Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara Nikaya:
Dukanipata

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the 1979 Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by The Rev. Richard Morris, M.A., LL.D., Second Edition, revised by A.K. Warder, B.A., Ph.D., Lecturer in Sanskrit in the University of Edinburgh

IV. Samacitta Vagga

 


 

Sutta 31

[31.1][pts] [than] [61] Asappurisabhumin ca vo bhikkhave desissami sappurisabhumin ca.|| ||

Tam sunatha sadhukam manasikarotha bhasissami ti.|| ||

Evam bhante ti kho te bhikkhu Bhagavato paccassosum.|| ||

Bhagava etad avoca:|| ||

Katama ca bhikkhave asappurisabhumi?|| ||

Asappuriso bhikkhave akatannu hoti akatavedi.|| ||

Asabbhi h'etam bhikkhave upannatam yad idam akatannuta akatavedita.|| ||

Kevala esa bhikkhave asappurisabhumi yad idam akatannuta akatavedita.|| ||

Katama ca bhikkhave sappurisabhumi?|| ||

Sappuriso ca kho bhikkhave katannu hoti katavedi.|| ||

Sabbhi h'etam bhikkhave upannatam yad idam katannuta katavedita.|| ||

Kevala esa bhikkhave sappurisabhumi yad idam katannuta katavedita ti.|| ||

 

§

 

Sutta 32

[32.1][pts][than][olds] Dvinnaham bhikkhave na suppatikaram vadami.|| ||

Katamesam dvinnam?|| ||

Matucca pitucca.|| ||

Ekena bhikkhave amsena mataram pari- [62] hareyya||
ekena amsena pitaram parihareyya vassasatayuko vassasatajivi.|| ||

So ca tesam ucchadana-parimaddana-nahapana-sambahanena,||
te pi tatth'eva muttakarisam cajeyyum,||
na tv eva bhikkhave mata-pitunnam katam va hoti,||
patikatam va.|| ||

Imissa ca bhikkhave mahapathaviya pahuta-sattaratanaya mata-pitaro issaradhipacce rajje patitthapeyya,||
na tv eva bhikkhave mata-pitunnam katam va hoti,||
patikatam va.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Bahukara bhikkhave mata-pitaro puttanam apadaka posaka,||
imassa lokassa dassetaro.|| ||

Yo ca kho bhikkhave mata-pitaro assaddhe saddha-sampadaya samadapeti niveseti patitthapeti||
dussile sila-sampadaya samadapeti niveseti patitthapeti||
macchari caga-sampadaya samadapeti niveseti patitthapeti||
duppanne panna-sampadaya samadapeti niveseti patitthapeti||
ettavata kho bhikkhave mata-pitunnanam katan ca hoti patikatan ca atikatan ca ti.|| ||

 

§

 

Sutta 33

[33.1][pts] Atha kho annataro brahmano yena Bhagava ten'upasankami.||
Upasankamitva Bhagavata saddhim sammodi.||
Sammodaniyam katham saraniyam vitisaretva eka-m-antam nisidi.||
Eka-m-antam nisinno kho so brahmano Bhagavantam etad avoca:|| ||

Kimvadi bhavam Gotamo kimakkhayi ti?|| ||

Kiriyavadi caham brahmana akiriyavadi ca ti.|| ||

Yatha katham pana bhavam Gotamo kiriyavadi ca akiriyavadi ca ti?|| ||

Akiriyam kho aham brahmana vadami.|| ||

Kayaduccaritassa vaciduccaritassa manoduccaritassa||
anekavihitanam papakanam akusalanam dhammanam akiriyam vadami.|| ||

Kiriyan ca kho aham brahmana vadami.|| ||

Kayasucaritassa vacisucaritassa manosucaritassa,||
anekavihitanam kusalanam dhammanam kiriyam vadami.|| ||

Evam kho aham brahmana kiriyavadi ca akiriyavadi ca ti.|| ||

Abhikkantam bho Gotama!||
Abhikkantam bho Gotama!||
seyyatha pi bho Gotama nikkujjitam va ukkujjeyya,||
paticchannam va vivareyya,||
mulhassa va maggam acikkheyya,||
andhakare va telapajjotam dhareyya,||
'cakkhumanto rupani dakkhinti' ti,||
evam'eva kho bhota Gotamena aneka-pariyayena dhammo pakasito.|| ||

Esaham Bhagavantam Gotamam saranam gacchami||
dhamman ca Bhikkhusamghan ca.|| ||

Upasakam mam bhavam Gotamo dharetu ajjatagge panupetam saranam gatan ti.|| ||

 

§

 

Sutta 34

[34.1][pts] Atha kho Anathapindiko gahapati yena Bhagava ten' [63] upasankami||
upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinno kho Anathapindiko gahapati Bhagavantam etad avoca:|| ||

Kati nu kho bhante loke dakkhineyya?||
Kattha ca danam databbanti?|| ||

Dve kho gahapati loke dakkhineyya sekho ca asekho ca.|| ||

Ime kho gahapati dve loke dakkhineyya||
ettha ca danam databban ti.|| ||

Idam avoca Bhagava.|| ||

Idam vatva Sugato athaparam etad avoca sattha:|| ||

Sekho asekho ca imasmim loke
Ahuneyya yajamananam honti,
Te ujjubhuta kayena vacaya uda cetasa
Khettam tam yajamananam ettha dinnam mahapphalan ti.|| ||

 

§

 

Sutta 35

[35.1][pts][than] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati||
Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

Tena kho pana samayena ayasma Sariputto Savatthiyam viharati pubbarame Migaramatu pasade.|| ||

Tatra kho ayasma Sariputto bhikkhu amantesi:|| ||

Avuso bhikakhavo ti.|| ||

Avuso ti kho te bhikkhu ayasmato Sariputtassa paccassosum.|| ||

Ayasma Sariputto etad avoca:|| ||

Ajjhattasannojanan ca avuso puggalam desissami bahiddhasannojanan ca||
tam sunatha sadhukam manasikarotha bhasissami ti.|| ||

Evam avuso ti kho te bhikkhu ayasmato Sariputtassa paccassosum.|| ||

Ayasma Sariputto etad avoca:|| ||

Katamo c'avuso ajjhattasannojano puggalo?|| ||

Idh'avuso Bhikkhu silava hoti patimokkha-samvarasamvuto viharati acara-gocara-sampanno anumattesu vajjesu bhaya-dassavi samadaya sikkhati sikkhapadesu.|| ||

So kayassa bheda param marana annataram devanikayam upapajjati.|| ||

So tato cuto agami hoti aganta itthattam.|| ||

Ayam vuccati avuso ajjhattasannojano puggalo agami aganta itthattam.|| ||

[64] Katamo cavuso bahiddhasannojano puggalo?|| ||

Idh'avuso Bhikkhu silava hoti||
patimokkha-samvara-samvuto viharati acara-gocara-sampanno anumattesu vajjesu bhaya-dassavi samadaya sikkhati sikkhapadesu.|| ||

So annataram santam ceto-vimuttim upasampajja viharati.|| ||

So kayassa bheda param marana annataram devanikayam upapajjati.|| ||

So tato cuto anagami hoti anaganta itthattam.|| ||

Ayam vuccati avuso bahiddhasannojano puggalo anagami anaganta itthattam.|| ||

Puna ca param avuso Bhikkhu silava hoti patimokkha-samvara-samvuto viharati acara-gocara-sampanno anumattesu vajjesu bhaya-dassavi samadaya sikkhati sikkhapadesu.|| ||

So kamanam yeva nibbidaya viragaya nirodhaya patipanno hoti.|| ||

So bhavanam yeva nibbidaya viragaya nirodhaya patipanno hoti.|| ||

So tanhakkhayaya patipanno hoti.|| ||

So lobhakkhayaya patipanno hoti.|| ||

So kayassa bheda param marana annataram devanikayam upapajjati.|| ||

So tato cuto anagami hoti anaganta itthattam.|| ||

Ayam vuccati avuso bahiddha-sannojano puggalo anagami anaganta itthattam ti.|| ||

 

§

 

Sutta 35a

[35a.1] [pts] Atha kho sambahula samacitta devata yena Bhagava ten'upasankamimsu upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam atthamsu.|| ||

Eka-m-antam thita kho ta devata Bhagavantam etad avocum:|| ||

Eso bhante ayasma Sariputto Pubbarame Migaramatu pasade||
bhikkhunam ajjhattasannojanan ca puggalam deseti,||
bahiddha-sannojanan ca.|| ||

Hattha bhante parisa.|| ||

Sadhu bhante Bhagava yen'ayasma Sariputto ten'upasankamatu,||
anukampam upadaya ti.|| ||

Adhivasesi Bhagava tunhibhavena.|| ||

Atha kho Bhagava seyyatha pi nama balava puriso samminjitam va baham pasareyya pasaritam va baham samminjeyya evam eva Jetavane antarahito Pubbarame Migaramatu pasade||
ayasmato Sariputtassa pamukhe paturabhosi.|| ||

Nisidi Bhagava pannatte asane.|| ||

Ayasma pi kho Sariputto Bha- [65] gavantam abhivadetva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinnam kho ayasmantam Sariputtam Bhagava etad avoca:|| ||

Idha Sariputta sambahula samacitta devata yen'aham ten'upasankamimsu upasankamitva mam abhivadetva eka-m-antam atthamsu.|| ||

Eka-m-antam thita kho Sariputta ta devata mam etad avocum:|| ||

Eso bhante ayasma Sariputto Pubbarame Migaramatu pasade||
bhikkhunam ajjhatta sannojanan ca puggalam deseti,||
bahiddhasannojanan ca.|| ||

Hattha bhante parisa.|| ||

Sadhu bhante Bhagava yen'ayasma Sariputto ten'upasankamatu,||
anukampam upadaya ti.|| ||

Ta kho pana Sariputta devata dasa pi hutva visamtim pi hutva timsatim pi hutva cattarisam pi hutva pannasam pi hutva satthim pi hutva araggakoti-nittuddanamatte pi titthanti,||
na ca annamannam vyabadhenti ti.|| ||

Siya kho pana te Sariputta evam assa.|| ||

Tattha nuna tasam devatanam tatha cittam bhavitam yena ta devata dasa pi hutva visatim pi hutva timsatim pi hutva cattarisam pi hutva pannasam pi hutva satthim pi hutva araggakoti-nittuddanamatte pi titthanti||
na ca annamannam vyabadhenti ti.|| ||

Na kho pan'etam Sariputta evam datthabbam:|| ||

Idh'eva Sariputta tasam devatanam tatha cittam bhavitam yena ta devata dasa pi hutva visatim pi hutva timsatimpi hutva cattarisam pi hutva pannasam pi hutva satthim pi hutva araggakoti-nittuddanamatte pi titthanti||
na ca annamannam vyabadhenti ti.|| ||

Tasmat iha Sariputta evam sikkhitabbam:||
santindriya bhavissama santamanasa ti.|| ||

Evam hi vo Sariputta sikkhitabbam.|| ||

Santindriyanam hi vo Sariputta santamanasanam santam yeva kayakammam bhavissati santam vacikammam santam manokammam santam yeva upaharam upaharissama sabrahmacarisu ti.|| ||

Evam hi vo Sariputta sikkhitabbam.|| ||

Anassum kho Sariputta annatitthiya paribbajaka ye imam dhamma-pariyayam na assosun ti.|| ||

 

§

 

Sutta 36

[36.1][pts][than] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam ayasma Maha Kaccano Varanayam viharati Kaddamadahatire.|| ||

[66] Atha kho Aramadando brahmano yen'ayasma Maha Kaccyano ten'upasankami.||
Upasankamitva ayasmata Maha Kaccanena saddhim sammodi,||
sammodaniyam katham saraniyam vitisaretva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinno kho Aramadando brahmano ayasmantam Maha Kaccanam etad avoca:|| ||

Ko nu kho bho Kaccana,||
hetu ko paccayo yena khattiya pi khattiyehi vivadanti,||
brahmana pi brahmanehi vivadanti,||
gahapatika pi gahapatikehi vivadanti ti?|| ||

Kamaraga-vinivesa-vinibandha-paligedha-pariyutthanajjhosana-hetu kho brahmana,||
khattiya pi khattiyehi vivadanti,||
brahmana pi brahmanehi vivadanti,||
gahapatika pi gahapatikehi vivadanti ti.|| ||

Ko pana bho Kaccana,||
hetu ko paccayo yena samana pi samanehi vivadanti ti?|| ||

Ditthiraga-vinivesa-vinibandha-paligedha-pariyutthanajjhosana-hetu kho brahmana,||
samana pi samanehi vivadanti ti.|| ||

Atthi pana bho Kaccana,||
koci lokasmim yo imam c'eva kamaraga-vinivesa-vinibandha-paligedha-puriyuttanajjhosanam samatikkanto.|| ||

Idan ca ditthiraga-vinivesa-vinibandha-paligedha-pariyutthanajjhosanam samatikkanto ti?|| ||

Atthi brahmana lokasmim yo iman c'eva kamaraga-vinivesa-vinibandha-paligedha-pariyutthanajjhosanam samatikkanto idan ca ditthiraga-vinivesa-vinibandha-paligedha-pariyutthanajjhosanam samatikkanto ti.|| ||

Ko pana so bho Kaccana lokasmim yo imamn c'eva kamaraga-vinivesa-vinibandha-paligedha-pariyutthanajjhosanam samatikkanto,||
idan ca ditthiraga-vinivesa-vinibandha-paligedha-pariyutthanajjhosanam samatikkanto ti?|| ||

Atthi brahmana puratthimesu janapadesu Savatthi nama nagaram.|| ||

Tattha so Bhagava etarahi viharati araham Samma-sambuddho.|| ||

So hi brahmana Bhagava iman ca kamaraga-vinivesa-vinibandha-paligedha-pariyutthanajjhosanam [67] samatikkanto,||
idan ca ditthiraga-vinivesa-vinibandha-paligedha-pariyutthanajjhosanam samatikkanto ti.|| ||

Evam vutte Aramadando brahmano utthay asana ekamsam uttarasangam karitva dakkhinam-janu-mandalam puthuviyam nihantva yena Bhagava ten'anjalim panametva tikkhattum udanam udanesu:|| ||

Namo tassa Bhagavato arahato samma sambuddhassa!||
Namo tassa Bhagavato arahato samma sambuddhassa!||
Namo tassa Bhagavato arahato samma sambuddhassa!|| ||

Yo hi so Bhagava iman c'eva kamaraga-vinivesa-vinibandha-paligedha-pariyutthanajjhosanam samatikkanto,||
idan ca ditthiraga-vinivesa-vinibandha-paligedha-pariyutthanajjhosanam samatikkanto ti.|| ||

Abhikkantam bho Kaccana!||
Abhikkantam bho Kaccana.|| ||

seyyatha pi bho Kaccana nikkujjitam va ukkujjeyya,||
paticchannam va vivareyya,||
mulhassa va maggam acikkheyya,||
andhakare va telapajjotam dhareyya cakkhumanto rupani dakkhinti ti.|| ||

Evam'evam bhota Kaccanena aneka-pariyayena dhammo pakasito.|| ||

Esaham bho Kaccana tam Bhagavantam Gotamam saranam gacchami dhamman ca Bhikkhusanghan ca.|| ||

Upasakam mam bhavam Kaccano dharetu ajjatagge panupetam saranam gatan ti.|| ||

 

§

 

Sutta 37

[37.1][pts][than] Ekam samayam ayasma Maha Kaccano Madhurayam viharati Gundavane.|| ||

Atha kho Kandarayano brahmano yen'ayasma Maha Kaccano ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva ayasmata Maha Kaccanena saddhim sammodi,||
sammodaniyam katham saraniyam vitisaretva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinno kho Kandarayano brahmano ayasmantam Maha Kaccanam etad avoca:|| ||

Sutam me tam bho Kaccana,||
na samano Kaccano brahmane jinne vuddhe mahallake addhagate vayo-anuppatte abhivadeti va paccuttheti va asanena va nimanteti ti.|| ||

Yadidam bho Kaccana, tath'eva,||
na hi bhavam Kaccano brahmane jinne vuddhe mahallake addhagate vayo-anuppatte abhivadeti va paccuttheti va asanena va nimanteti ti tayidam bho Kaccana na sampannam eva ti.|| ||

Atthi brahmana,||
tena Bhagavata janata passata arahata [68] samma-sambuddhena vuddha-bhumi ca akkhata,||
dahara-bhumi ca.|| ||

Vuddho ce pi brahmana hoti asitiko va navutiko va vassasatiko va jatiya,||
so ca kame paribhunjati,||
kamamajjhevasati,||
kamapari'ahena paridayhati,||
kamavitakkehi khajjati,||
kamapariyesanaya ussukko atha kho so balo thero tv eva sankham gacchati.|| ||

Daharo ce pi brahmana,||
hoti yuva susukalakeso bhaddena yobbanena samannagato pathamena vayasa so ca na kame paribhunjati,||
na kamamajjhe vasati,||
na kamapari'ahena paridayhati,||
na kamavitakkehi khajjati,||
na kamapariyesanaya ussukko atha kho so pandito thero tv eva sankham gacchati ti.|| ||

Evam vutte Kandarayano brahmano utthay asana ekamsam uttarasangam karitva daharanam sudam bhikkhunam pade sirasa vandati:||
vuddha bhavanto vuddhabhumiyam thita,||
dahara mayam daharabhumiyam thita ti.|| ||

Abhikkantam bho Kaccana!||
Abhikkantam bho Kaccana!||
seyyatha pi bho Kaccana nikkujjitam va ukkujjeyya,||
paticchannam va vivareyya,||
mulhassa va maggam acikkheyya,||
andhakare va telapajjotam dhareyya cakkhumanto rupani dakkhinti ti.|| ||

Evam'evam bhota Kaccanena aneka-pariyayena dhammo pakasito.|| ||

Esaham bho Kaccana tam Bhagavantam Gotamam saranam gacchami dhamman ca Bhikkhusanghan ca.|| ||

Upasakam mam bhavam Kaccano dharetu ajjatagge panupetam saranam gatan ti.|| ||

 

§

 

Sutta 38

[38.1][pts] Yasmim bhikkhave samaye cora balavanto honti,||
rajano tasmim samaye dubbala honti.|| ||

Tasmim bhikkhave samaye ranno na phasu hoti atiyatum va niyatum va paccantime va janapade anusannatum.|| ||

Brahmana-gahapatikanam pi tasmim samaye na phasu hoti atiyatum va niyatum va bahirani va kammantani pativekkhitum.|| ||

Evam eva kho bhikkhave yasmim samaye papabhikkhu balavanto honti,||
pesala bhikkhu tasmim samaye dubbala honti.|| ||

Tasmim bhikkhave samaye pesala bhikkhu tunhibhuta tunhibhuta va sangha-majjhe samkasayanti paccantime va janapade bhajanti.|| ||

Ta-y-idam, bhikkhave, hoti bahujanahitaya bahujanasukhaya bahuno janassa anatthaya ahitaya dukkhaya deva-manussanam.|| ||

[69] Yasmim bhikkhave samaye rajano balavanto honti,||
cora tasmim samaye dubbala honti.|| ||

Tasmim bhikkhave samaye ranno phasu hoti atiyatum va niyyatum va paccantime va janapade anusannatum.|| ||

Brahmana-gahapatikanam pi tasmim samaye phasu hoti atiyatum va niyyatum va bahirani va kammantani pativekkhitum.|| ||

Evam eva kho bhikkhave yasmim samaye pesala bhikkhu balavanto honti,||
tasmim samaye papabhikkhu dubbala honti.|| ||

Tasmim bhikkhave samaye papabhikkhu tunhibhuta tunhibhuta va sangha-majjhe samkasayanti,||
yena va pana tena papatanti.|| ||

Ta-y-idam, bhikkhave, hoti bahujanahitaya bahujanasukhaya bahuno janassa atthaya hitaya sukhaya deva-manussanan ti.|| ||

 

§

 

Sutta 39

[39.1][pts] Dvinnaham bhikkhave micchapatipattim na vannemi,||
gihi'ssa va pabbajitassa va.|| ||

Gihi va bhikkhave pabbajito va micchapatipanno miccha-patipattadhikarana-hetu naradhako hoti nayam dhammam kusalam.|| ||

Dvinnaham bhikkhave sammapatipattim vannemi,||
gihi'ssa va pabbajitassa va.|| ||

Gihi va bhikkhave pabbajito va sammapatipanno sammapatipattadhirana-hetu aradhako hoti nayam dhammam kusalan ti.|| ||

 

§

 

Sutta 40

[40.1][pts][olds] Ye te bhikkhave bhikkhu duggahitehi suttantehi vyanjana-patirupakehi atthan ca dhamman ca patibahanti,||
te bhikkhave bhikkhu bahujanahitaya patipanna bahujanasukhaya bahuno janassa anatthaya ahitaya dukkhaya deva-manussanam.|| ||

Bahun ca te bhikkhave bhikkhu apunnam pasavanti te c'imam saddhammam antaradhapenti.|| ||

Ye te bhikkhave bhikkhu suggahitehi suttantehi vyanjanapatirupakehi atthan ca dhamman ca anulomenti,||
te bhikkhave bhikkhu bahujanahitaya patipanna bahujanasukhaya bahuno janassa atthaya hitaya sukhaya deva-manussanam.|| ||

Bahun ca te bhikkhave bhikkhu punnam pasavanti c'imam saddhammam thapenti ti.|| ||

 

Samacitta-vaggo catuttho

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement