Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara-Nikaya
III. Tikanipata
IV. Devaduta Vagga

Sutta 31

Sabrahmaka Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the 1979 Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by The Rev. Richard Morris, M.A., LL.D., Second Edition, revised by A.K. Warder, B.A., Ph.D., Lecturer in Sanskrit in the University of Edinburgh

 


 

[1][pts][bodh] Evam me sutam|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati,||
Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

Tayo'me bhikkhave puggala santo samvijjamana lokasmim.|| ||

Katame tayo?|| ||

Avakujjapanno puggalo,||
ucchangapanno puggalo,||
puthupanno puggalo.|| ||

Katamo ca bhikkhave avakujjapanno puggalo?|| ||

Idha bhikkhave ekacco puggalo aramam ganta hoti abhikkhanam bhikkhunam santike dhammasavanaya.|| ||

Tassa bhikkhu dhammam desenti,||
adi kalyanam majjhe kalyanam pariyosana-kalyanam,||
sattham savyanjanam kevalaparipunnam parisuddham brahmacariyam pakasenti.|| ||

So tasmim asane nisinno tassa kathaya n'eva adim manasikaroti,||
na majjham manasikaroti,||
na pariyosanam manasikaroti.|| ||

Vutthito pi tamha asana tassa kathaya n'eva adim manasikaroti,||
na majjham manasikaroti,||
na pariyosanam manasikaroti.|| ||

Seyyatha pi, bhikkhave, kumbho nikkujjo,||
tatra udakam asittam vivattati, no santhati.|| ||

Evam eva kho bhikkhave idh'ekacco puggalo aramam ganta hoti abhikkhanam bhikkhunam santike dhammasavanaya.|| ||

Tasasa bhikkhu dhammam desenti,||
adi kalyanam majjhe kalyanam pariyosana-kalyanam,||
sattham savyanjanam kevalaparipunnam parisuddham brahmacariyam pakasenti.|| ||

So tasmim asane nisinno tassa kathaya n'eva adim manasikaroti,||
na majjham manasikaroti,||
na pariyosanam manasikaroti.|| ||

Vutthito pi tamha asana tassa kathaya n'eva adim manasikaroti,||
na majjham manasikaroti,||
na pariyosanam manasikaroti.|| ||

Ayam vuccati bhikkhave avakujjapanno puggalo.|| ||

Katamo ca bhikkhave ucchangapanno puggalo?|| ||

Idha bhikkhave ekacco puggalo aramam ganta hoti abhikkhanam bhikkhunam santike dhammasavanaya.|| ||

Tassa bhikkhu dhammam desenti,||
adi kalyanam majjhe kalyanam pariyosana-kalyanam,||
sattham savyanjanam kevalaparipunnam parisuddham brahmacariyam pakasenti.|| ||

So tasmim asane nisinno tassa kathaya adim pi manasikaroti,||
majjham pi manasikaroti,||
pariyasonam pi manasikaroti.|| ||

Vutthito pi tamha asana tassa kathaya n'eva adim manasikaroti,||
na majjham manasikaroti,||
na pariyosanam manasikaroti.|| ||

Seyyatha pi, bhikkhave, purisassa ucchange nanakhajjakani akinnani tila tandula modaka badara,||
so tambha asana vuttha- [131] hanto satisammosa pakireyya.|| ||

Evam eva kho bhikkhave idh'ekacco puggalo aramam ganta hoti abhikkhanam bhikkhunam santike dhammasavanaya.|| ||

Tassa bhikkhu dhammam desenti,||
adi kalyanam majjhe kalyanam pariyosana-kalyanam,||
sattham savyanjanam kevalaparipunnam parisuddham brahmacariyam pakasenti.|| ||

So tasmim asane nisinno tassa kathaya adim pi manasikaroti,||
majjham pi manasikaroti,||
pariyesanam pi manasikaroti.|| ||

Vutthito pi tamha asana tassa kathaya n'eva adim manasikaroti,||
na majjham manasikaroti,||
na pariyosanam manasikaroti.|| ||

Ayam vuccati bhikkhave ucchangapanno puggalo.|| ||

Katamo ca bhikkhave puthupanno puggalo?|| ||

Idha bhikkhave ekacco puggalo aramam ganta hoti abhikkhanam bhikkhunam santike dhammasavanaya.|| ||

Tassa bhikkhu dhammam desenti,||
adi kalyanam majjhe kalyanam pariyosana-kalyanam,||
sattham savyanjanam kevalaparipunnam parisuddham brahmacariyam pakasenti.|| ||

So tasmim asane nisinno tassa kathaya adim pi manasikaroti,||
majjham pi manasikaroti,||
pariyasonam pi manasikaroti.|| ||

Vutthito pi tamha asana tassa kathaya adim pi manasikaroti,||
majjham pi manasikaroti,||
pariyosanam pi manasikaroti.|| ||

Seyyatha pi, bhikkhave, kumbho ukkujjo,||
tatra udakam asittam santhati, no vivattati.|| ||

Evam eva kho bhikkhave idh'ekacco puggalo aramam ganta hoti abhikkhanam bhikkhunam santike dhammasavanaya.|| ||

Tassa bhikkhu dhammam desenti,||
adi kalyanam majjhe kalyanam pariyosana-kalyanam,||
sattham savyanjanam kevalaparipunnam parisuddham brahmacariyam pakasenti.|| ||

So tasmim asane nisinno tassa kathaya adim pi manasikaroti,||
majjham pi manasikaroti,||
pariyosanam pi manasikaroti.|| ||

Vucthito pi tamha asana tassa kathaya adim pi manasikaroti,||
majjham pi manasikaroti,||
pariyosanam pi manasikaroti.|| ||

Ayam vuccati bhikkhave puthupanno puggalo.|| ||

Ime kho bhikkhave tayo puggala santo samvijjamana lokasmin ti.|| ||

9. Avakujjapanno puriso dummedho avicakkhano,||
Abhikkhanam pi ce hoti ganta bhikkhunam santike.|| ||

10. Adim kathaya majjhan ca pariyosanan ca tadiso.||
Uggahetum na sakkoti panna hi'ssa na vijjati.|| ||

11. Ucchangapanno puriso seyyo etena vuccati.||
Abhikkhanam pi ce hoti ganta bhikkhuna santike.|| ||

12. Adim kathaya majjhan ca pariyasanan ca tadiso,||
Nisinno asane tasmim uggahetvana vyanjanam,||
Vutthito na pajanati gahitam pi'ssa mussati.|| ||

13. Puthupanno ca puriso seyyo etehi vuccati,||
Abhikkhanam pi ce hoti ganta bhikkhuna santike.|| ||

14. Adim kathaya majjhan ca pariyosanan ca tadiso,||
Nisinno asane tasmim uggahetvana vyanjanam.|| ||

15. Dhareti setthasankappo avyaggamanaso naro,||
Dhammanudhammapatipanno dukkhassantakaro siya ti.|| ||

 

Puggalavaggo tatiyo

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement