Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara-Nikaya
III. Tikanipata
VI. Brahmana Vagga

Sutta 54

Paribbajaka Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the 1979 Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by The Rev. Richard Morris, M.A., LL.D., Second Edition, revised by A.K. Warder, B.A., Ph.D., Lecturer in Sanskrit in the University of Edinburgh

 


[157]

[1][pts][bodh] Evam me sutam.|| ||

Evam me sutam ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati.|| ||

Atha kho annataro brahmano paribbajako yena Bhagava ten'upasankami.|| ||

Upasamkamitva Bhagavata saddhim sammodi.|| ||

Sammodaniyam katham saraniyam vitisaretva etamantam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinno kho brahmano paribbajako Bhagavantam etad avoca:|| ||

'Sanditthiko dhammo! Sanditthiko dhammo! ti bho Gotama vuccati.|| ||

Kittavata nu kho bho Gotama sanditthiko dhammo hoti akaliko ehipassiko opanayiko paccattam veditabbo vinnuhi ti?|| ||

Ratto kho brahmana ragena abhibhuto pariyadinnacitto attavyabadhaya pi ceteti,||
paravyabadhaya pi ceteti,||
ubhayavyabadhaya pi ceteti.|| ||

Cetasikam pi dukkham domanassam patisanvedeti.|| ||

Rage pahine n'eva attavyabadhaya pi ceteti,||
na paravyabyadhaya pi ceteti,||
na ubhayavyadhaya pi ceteti,||
na cetasikam dukkham domanassam patisanvedeti.|| ||

[158] Ratto kho brahmana ragena abhibhuto pariyadinnacitto kayena duccaritam carati,||
vacaya duccaritam carati,||
manasa duccaritam carati.|| ||

Rage pahine n'eva kayena duccaritam carati,||
na vacaya duccaritam carati,||
na manasa duccaritam carati.|| ||

Ratto kho brahmana ragena abhibhuto pariyadinnacitto attattham pi yathabhutam nappajanati,||
parattham pi yathabhutam nappajanati,||
ubhayattham pi yathabhutam nappajanati.|| ||

Rage pahine attattham pi yathabhutam pajanati,||
parattham pi yathabhutam pajanati,||
ubhayattham pi yathabhutam pajanati.|| ||

Evam pi kho brahmana sanditthiko dhammo hoti akaliko ehipassiko opanayiko paccattam veditabbo vinnuhi ti.|| ||

Duttho kho brahmana dosena abhibhuto pariyadinnacitto attavyabadhaya pi ceteti,||
paravyabadhaya pi ceteti,||
ubhayavyabadhaya pi ceteti.|| ||

Cetasikam pi dukkham domanassam patisanvedeti.|| ||

Dose pahine n'eva attavyabadhaya pi ceteti,||
na paravyabadhaya pi ceteti,||
na ubhayavyabadhaya pi ceteti,||
na cetasikam dukkham domanassam patisanvedeti.|| ||

Duttho kho brahmana dosena abhibhuto pariyadinnacitto kayena duccaritam carati,||
vacaya duccaritam carati,||
manasa duccaritam carati.|| ||

Dose pahine n'eva kayena duccaritam carati,||
na vacaya duccaritam carati,||
sa manasa duccaritam carati.|| ||

Duttho kho brahmana dosena abhibhuto pariyadinnacitto attattham pi yathabhutam nappajanati,||
parattham pi yathabhutam nappajanati,||
ubhayattham pi yathabhutam nappajanati.|| ||

Dose pahine attattham pi yathabhutam pajanati,||
parattham pi yathabhutam pajanati,||
ubhayattham pi yathabhutam pajanati.|| ||

Evam pi kho brahmana sanditthiko dhammo hoti akaliko ehipassiko opanayiko paccattam veditabbo vinnuhi'ti.|| ||

Mulho kho brahmana mohena abhibhuto pariyadinnacitto attavyabadhaya pi ceteti,||
paravyabadhaya pi ceteti,||
ubhayavyabadhaya pi ceteti.|| ||

Cetasikam pi dukkham domanassam patisanvedeti.|| ||

Mohe pahine n'eva attavyabadhaya pi ceteti,||
na paravyabadhaya pi ceteti,||
na ubhayavyabadhaya pi ceteti,||
na cetasikam dukkham domanassam patisanvedeti.|| ||

Mulho kho brahmana mohena abhibhuto pariyadinnacitto kayena duccaritam carati,||
vacaya duccaritam carati,||
manasa duccaritam carati.|| ||

Mohe pahine n'eva kayena duccaritam carati,||
na vacaya duccaritam carati,||
na manasa duccaritam carati.|| ||

Mulho kho brahmana mohena abhibhuto pariyadinnacitto attattham pi yathabhutam nappajanati,||
parattham pi yathabhutam nappajanati,||
ubhayattham pi yathabhutam nappajanati.|| ||

Mohe pahine attattham pi yathabhutam pajanati,||
parattham pi yathabhutam pajanati,||
ubhayattham pi yathabhutam pajanati.|| ||

Evam kho brahmana sanditthiko dhammo hoti akaliko ehipassiko opanayiko paccattam veditabbo vinnuhi ti.|| ||

Abhikkantam bho Gotama,||
abhikkantam bho Gotama,||
seyyatha pi bho Gotama nikkujjitam va ukkujjeyya,||
paticchannam va vivareyya,||
mulhassa va maggam acikkheyya,||
andhakare va telapajjotam dhareyya,||
cakkhumanto rupani dakkhinti ti.|| ||

Evam evam bhota Gotamena aneka-pariyayena dhammo pakasito.|| ||

Esaham Bhagavantam Gotamam saranam gacchami,||
dhammanca bhikkhu-sanghan ca.|| ||

Upasakam mam bhavam Gotamo dharetu ajjatagge panupetam saranamgatan ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement