Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara-Nikaya
III. Tikanipata
IV. Devaduta Vagga

Sutta 38

Sukhumala Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the 1979 Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by The Rev. Richard Morris, M.A., LL.D., Second Edition, revised by A.K. Warder, B.A., Ph.D., Lecturer in Sanskrit in the University of Edinburgh

 


[145]

[1][pts][than][bodh] Evam me sutam.|| ||

Ekam samayam Bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

'Bhikkhavo' ti.|| ||

'Bhadante' ti te bhikkhu Bhagavato paccassosum.|| ||

Bhagava etad avoca:|| ||

Sukhumalo aham bhikkhave paramasukhumalo, accantasukhumalo.|| ||

Mama sudam bhikkhave pitu nivesane pokkharaniyo karita honti.|| ||

Ekattha sudam uppalam pupphati,||
ekattha padumam,||
ekattha pundarikam,||
yavad eva mama atthaya.|| ||

Na kho pan'assaham bhikkhave akasikam candanam dharemi.|| ||

Kasikam su me tam bhikkhave vethanam hoti.|| ||

Kasika kancuka,||
kasikam nivasanam,||
kasiko uttarasango.|| ||

Rattindivam kho pana su me tam bhikkhave setacchattam dhariyati,||
ma nam phusi sitam va unham va rajo va tinam va ussavo va ti.|| ||

Tassa mayham bhikkhave tayo pasada ahesum,||
eko hemantiko,||
eko gimhiko,||
eko vassiko.|| ||

So kho aham bhikkhave vassike pasade vassike cattaro mase nippurisehi turiyehi paricariyamano na hettha pasadam orohami.|| ||

Yatha kho pana bhikkhave annesam nivesanesu dasakammakaraporisassa kanajakam bhojanam diyyati bilangadutiyam.|| ||

Evam evassu me bhikkhave pitu nivesane dasakammakaraporisassa salimamsodano diyyati.|| ||

2. Tassa mayham bhikkhave evarupaya iddhiya samannagatassa evarupena ca accanta-sukhumalena etad ahosi:|| ||

'Assutava kho puthujjano attana jaradhammo samano jaram anatito param jinnam disva attiyati,||
harayati,||
jigucchati,||
attanam yeva atisitva.|| ||

Aham pi kho'mhi jaradhammo jaram anatito,||
ahan c'eva kho pana jaradhammo samano jaram anatito,||
param jinnam disva attiyeyyam,||
harayeyyam,||
[146] jiguccheyyam.|| ||

Na me tam assa patirupan ti.|| ||

Tassa mayham bhikkhave iti patisancikkhato yo yobbane yobbanamado so sabbaso pahiyyi.|| ||

Assutava kho puthujjano attana vyadhidhammo samano vyadhim anatito,||
param vyadhitam disva attiyati,||
harayati,||
jigucchati,||
attanam yeva atiyitva.|| ||

Aham pi kho'mhi vyadhidhammo,||
vyadhim anatito,||
ahan c'eva kho pana vyadhidhammo samano vyadhim anatito,||
param vyadhitam disva attiyeyyam harayeyyam jiguccheyyam.|| ||

Na me tam assa patirupan ti.|| ||

Tassa mayham bhikkhave iti patisancikkhato yo arogye arogyamado,||
so sabbaso pahiyyi.|| ||

Assutava kho puthujjano attana maranadhammo samano maranam anatito param matam disva attiyati harayati jigucchati,||
attanam yeva atiyitva.|| ||

Aham pi kho'mhi maranadhammo maranam anatito,||
ahan c'eva kho pana maranadhammo samano maranam anatito param matam disva attiyeyyam harayeyyam jiguccheyyam.|| ||

Na me tam assa patirupan ti.|| ||

Tassa mayham bhikkhave iti patisancikkhato yo jivite jivitamado,||
so sabbaso pahiyi ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement