Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara-Nikaya
III. Tikanipata
IV. Devaduta Vagga

Sutta 33

Nidana Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the 1979 Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by The Rev. Richard Morris, M.A., LL.D., Second Edition, revised by A.K. Warder, B.A., Ph.D., Lecturer in Sanskrit in the University of Edinburgh

 


 

[1][wrrn][pts][than][olds][bodh] Evam me sutam|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati.|| ||

Tin'imani bhikkhave nidanani kammanam samudayaya.|| ||

Katamani tini?|| ||

Lobho nidanam kammanam samudayaya,||
doso nidanam kammanam samudayaya,||
moho nidanam kammanam samudayaya.

Yam bhikkhave lobhapakatam kammam||
lobhajam lobhanidanam lobhasamudayam,||
yatth'assa attabhavo nibbattati,||
tattha tam kammam vipaccati.|| ||

Yattha tam kammam vipaccati,||
tattha tassa kammassa vipakam patisanvedeti ditth'eva dhamme,||
upapajje va pariyaye.

Yam bhikkhave dosapakatam kammam||
dosajam dosanidanam dosasamudayam,||
yatth'assa attabhavo nibbattati,||
tattha tam kammam vipaccati.|| ||

Yattha tam kammam vipaccati,||
tattha tassa kammassa vipakam patisanvedeti ditth'eva dhamme,||
upapajje va pariyaye.

Yam bhikkhave mohapakatam kammam||
mohajam mohanidanam mohasamudayam,||
yatth'assa attabhavo nibbattati,||
tattha tam kammam vipaccati.|| ||

Yattha tam kammam vipaccati,||
[135] tattha tassa kammassa vipakam patisanvedeti ditth'eva dhamme,||
upapajje va pariyaye.

seyyatha pi, bhikkhave,||
bijani akhandani aputini avatatapahatani saradani sukhasayitani sukhette suparikammakataya bhumiya nikkhittani||
devo ca samma dharam anuppaveccheyya,||
ev'assu tani bhikkhave bijani vuddhim viru'him vepullam apajjeyyum.|| ||

Evam eva kho bhikkhave||
yam lobhapakatam kammam||
lobhajam lobhanidanam lobhasamudayam,||
yatth'assa attabhavo nibbattati,||
tattha tam kammam vipaccati.|| ||

Yattha tam kammam vipaccati,||
tattha tassa kammassa vipakam patisanvedeti ditth'eva dhamme,||
upapajje va pariyaye.

Yam dosapakatam kammam||
dosajam dosanidanam dosasamudayam,||
yatth'assa attabhavo nibbattati,||
tattha tam kammam vipaccati.|| ||

Yattha tam kammam vipaccati,||
tattha tassa kammassa vipakam patisanvedeti ditth'eva dhamme,||
upapajje va pariyaye.|| ||

Yam mohapakatam kammam||
mohajam mohanidanam mohasamudayam,||
yatth'assa attabhavo nibbattati,||
tattha tam kammam vipaccati.|| ||

Yattha tam kammam vipaccati,||
tattha tassa kammassa vipakam patisanvedeti ditth'eva dhamme,||
upapajje va pariyaye.

[33.2] Tin'imani bhikkhave nidanani kammanam samudayaya.|| ||

Katamani tini?|| ||

Alobho nidanam kammanam samudayaya,||
adoso nidanam kammanam samudayaya,||
amoho nidanam kammanam samudayaya.

Yam bhikkhave alobhapakatam kammam||
alobhajam alobhanidanam alobhasamudayam,||
lobhe vigate evam tam kammam pahinam hoti ucchinnamulam tala-vatthu-katam anabhavakatam ayatim anuppadadhammam.

Yam bhikkhave adosapakatam kammam||
adosajam adosanidanam adosasamudayam,||
dose vigate evam tam kammam pahinam hoti ucchinnamulam tala-vatthu-katam anabhavakatam ayatim anuppadadhammam.

Yam bhikkhave amohapakatam kammam||
amohajam amohanidanam amohasamudayam,||
mohe vigate evam tam kammam pahinam hoti ucchinnamulam tala-vatthu-katam anabhavakatam ayatim anuppadadhammam.

seyyatha pi, bhikkhave, bijani akhandani aputini avatata- [136] pahatani saradani sukhasayitani tani puriso aggina daheyya aggina dahitva masim kareyya masim karitva mahavate va opuneyya,||
nadiya va sighasotaya pavaheyya ev'assu tani bhikkhave bijani ucchinnamulani talavatthukatani anabhavakatani ayatim anuppadadhammani.|| ||

Evam'eva kho bhikkhave yam alobhapakatam kammam||
alobhajam alobhanidanam alobhasamudayam,||
lobhe vigate evam tam kammam pahinam hoti ucchinnamulam tala-vatthu-katam anabhavakatam ayatim anuppadadhammam.

Yam adosapakatam kammam||
adosajam adosanidanam adosasamudayam,||
dose vigate evam tam kammam pahinam hoti ucchinnamulam tala-vatthu-katam anabhavakatam ayatim anuppadadhammam.|| ||

Yam amohapakatam kammam||
amohajam amohanidanam amohasamudayam,||
mohe vigate evam tam kammam pahinam hoti ucchinnamulam tala-vatthu-katam anabhavakatam ayatim anuppadadhammam.|| ||

Imani kho bhikkhave tini nidanani kammanam samudayaya ti.|| ||

Lobhajam dosajam c'eva mohajan capi'viddasu,||
Yam tena pakatam kammam appam va yadi va bahum,||
Idh'eva tam vedaniyam vatthu annam na vijjati.
Tasma lobham ca dosam ca mohajam capi'viddasu,||
Vijjam uppadayam bhikkhu sabba duggatiyo jahe ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement