, vittharena ca.|| ||

Ima kho bhikkhave dve Tathagatassa dhamma-desana ti.

 

§

 

Sutta 15

Adhikarana Sutta

[15][pts] Yasmim bhikkhave adhikarane apanno ca Bhikkhu codako ca Bhikkhu na sadhukam attana va attanam paccavekkhanti,||
tasm'etam bhikkhave adhikarane patikankham, [54] dighattaya kharattaya va'attaya samvattissati,||
bhikkhu ca na phasum viharissanti ti.|| ||

Yasmim ca kho bhikkhave adhikarane apanno ca Bhikkhu codako ca Bhikkhu sadhukam attana va attanam paccavekkhanti,||
tasm'etam bhikkhave adhikarane patikankham,||
na dighattaya kharattaya va'attaya samvattissati,||
bhikkhu ca phasukam viharissanti ti:|| ||

Kathan ca bhikkhave apanno Bhikkhu sadhukam attana va attanam paccavekkhanti?|| ||

Idha, bhikkhave, apanno Bhikkhu iti patisancikkhati,||
aham kho akusalam apanno kancid'eva desam kayena.|| ||

Tam mam so Bhikkhu addasa akusalam apajjamanam kancid'eva desam kayena.|| ||

No ce aham akusalam apajjeyyam kancid'eva desam kayena,||
na mam so Bhikkhu passeyya akusalam apajjamanam kancid'eva desam kayena.|| ||

Yasma ca kho aham akusalam apanno kancid'eva desam kayena,||
tasma mam so Bhikkhu addasa akusalam apajjamanam kancid'eva desam kayena.|| ||

Disva ca pana mam so Bhikkhu akusalam apajjamanam kancid'eva desam kayena anattamano ahosi.|| ||

Anattamano samano anattamanavacanam mam so Bhikkhu avaca.|| ||

Anattamanavacanahan tena Bhikkhuna vutto samano anattamano ahosi.|| ||

Anattamano samano paresam arocesim.|| ||

Iti mam eva tattha accayo accagama sunkadayikam va bhandasmin ti.|| ||

Evam kho bhikkhave apanno Bhikkhu sadhukam attana va attanam paccavekkhati.|| ||

Katan ca bhikkhave codako Bhikkhu sadhukam attana va attanam paccavekkhati?|| ||

Idha, bhikkhave, codako Bhikkhu iti patisancikkhati,||
ayam kho Bhikkhu akusalam apanno kancid'eva desam kayena.|| ||

Taham imam Bhikkhum addasam akusalam apajjamanam kancid'eva desam kayena.|| ||

No ce ayam Bhikkhu akusalam apajjeyya kancid'eva desam kayena,||
naham imam Bhikkhum passeyyam akusalam apajjamanam kancid'eva [55] desam kayena.|| ||

Yasma ca kho ayam Bhikkhu akusalam apanno kancid'eva desam kayena,||
tasma aham imam Bhikkhum addasam akusalam apajjamanam kancid'eva desam kayena.|| ||

Disva ca panaham imam Bhikkhum akusalam apajjamanam kancid'eva desam kayena anattamano ahosi.|| ||

Anattamano samano anattamanavacanaham imam Bhikkhum avacam.|| ||

Anattamanavacanayam Bhikkhu maya vutto samano anattamano ahosi.|| ||

Anattamano samano paresam arocesi.|| ||

Iti mam eva tattha accayo accagama sunkadayakamva bhandasmin ti.|| ||

Evam kho bhikkhave codako Bhikkhu sadhukam attana va attanam paccavekkha ti.|| ||

Yasmim bhikkhave adhikarane apanno ca Bhikkhu codako ca Bhikkhu na sadhukam attana va attanam paccavekkhanti,||
tasm'etam bhikkhave adhikarane patikankham,||
dighattaya kharattaya va'attaya samvattissati,||
bhikkhu ca na phasum viharissanti ti.|| ||

Yasmim kho bhikkhave adhikarane apanno ca Bhikkhu codako ca Bhikkhu sadhukam attana va attanam paccavekkhanti,||
tasm'etam bhikkhave adhikarane patikankham,||
na dighattaya kharattaya va'attaya samvattissati,||
bhikkhu ca phasum viharissanti ti.|| ||

 

§

 

Sutta 16

Annataro Brahmana Sutta

[16][pts] Atha kho annataro brahmano yena Bhagava ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Bhagavata saddhim sammodi.|| ||

Sammodaniyam katham saraniyam vitisaretva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinno kho so brahmano Bhagavantam etad avoca:|| ||

Ko nu kho bho Gotama hetu,||
ko paccayo,||
yena-m-idh'ekacce satta kayassa bheda param marana apayam duggatim vinipatam Nirayam upapajjanti ti?|| ||

[Bhagava:]

Adhammacariya visamacariya hetu kho brahmana evam idh'ekacce satta kayassa bheda param marana apayam duggatim vinipatam Nirayam upapajjanti ti.|| ||

[Brahmano:]

Ko pana bho Gotama hetu,||
ko paccaya||
yena-m-idh'ekacce satta kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjanti ti?|| ||

[Bhagava:]

Dhammacariya samacariya hetu kho brahmana [56] evan idh'ekacce satta kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjanti ti.|| ||

[Brahmano:]

Abhikkantam bho Gotama!||
Abhikkantam bho Gotama!||
seyyatha pi bho Gotama nikkujjitam va ukkujjeyya,||
paticchannam va vivareyya,||
mulhassa va maggam acikkheyya,||
andhakare va telapajjotam dhareyya,||
'cakkhumanto rupani dakkhinti' ti,||
evam'eva kho bhota Gotamena aneka-pariyayena dhammo pakasito.|| ||

Esaham Bhagavantam Gotamam saranam gacchami dhamman ca Bhikkhusanghan ca.|| ||

Upasakam mam bhavam Gotamo dharetu ajjatagge panupetam saranam gatan ti.|| ||

 

§

 

Sutta 17

Janussoni Sutta

[17][pts] Atha kho Janussoni brahmano yena Bhagava ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Bhagavata saddhim sammodi.|| ||

Sammodaniyam katham saraniyam vitisaretva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinno kho so Janussoni brahmano Bhagavantam etad avoca:|| ||

Ko nu kho bho Gotama hetu,||
ko paccayo,||
yena-m-idh'ekacce satta kayassa bheda param marana apayam duggatim vinipatam Nirayam upapajjanti ti?|| ||

[Bhagava:]

Katatta ca brahmana akatatta ca evan idh'ekacce satta kayassa bheda param marana apayam duggatim vinipatam Nirayam upapajjanti ti.|| ||

[Brahmano:]

Ko pana bho Gotama hetu,||
ko paccayo,||
yena-m-idh'ekacce satta kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjanti ti.|| ||

[Bhagava:]

Katatta ca brahmana akatatta ca evan idh'ekacce satta kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjanti ti.|| ||

[Brahmano:]

Na kho aham imassa bhoto Gotamassa samkhittena bhasitassa vittharena attham avibhattassa vittharena attham ajanami.|| ||

Sadhu me bhavam Gotamo tatha dhammam desetu,||
yatha aham imassa bhoto Gotamassa sankhittena bhasitassa vittharena attham ajaneyyan ti.|| ||

Tena hi brahmana sunahi, sadhukam manasikarohi, bhasissami ti.|| ||

[57] Evam bho ti kho Janussoni brahmano Bhagavato paccassosi.|| ||

Bhagava etad avoca:|| ||

Idha brahmana ekaccassa kayaduccaritam katam hoti,||
akatam hoti kayasucaritam.|| ||

Vaciduccaritam katam hoti,||
akatam hoti vacisucaritam.|| ||

Manoduccaritam katam hoti,||
akatam hoti manosucaritam.|| ||

Evam kho brahmana katatta ca akatatta ca evan idh'ekacce satta kayassa bheda param marana apayam duggatim vinipatam Nirayam upapajjan ti.|| ||

Idha pana brahmana ekaccassa kayasucaritam katam hoti,||
akatam hoti kayaduccaritam.|| ||

Vacisucaritam katam hoti,||
akatam hoti vaciduccaritam.|| ||

Manosucaritam katam hoti,||
akatam hoti manoduccaritam.|| ||

Evam kho brahmana katatta ca akatatta ca evan idh'ekacce satta kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjanti ti.|| ||

[Brahmano:]

Abhikkantam bho Gotama!||
Abhikkantam bho Gotama!||
seyyatha pi bho Gotama nikkujjitam va ukkujjeyya,||
paticchannam va vivareyya,||
mulhassa va maggam acikkheyya,||
andhakare va telapajjotam dhareyya,||
'cakkhumanto rupani dakkhinti' ti,||
evam'eva kho bhota Gotamena aneka-pariyayena dhammo pakasito.|| ||

Esaham Bhagavantam Gotamam saranam gacchami Dhamman ca Bhikkhusamghan ca.|| ||

Upasakam mam bhavam Gotamo dharetu ajjatagge panupetam saranam gatan ti.|| ||

 

§

 

Sutta 18

Ekamsena Sutta

[18.1][pts][than] Atha kho ayasma Anando yena Bhagava ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinnam kho ayasmantam Anandam Bhagava etad avoca:|| ||

Ekam senaham Ananda akaraniyam vadami kayaduccaritam vaciduccaritam manoduccaritan ti.|| ||

[Anando:]

Yam idam bhante Bhagavato ekamsena akaraniyam akkhatam kayaduccaritam vaciduccaritam manoduccaritam,||
tasmim akaraniye kayiramane ko adinavo patikankho ti?|| ||

[Bhagava:]

Yam idam Ananda maya ekamsena akaraniyam akkhatam kayaduccaritam vaciduccaritam manoduccaritam,||
tasmim akaraniye kayiramane ayam adinavo patikankho?|| ||

Atta pi attanam upavadati,||
anuvicca vinnu garahanti,||
papako kittisaddo abbhuggacchati,||
sammu'ho kalam karoti,||
kayassa bheda param marana apayam duggatim vinipatam Nirayam upapajjati.|| ||

Yam idam Ananda maya ekamsena akaraniyam akkhatam kayaduccaritam vaciduccaritam manoduccaritam,||
tasmim akaraniye kayiramane ayam adinavo patikankho?|| ||

Ekam senaham Ananda [58] karaniyam vadami kayasucaritam vacisucaritam manosucaritan ti.|| ||

[Anando:]

Yam idam bhante Bhagavata ekamsena karaniyam akkhatam kayasucaritam vacisucaritam manosucaritam,||
tasmim karaniye kayiramane ko anisamso patikankho ti?|| ||

[Bhagava:]

Yam idam Ananda maya ekamsena karaniyam akkhatam kayasucaritam vacisucaritam manosucaritam,||
tasmim karaniye kayiramane ayam anisamso patikankho?|| ||

Atta pi attanam na upavadati,||
anuvicca vinnu pasamsanti,||
kalyano kittisaddo abbhuggacchati,||
asammu'ho kalam karoti,||
kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajja ti.|| ||

Yam idam Ananda maya ekamsena karaniyam akkhatam kayasucaritam vacisucaritam manosucaritam.|| ||

Tasmim karaniye kayiramane ayam anisamso patikankho ti.|| ||

 

§

 

Sutta 19

Kusala

[19][pts][than][olds] "Akusalam bhikkhave pajahatha.|| ||

Sakka bhikkhave akusalam pajahitum.|| ||

No ce tam bhikkhave sakka abhavissa akusalam pajahitum,||
naham evam vadeyyam||
'akusalam bhikkhave pajahatha' ti.|| ||

Yasma ca kho bhikkhave sakka akusalam pajahitum,||
tasmaham evam vadami||
'akusalam bhikkhave pajahatha' ti.|| ||

Akusalam ca h'idam bhikkhave pahinam ahitaya dukkhaya sanvatteyya,||
naham evam vadeyyam||
'akusalam bhikkhave pajahatha' ti.|| ||

Yasma ca kho bhikkhave akusalam pahinam hitaya sukhaya samvattati,||
tasmaham evam vadami||
'akusalam bhikkhave pajahatha' ti.|| ||

Kusalam bhikkhave bhavetha.|| ||

Sakka bhikkhave kusalam bhavetum.|| ||

No ce tam bhikkhave sakka abhavissa kusalam bhavetum,||
naham evam vadeyyam||
'kusalam bhikkhave bhavetha' ti.|| ||

Yasma ca kho bhikkhave sakka kusalam bhavetum,||
tasmaham evam vadami||
'kusalam bhikkhave bhavetha' ti.|| ||

Kusalam ca h'idam bhikkhave bhavitam ahitaya dukkhaya sanvatteyya,||
naham vadeyyam||
'kusalam bhikkhave bhavetha' ti.|| ||

Yasma ca kho bhikkhave kusalam bhavitam hitaya sukhaya samvattati,||
tasmaham evam vadami||
'kusalam bhikkhave bhavetha' ti."|| ||

 

§

 

Sutta 20

Saddhamma

[20][pts][olds] "Dve me bhikkhave dhamma saddhammassa sammosaya antaradhanaya sanvantanti.|| ||

Katame dve?|| ||

[59] Dunnikkhittan ca padavyanjanam,||
attho ca dunnito.|| ||

Dunnikakhittassa bhikkhave padavyanjanassa attho pi dunnayo hoti.|| ||

Ime kho bhikkhave dve dhamma saddhammassa sammosaya antaradhanaya samvattanti ti.|| ||

Dve me bhikkhave dhamma saddhammassa thitiya asammosaya anantaradhanaya sanvantanti.|| ||

Katame dve?|| ||

Sunikkhittan ca padavyanjanam,||
attho ca sunito.|| ||

Sunikkhittassa bhikkhave padavyanjanassa attho pi sunayo hoti.|| ||

Ime kho bhikkhave dve dhamma saddhammassa thitiya asammosaya anantaradhanaya samvattanti ti."|| ||

Adhikaranavagago dutiyo

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement