Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara-Nikaya
III. Tikanipata
IV. Devaduta Vagga

Sutta 35

Devaduta Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the 1979 Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by The Rev. Richard Morris, M.A., LL.D., Second Edition, revised by A.K. Warder, B.A., Ph.D., Lecturer in Sanskrit in the University of Edinburgh

 


[138]

[1][wrrn][pts][bodh][olds] Evam me sutam.|| ||

Ekam samayam Bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

'Bhikkhavo' ti.|| ||

'Bhadante' ti te bhikkhu Bhagavato paccassosum.|| ||

Bhagava etad avoca:|| ||

Tin'imani bhikkhave devadutani.|| ||

Katamani tini?|| ||

Idha bhikkhave ekacco||
kayena duccaritam carati,||
vacaya duccaritam carati,||
manasa duccaritam carati.|| ||

So kayena duccaritam caritva||
vacaya duccaritam caritva||
manasa duccaritam caritva||
kayassa bheda param marana apayam duggatim vinipatam Nirayam upapajjati.|| ||

Tam enam bhikkhave nirayapala nana bahasu gahetva Yamassa ranno dassenti:|| ||

'Ayam deva puriso ametteyyo apetteyyo asamanno abrahmanno,||
na kule jetthapacayi,||
imassa devo dandam panetu ti.|| ||

Tam enam bhikkhave Yamo raja pathamam devadutam samanuyunjati,||
samanugahati, samanubhasati:|| ||

'Ambho purisa, na tvam addasa manussesu pathamam devadutam patubhutan ti?|| ||

So evam aha:|| ||

'Naddasam bhante' ti.|| ||

Tam enam bhikkhave Yamo raja evam aha:|| ||

'Ambho purisa, na tvam addasa manussesu itthim va purisam va asitikam va navutikam va vassasatikam va jatiya,||
jinnam gopanasivankam bhoggam dandaparayanam pavedhamanam gacchantam aturam gatayobbanam khandadantam palitakesam vilunam khalitam sirovalitam tilakahatagattan ti.|| ||

So evam aha:|| ||

'Addasam bhante' ti.|| ||

Tam enam bhikkhave Yamo raja evam aha:|| ||

'Ambho purisa, tassa te vinnussa sato mahallakassa na etad ahosi:||
'Aham pi kho'mhi jaradhammo jaram anatito,||
handaham kalyanam karomi kayena vacaya manasa' ti?|| ||

[139] 'So evam aha:|| ||

'Naham sakkhi'ssam bhante,||
pamadassam bhante' ti.|| ||

Tam enam bhikkhave Yamo raja evam aha:|| ||

'Ambho purisa, pamadavataya na kalyanam akasi kayena vacaya manasa.|| ||

Taggha tvam, ambho purisa,||
tatha karissanti yatha tam pamattam.|| ||

Tam kho pan'etam papakammam n'eva matara katam,||
na pitara katam,||
na bhatara katam,||
na bhaginiya katam,||
na mittamaccehi katam,||
na natisalohitehi katam,||
na devatahi katam,||
na samanabrahmanehi katam.|| ||

Atha kho taya'vetam papakammam katam,||
tvam yeva tassa vipakam patisanvediyasi' ti.|| ||

Tam enam, bhikkhave, Yamo raja pathamam devadutam samanuyunjitva samanugahitva samanubhasitva dutiyam devadutam samanuyunjati,||
samanugahati,||
samanubhasati:|| ||

'Ambho purisa,||
na tvam addasa manussesu dutiyam devadutam patubhutan ti?'|| ||

So evam aha:|| ||

'Naddasam bhante' ti.|| ||

Tam enam bhikkhave Yamo raja evam aha:|| ||

'Ambho purisa,||
na tvam addasa manussesu itthim va purisam va abadhikam dukkhitam balhagilanam sake muttakarise pa'ipannam semanam annehi ca vutthapiyamanam annehi samvesiyamanan ti?|| ||

So evam aha:|| ||

'Addasam bhante' ti.|| ||

Tam enam bhikkhave Yamo raja evam aha:|| ||

'Ambho purisa,||
tassa te vinnussa sato mahallakassa na etad ahosi:|| ||

'Aham pi kho'mhi vyadhidhammo vyadhim anatito,||
handaham kalyanam karomi kayena vacaya manasa' ti?|| ||

So evam aha:|| ||

'Naham sakkhissam bhante,||
pamadassam bhante' ti.|| ||

Tam enam bhikkhave Yamo raja evam aha:|| ||

'Ambho [140] purisa,||
pamadavataya na kalyanam akasi kayena vacaya manasa.|| ||

Taggha tvam, ambho purisa,||
tatha karissanti yatha tam pamattam.|| ||

Tam kho pan'etam papakammam n'eva matara katam,||
na pitara katam,||
na bhatara katam,||
na bhaginiya katam,||
na mittamaccehi katam,||
na natisalohitehi katam,||
na devatahi katam,||
na samanabrahmanehi katam.|| ||

Atha kho taya ve tam papakammam katam,||
tvam yeva tassa vipakam patisanvediyasi' ti.|| ||

3. Tam enam bhikkhave Yamo raja dutiyam devadutam samanuyunjitva samanugahitva samanubhasitva tatiyam devadutam samanuyunjati,||
samanugahati,||
samanubhasati:|| ||

'Ambho purisa,||
na tvam addasa manussesu tatiyam devadutam patubhutanti?'|| ||

So evam aha:|| ||

'Naddasam bhante' ti.|| ||

Tam enam bhikkhave Yamo raja evam aha:|| ||

'Ambho purisa,||
na tvam addasa manussesu itthim va purisam va ekahamatam va dvihamatam va tihamatam va uddhumatakam vinilakam vipubbakajatan' ti?|| ||

So evam aha:|| ||

'Addasam bhante' ti.|| ||

Tam enam bhikkhave Yamo raja evam aha:|| ||

'Ambho purisa,||
tassa te vinnussa sato mahallakassa na etad ahosi:|| ||

'Aham pi kho'mhi maranadhammo,||
maranam anatito,||
handaham kalyanam karomi kayena vacaya manasa' ti?|| ||

So evam aha:|| ||

'Naham sakkhissam bhante,||
pamadassam bhante' ti.|| ||

Tam enam bhikkhave Yamo raja evam aha:|| ||

'Ambho purisa,||
pamadavataya na kalyanam akasi kayena vacaya manasa.|| ||

Taggha tvam ambho purisa,||
tatha karissanti yatha tam pamattam.|| ||

Tam kho pan'etam papakammam n'eva matara katam na pitara katam na bhatara katam na bhaginiya katam na mittamaccehi katam na natisalohitehi katam na devatahi katam na samanabrahmanehi katam.|| ||

Atha kho taya ve tam papakammam katam,||
tvam yeva tassa vipakam patisanvedassasi ti.|| ||

4. Tam enam bhikkhave Yamo raja tatiyam devadutam samanuyunjitva samanugahitva samanubhasitva tunhi hoti.|| ||

[141] Tam enam bhikkhave nirayapala pancavidhabandhanam nama karanam karonti,||
tattam ayokhilam hatthe gamenti,||
tattam ayokhilam dutiyasmim hatthe gamenti,||
tattam ayokhilam pade gamenti,||
tattam ayokhilam dutiyasmim pade gamenti,||
tattam ayokhilam majjhe urasmim gamenti.|| ||

So tattha dukkha tibba khara katuka vedana vediyati.|| ||

Na ca tava kalam karoti,||
yava na tam papakammam vyantihoti.|| ||

Tam enam bhikkhave nirayapala samvesetva kutharihi tacchanti.|| ||

So tattha dukkha tibba khara katuka vedana vediyati.|| ||

Na ca tava kalam karoti,||
yava na tam papakammam vyantihoti.|| ||

Tam enam bhikkhave nirayapala uddham padam adho siram thapetva vasihi tacchanti.|| ||

So tattha dukkha tibba khara katuka vedana vediyati.|| ||

Na ca tava kalam karoti,||
yava na tam papakammam vyantihoti.|| ||

Tam enam bhikkhave nirayapala rathe yojetva adittaya bhumiya sampajjalitaya sajotibhutaya sarenti pi,||
paccasarenti pi so tattha dukkha tibba khara katuka vedana vediyati.|| ||

Na ca tava kalam karoti,||
yava na tam papakammam vyantihoti.|| ||

Tam enam bhikkhave nirayapala mahantam angarapabbatam adittam sampajjalitam sajotibhutam aropenti pi oropenti pi.|| ||

Na ca tava kalam karoti,||
yava na tam papakammam vyantihoti.|| ||

Tam enam bhikkhave nirayapala uddham padam adho siram gahetva tattaya lohakumbhiya pakkipanti adittaya sampajjalitaya sajotibhutaya.|| ||

So tattha phenuddehakam paccati,||
so tattha phenuddehakam paccamano sakim pi uddham gacchati,||
sakim pi adho gacchati,||
sakim pi tiriyam gacchati.|| ||

So tattha dukkha tibba khara katuka vedana vediyati.|| ||

Na ca tava kalam karoti,||
yava na tam papakammam vyantihoti.|| ||

Tam enam bhikkhave nirayapala mahaniraye pakkhipanti.|| ||

So kho pana bhikkhave mahanirayo:|| ||

Catukkanno catudvaro vibhatto bhagaso mito,||
Ayopakarapariyanto ayasa patikujjito||
[142] Tassa ayomaya bhumi jalita tejasa yuta,||
Samanta yojanasatam pharitva titthati sabbada' ti|| ||

5. Bhutapubbam bhikkhave Yamassa ranno etad ahosi:|| ||

'Ye kira bho loke papakani kammani karonti,||
te evarupa vividha kammakarana kariyanti.|| ||

Aho vataham manussattam labheyyam,||
Tathagato ca loke uppajjeyya araham Samma-sambuddho,||
tan caham Bhagavantam payirupaseyyam,||
so ca me Bhagava dhammam deseyya,||
tassa caham Bhagavato dhammam ajaneyyan ti.|| ||

Tam kho panaham bhikkhave na annassa samanassa va brahmanassa va sutva evam vadami.|| ||

Api ca kho bhikkhave yad eva me saman natam samam dittham samam viditam,||
tad evaham vadimiti.|| ||

Codita devadutehi ye pamajjanti manava,||
Te digharattam socanti hinakayupaga nara.||
Ye ca kho devadutehi santo sappurisa idha,||
Codita nappamajjanti Ariya-Dhamme kudacanam.||
Upadane bhayam disva jatimaranasambhave,||
Anupada vimuccanti jatimaranasankhaye.||
Te khemappatta sukhita ditthadhammabhinibbuta||
Sabbaverabhayatita sabbadukkham upaccagun ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement