Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara Nikaya:
Dukanipata

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the 1979 Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by The Rev. Richard Morris, M.A., LL.D., Second Edition, revised by A.K. Warder, B.A., Ph.D., Lecturer in Sanskrit in the University of Edinburgh

VI. Puggala Vaggo

 


[76]

Sutta 51

[51.1][pts] Dve'me bhikkhave puggala loke uppajjamana uppajjanti bahujanahitaya bahujanasukhaya bahuno janassa atthaya hitaya sukhaya deva-manussanam.|| ||

Katame dve?|| ||

Tathagato ca araham Samma-sambuddho,||
raja ca cakkavatti.|| ||

Ime kho bhikkhave dve puggala loke uppajjamana uppajjanti bahujanahitaya bahujanasukhaya bahuno janassa atthaya hitaya sukhaya deva-manussanan ti.|| ||

 

§

 

Sutta 52

[52.1][pts] Dve'me bhikkhave puggala loke uppajjamana uppajjanti acchariyamanussa.|| ||

[77] Katame dve?|| ||

Tathagato ca araham Samma-sambuddho,||
raja ca cakkavatti.|| ||

Ime kho bhikkhave dve puggala loke uppajjamana uppajjanti acchariyamasussa ti.|| ||

 

§

 

Sutta 53

[53.1][pts] Dvinnam bhikkhave puggalanam kalakiriya bahuno janassa anutappa hoti.|| ||

Katamesam dvinnam?|| ||

Tathagatassa ca arahato Samma-sambuddhassa,||
ranno cakkavattissa.|| ||

Imesam kho bhikkhave dvinnam puggalanam kalakiriya bahuno janassa anutappa hoti ti.|| ||

 

§

 

Sutta 54

[54.1][pts] Dve'me bhikkhave thuparaha.|| ||

Katame dve?|| ||

Tathagato ca araham Samma-sambuddho,||
raja ca cakkavatti.|| ||

Ime kho bhikkhave dve thuparaha ti.|| ||

 

§

 

Sutta 55

[55.1][pts] Dve'me bhikkhave buddha.|| ||

Katame dve?|| ||

Tathagato ca araham samma sambuddho paccekabuddho ca.|| ||

Ime kho bhikkhave dve buddha ti.|| ||

 

§

 

Sutta 56

[56.1][pts] Dve'me bhikkhave asaniya phalantiya na santasanti.|| ||

Katame dve?|| ||

Bhikkhu ca khinasavo,||
hatthajaniyo ca.|| ||

Ime kho bhikkhave dve asaniya phalantiya na santasanti ti.|| ||

 

§

 

Sutta 57

[57.1][pts] Dve'me bhikkhave asaniya phalantiya na santasanti.|| ||

Katame dve?|| ||

Bhikkhu ca khinasavo,||
assajaniyo ca.|| ||

Ime kho bhikkhave dve asaniya phalantiya na santasanti ti.|| ||

 

§

 

Sutta 58

[58.1][pts] Dve'me bhikkhave asaniya phalantiya na santasanti.|| ||

Katame dve?|| ||

Bhikkhu ca khinasavo,||
siho ca migaraja.|| ||

Ime kho bhikkhave dve asaniya phalantiya na santasanti ti.|| ||

 

§

 

Sutta 59

[59.1][pts] Dve'me bhikkhave atthavase sampassamana kimpurisa manusim vacam na bhasanti.|| ||

Katame dve?|| ||

Ma ca musa bhanimha ma ca param abhutena abbhacikkhamha ti.|| ||

Ime kho bhikkhave dve atthavase sampassamana kimapurisa manusim vacam na bhasanti ti.|| ||

 

§

 

Sutta 60

[78] [60.1][pts] Dvinnam bhikkhave dhammanam atitto appativano matugamo kalam karoti.|| ||

Katamesam dvinnam?|| ||

Methunadhammasamapattiya ca,||
vijayanassa ca.|| ||

Imesam kho bhikkhave dvinnam dhammanam atitto appativano matugamo kalam karoti ti.|| ||

 

§

 

Sutta 61

[61.1][pts] Asantasannivasan ca vo bhikkhave desissami santa-sannivasan ca tam sunatha,||
sadhukam manasikarotha,||
bhasissami ti.|| ||

Evam bhante ti kho te bhikkhu Bhagavato paccassosum.|| ||

Bhagava etad avoca:|| ||

Kathan ca bhikkhave asanta-sannivaso hoti,||
kathan ca asanto sannivasanti?|| ||

Idha, bhikkhave, therassa Bhikkhuno evam hoti:|| ||

Thero pi mam na vadeyya||
majjhimo pi mam na vadeyya||
navo pi mam na vadeyya||
theram p'aham na vadeyyam||
majjhimam p'aham na vadeyyam||
navam p'aham na vadeyyam.|| ||

Thero ce pi mam vadeyya ahitanukampi mam vadeyya no hitanukampi no ti nam vadeyyam viheseyyam pi nam passam pi'ssa na patikareyyam.|| ||

Majjhimo ce pi mam vadeyya navo ce pi mam vadeyya ahitanukampi mam vadeyya no hitanukampi no ti nam vadeyyam||
viheseyyam pi nam passam pi'ssa na patikareyyam.|| ||

Majjhimassa pi Bhikkhuno evam hoti:|| ||

Thero pi mam na vadeyya||
majjhimo pi mam na vadeyya||
navo pi mam na vadeyya||
theram p'aham na vadeyyam||
majjhimam p'aham na vadeyyam||
navam p'aham na vadeyyam.|| ||

Thero ce pi mam vadeyya ahitanukampi mam vadeyya no hitanukampi no ti nam vadeyyam viheseyyam pi nam passam pi'ssa na patikareyyam.|| ||

Majjhimo ce pi mam vadeyya navo ce pi mam vadeyya ahitanukampi mam vadeyya no hitanukampi no ti nam vadeyyam,||
viheseyyam pi nam passam pi'ssa na patikareyyam.|| ||

Navassa pi Bhikkhuno evam hoti:|| ||

Thero pi mam na vadeyya||
majjhimo pi mam na vadeyya||
navo pi mam na vadeyya||
theram p'aham na vadeyyam||
majjhimam p'aham na vadeyyam||
navam p'aham na vadeyyam.|| ||

Thero ce pi mam vadeyya ahitanukampi mam vadeyya no hitanukampi no ti nam vadeyyam viheseyyam pi nam [79] passam pi'ssa na patikareyyam.|| ||

Majjhimo ce pi mam vadeyya||
navo ce pi mam vadeyya||
ahitanukampi mam vadeyya||
no hitanukampi no ti nam vadeyyam||
viheseyyam pi nam passam pi'ssa na patikareyyam.|| ||

Evam kho bhikkhave asantasannivaso hoti evam ca asanto sannivasanti.|| ||

Kathan ca bhikkhave santasannivaso hoti?|| ||

Kathan ca santo sannivasanti?|| ||

Idha, bhikkhave, therassa Bhikkhuno evam hoti:|| ||

Thero pi mam vadeyya,||
majjhimo pi mam vadeyya,||
navo pi mam vadeyya;||
theram p'aham vadeyyam,||
majjhimam p'aham vadeyyam,||
navam paham vadeyyam.|| ||

Thero ce pi mam vadeyya hitanukampi mam vadeyya,||
no ahitanukappi sadhu ti nam vadeyyam,||
na nam viheseyyam passam pi'ssa patikareyyam.|| ||

Majjhimo ce pi mam vadeyya,||
navo ce pi mam vadeyya,||
hitanukampi mam vadeyya,||
no ahitanukampi sadhu ti nam vadeyyam,||
na nam viheseyyam,||
passam pi'ssa patikareyyam.|| ||

Majjhimassa pi Bhikkhuno evam hoti:|| ||

Thero pi mam vadeyya,||
majjhimo pi mam vadeyya,||
navo pi mam vadeyya;||
theram p'aham vadeyyam,||
majjhimam p'aham vadeyyam,||
navam p'aham vadeyyam.|| ||

Thero ce pi mam vadeyya,||
hitanukampi mam vadeyya,||
no ahitanukampi,||
sadhu ti nam vadeyyam,||
na nam viheseyyam passam pi'ssa patikareyyam.|| ||

Majjhimo ce pi mam vadeyya,||
navo ce pi mam vadeyya,||
hitanukampi mam vadeyya,||
no ahitanukampi,||
sadhu ti nam vadeyyam,||
na nam viheseyyam,||
passam pi'ssa patikareyyam.|| ||

Navassa pi Bhikkhuno evam hoti:|| ||

Thero pi mam vadeyya,||
majjhimo pi mam vadeyya,||
navo pi mam vadeyya,||
theram p'aham vadeyyam,||
majjhamampaham vadeyyam,||
navampaham vadeyyam.|| ||

Thero ce pi mam vadeyya,||
hitanukampi mam vadeyya,||
no ahitanukappi,||
sadhu ti nam vadeyyam,||
na nam viheseyyam passam pi'ssa patikareyyam.|| ||

Majjhimo ce pi mam vadeyya,||
navo ce pi mam vadeyya,||
hitanukampi mam vadeyya,||
no ahitanukampi,||
sadhu ti nam vadeyyam,||
na nam viheseyyam,||
passam pi'ssa patikareyyam.|| ||

Evam kho bhikkhave santasannivaso hoti. Evam ca santo sannivasanti ti.|| ||

 

§

 

Sutta 62

[62.1][pts] Yasmim bhikkhave adhikarane ubhato vacisamsaro ditthipalaso cetaso aghato appaccayo anabhiraddhi ajjhat- [80] tam avupasantam hoti tasm'etam bhikkhave adhikarane patikankham dighattaya kharattaya va'attaya samvattissati,||
bhikkhu ca na phasum viharissanti.|| ||

Yasmin ca kho bhikkhave adhikarane ubhato vacisamsaro ditthipalaso cetaso aghato appaccayo anabhiraddhi ajjhattam suvupasannam hoti tasm'etam bhikkhave adhikarane patikankham na dighattaya kharattaya va'attaya samvattissati,||
bhikkhu ca phasum viharissanti ti.|| ||

 

Puggala vaggo chattho

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement