Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara-Nikaya
III. Tikanipata
VI. Brahmana Vagga

Sutta 60

Sangarava Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the 1979 Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by The Rev. Richard Morris, M.A., LL.D., Second Edition, revised by A.K. Warder, B.A., Ph.D., Lecturer in Sanskrit in the University of Edinburgh

 


[168]

[1][pts][than][bodh] Evam me sutam.|| ||

Evam me sutam ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati.|| ||

Atha kho Sangaravo brahmano yena Bhagava ten'upasankami.

Upasamkamitva Bhagavata saddhim sammodimsu.|| ||

Sammodaniyam katham saraniyam vitisaretva.|| ||

Eka-m-antam nisinno kho Sangaravo brahmano Bhagavantam etad avoca:|| ||

Mayam assu bho Gotama brahmana nama,||
yannam yajama pi,||
yajapema pi.|| ||

Tatra bho Gotama yo c'eva yajati,||
yo ca yajapeti,||
sabbe te anekasaririkam punnapatipadam patipanna honti yadidam yannadhikaranam.|| ||

Yo panayam bho Gotama yassa va tassa va kula agarasma anagariyam pabbajito ekam attanam dameti,||
ekam attanam sameti,||
ekam attanam parinibbapeti.|| ||

Evam assayam ekasaririkam punnapatipadam patipanno hoti yadidam pabbajjadhikaranan ti.|| ||

Tena hi brahmana,||
tam yev'ettha patpucchissami,||
yatha te khameyya,||
tatha nam vyakareyyasi.|| ||

Tam kim mannasi brahmana?|| ||

Idha Tathagato loke uppajjati araham Samma-sambuddho vijjacaranasampanno sugato loka-vidu anuttaro purisadammasarathi sattha deva-manussanam buddho Bhagava.|| ||

Se evam aha:||
ethayam maggo,||
ayam patipada,||
yatha patipanno aham anuttaram brahmacariyogadham sayam abhinna sacchikatva pavedemi.|| ||

Etha tumhe pi tatha patipajjatha,||
yatha patipanna tumhe pi anuttaram brahmacariyogadham sayam abnna sacchikatva upasampajja viharis'satha ti.|| ||

Iti ayam c'eva sattha dhammam abhinna sacchikatva upasampajja viharis'satha ti.|| ||

Iti ayam c'eva sattha dhammam deseti,||
pare ca [169] tathattaya patipassanti.|| ||

Tani kho pana honti anekani pi satani anekani pi sahassani anekanipi satasahassani.|| ||

Tam kim mannasi brahmana?|| ||

Iccayam evam sante ekasaririka va punnapatipada hoti anekasaririka va,||
yadidam pabbajjadhikaranan ti?|| ||

Iccayam pi bho Gotama,||
evam sante anekasaririka punnapatipada hoti,||
yadidam pabbajjadhikaranan ti.|| ||

2. Evam vutte ayasma Anando Sangaravam brahmanam etad avoca:|| ||

Imasam te brahmana dvinnam patipadanam katama patipada khamati,||
appatthatara ca appasamarambhatara ca mahapphalatara ca mahanisamsatara ca ti?|| ||

Evam vutte Sangaravo brahmano ayasmantam Anandam etad avoca:|| ||

Seyyatha pi bhavam Gotamo bhavam c'Anando ete me pujja,||
ete me pasamsa ti.|| ||

Dutiyam pi kho ayasma Anando Sangaravam brahmanam etad avoca:|| ||

Na kho tyaham brahmana evam pucchami:||
ke va te pujja ke va te pasamsa ti.|| ||

Evan ca kho tyaham brahmana pucchami:||
imasam te brahmana dvinnam patipadanam katama patipada khamati,||
appatthatara ca appasamarambhatara ca mahapphalatara ca mahanisamsatara ca ti?|| ||

Evam vutte Sangaravo brahmano ayasmantam Anandam etad avoca:|| ||

Seyyatha pi bhavam Gotamo bhavam c'Ananda ete me pujja,||
ete me pasamsa ti.|| ||

Tatiyam pi kho ayasma Anando Sangaravam brahmanam etad avoca:|| ||

Na kho tyaham brahmana evam pucchami:||
ke va te pujja ke va te pasamsa ti.|| ||

Evan ca kho tyaham brahmana pucchami:||
imasam te brahmana dvinnam patipadanam katama patipada khamati,||
appatthatara ca appasamarambhatara ca mahapphalatara ca mahanisamsatara ca ti?|| ||

Tatiyam pi kho Sangaravo brahmano ayasmantam Anandam etad avoca:|| ||

Seyyatha pi bhavam Gotamo bhavam c'Ananda ete me pujja,||
ete me pasamsa ti.|| ||

[170] 3. Atha kho Bhagavato etad ahosi:|| ||

Yava tatiyam pi kho Sangaravo brahmano Anandena sahadhammikam panaham puttho samsadeti,||
no vussajjeti.|| ||

Yan nunaham parimoceyyan ti.|| ||

Atha kho Bhagava Sangaravam brahmanam etad avoca:|| ||

Ka nu'jja brahmana,||
rantepure rajarisayam sannisinnanam sannipattanam antara katha udapadi ti?|| ||

Ayam khvajja bho Gotama,||
rajantepure rajaparisayam sannisinnanam sannipatitanam antara katha udapadi:|| ||

Pubba sudam appatara c'eva bhikkhu ahosum,||
bahutara ca uttarimanussadhamma iddhipatihariyam dassesum.|| ||

Etarahi ko bahutara c'eva bhikkhu appatara ca uttarimanussadhamma iddhipatihariyam dassenti ti.|| ||

Ayam khavajja bho Gotama,||
rajantepure rajaparisayam sannisinnanam sannipatitanam antara katha udapadi ti.|| ||

4. Tini kho imani brahmana patihariyani.|| ||

Katamani tini?|| ||

Iddhipatihariyam,||
adesanipatihariyam,||
anusasanipatihariyam.|| ||

Kataman ca brahmana iddhipatihariyam?|| ||

Idha brahmana ekacco aneka-vihitam iddhividham paccanubhoti:||
eko pi hutva bahudha hoti,||
bahudha pi hutva eko hoti,||
avibhavam tirobhavam,||
tirokuddam tiropakaram tiropabbatam asajjamano va gacchati,||
Seyyatha pi akase.|| ||

Pathaviya pi ummujja-nimmujjam karoti seyyatha pi udake,||
udake pi abhijjamano gacchati||
Seyyatha pi pathaviyam.|| ||

Akase pi pallankena kamati||
Seyyatha pi pakkhisakuno.|| ||

Ime pi candimasuriye evam mahiddhike evam mahanubhave panina parimasati,||
parimajjati.|| ||

Yava brahmaloka pi kayena vasam vatteti.|| ||

Idam vuccati brahmana iddhipatihariyam.|| ||

5. Kataman ca brahmana adesanapatihariyam?|| ||

Idha brahmana ekacco nimittena adisati:||
evam pi te mano||
ittham pi te mano.|| ||

Iti pi te cittan ti.|| ||

So bahun ce pi adisati,||
tath'eva tam hoti,||
no annatha.|| ||

Idha pana brahmana,||
ekacco na h'eva kho nimittena [171] adisati,||
api ca kho manussanam va amanussanam va devatanam va saddam sutva adisati:||
evam pi te mano,||
ittham pi te mano.|| ||

Iti pi te cittan ti.|| ||

So bahun ce pi adisati,||
tath'eva tam hoti,||
no annatha.|| ||

Idha pana brahmana,||
ekacco na h'eva kho nimittena adisati,||
na pi manussanam va amanussanam va devatanam va saddam sutva adisati,||
api ca kho vitakkayato vicarayato vitakkavippharasaddam sutva adisati:||
evam pi kho te mano,||
ittham pi te mano,||
iti pi te cittan ti.|| ||

So bahun ce pi adisati,||
tath'eva tam hoti,||
no annatha|| ||

Idha pana brahmana,||
ekacco na h'eva kho nimittena adisati,||
na pi manussanam va amanussanam va devatanam va saddam sutva adisati,||
na pi vitakkayato na pi vicarayato na vitakkavippharasaddam sutva adisati:||
api ca kho avitakkam avicaram samadhim samapananassa cetasa ceto paricca pajanati.|| ||

Yatha imassa bhoto manosankhara panihita,||
imassa cittassa anantara amun nama vitakkam vitakkissati ti.|| ||

So bahun ce pi adisati||
tath'eva tam hoti,||
no annatha.|| ||

Idam vuccati brahmana adesanapatihariyam.|| ||

6. Kataman ca brahmana,||
anusasanipatihariyam?|| ||

Idha brahmana, ekacco evam anusasati:|| ||

Evam vitakketha,||
ma evam vitakkayittha,||
evam manasikarotha,||
ma evam manasakattha,||
idam pajahatha,||
idam upasampajja viharatha ti.|| ||

Idam vuccati brahmana anusasanipatihariyam.|| ||

Imani kho brahmana tini patihariyani.|| ||

Imesan te brahmana,||
tinnam patihariyanam katamam patihariyam khamati abhikkantataran ca panitataran ca ti?|| ||

Tatra bho Gotama yam idam pathariyam,||
idh'ekacco aneka-vihitam iddhividham paccanubhoti||
eko pi hutva bahudha hoti,||
bahudha pi hutva eko hoti,||
avibhavam tirobhavam,||
tirokuddam tiropakaram tiropabbatam asajjamano va gacchati,||
Seyyatha pi akase.|| ||

Pathaviya pi ummujja-nimmujjam karoti seyyatha pi udake,||
udake pi abhijjamano gacchati seyyatha pi pathaviyam.|| ||

Akase pi pallankena kamati seyyatha pi pakkhisakuno.|| ||

Ime pi candimasuriye evam mahiddhike evam mahanubhave panina parimasati,||
parimajjati.|| ||

Yava brahmaloka pi kayena vasam vatteti.|| ||

Idam bho Gotama patihariyam yo ca nam karoti,||
so ca nam patisanvedeti.|| ||

Yo ca nam karoti,||
tassa c'eva tam hoti.|| ||

Idam eva bho Gotama patihariyam maya-sahadhamma-rupam viya khayati.|| ||

Yam pi idam bho Gotama patihariyam||
idh'ekacco nimittena adisati:|| ||

Evam pi te mano,||
ittham pi te mano,||
iti pi te cittan ti.|| ||

So bahun ce pi adisati,||
tath'eva tam hoti,||
no annatha.|| ||

Idha pana bho Gotama,||
ekacco na h'eva kho nimittena adisati,||
api ca kho manussanam va amanussanam va devatanam va saddam sutva adisati:||
na pi vitakkayato na pi vicarayato na vitakkavippharasaddam sutva adisati:|| ||

Evam pi te mano,||
ittham pi te mano,||
iti pi te cittan ti.|| ||

So bahun ce pi adisati,||
tath'eva tam hoti,||
no annatha.|| ||

Idha pana brahmana,||
ekacco na heva kho nimittena adisati,||
na pi manussanam va amanussanam va devatanam va saddam sutva adisati:||
na pi vitakkayato na pi vicarayato na vitakkavippharasaddam sutva adisati:|| ||

Api ca kho avitakkam avicaram samadhim samapannassa cetasa ceto paricca pajanati: [172] yatha imassa bhoto manosankhara panihita imassa cittassa anantara amunnama vitakkam vitakkissati ti.|| ||

So bahun ce pi adisati,||
tath'eva tam hoti.|| ||

No annathapa idam pi bho Gotama patihariyam yo ca nam karoti so ca nam patisanvedeti.|| ||

Yo ca nam karoti.|| ||

Tass c'eva tam hoti.|| ||

Idam pi bho Gotama patihariyam maya-sahadhamma-rupam viya khayati.|| ||

Yan ca kho idam bho Gotama patihariyam||
idh'ekacco evam anusasati:||
evam citakketha,||
ma evam vitakkayittha,||
evam manasi karotha,||
ma evam manasakattha,||
idam pajahatha,||
idam upasampajja viharatha ti.|| ||

Idam eva bho Gotama patihariyam khamati mesam tinnam patihariyanam abikkantataranca panitataran ca.|| ||

Acchariyam bho Gotama,||
abbhutam bho Gotama,||
abbhutam bho Gotama,||
yava subhisitamidambhota Gotamena.|| ||

Imehi ca mayam tihi patihariyehi samannagatam bhavantam Gotamam dharema.|| ||

Bhavam hi Gotamo anekaviritam iddhividham paccanubhoti:||
ekopi hutva bahudha hoti,||
acibhavam tirobhavam tirokum tiropakaram tiropabbatam asajjamanoca cacchati,||
Seyyatha pi akase.|| ||

Pathaviya pi ummujjanimmujjam karoti seyyatha pi udake,||
udakepi abhijjamane cacchati seyyatha pi pathaviyam.|| ||

Akasepi pallankena kamati seyyatha pi pakkhi sakuno.|| ||

Imepi candimasuriye evam mahiddhike evam mahanubhave panina parimasati,||
parimajjati.|| ||

Yava brahmaloka pi kayena vasam vatteti.|| ||

Bhavam hi Gotamo avitakkam avicaram samadhim samapannassa cetasa ceto paricca pajanati yatha imassa bhoto manosankhara panihita imassa cittassa anantara amun nama vitakkam vitakkissati ti.|| ||

Bhavan hi Gotamo evam anusasati:||
evam vitakketha,||
ma evam vitakkayittha,||
evam manasikarotha,||
ma evam manasakattha.|| ||

Idam pajahatha,||
idam upasampajja viharatha ti.|| ||

7. Addha ko tyayam brahmana asajja upaniya-vaca bhasita,||
api ca tyaham vyakarissami.|| ||

Aham hi brahmana anekavihitam iddhividham paccanubhomi||
ekopi hutva bahudha hoti,||
acibhavam tirobhavam tirokum tiropakaram tiropabbatam asajjamanoca cacchati,||
Seyyatha pi akase.|| ||

Pathaviya pi ummujjanimmujjam karoti seyyatha pi udake,||
udake pi abhijjamane cacchati seyyatha pi pathaviyam.|| ||

Akase pi pallankena kamati seyyatha pi pakkhi sakuno.|| ||

Ime pi candimasuriye evam mahiddhike evam mahanubhave panina parimasati,||
parimajjati.|| ||

Yava brahmaloka pi kayena vasam vatteti.|| ||

Aham hi brahmana avitakkam avicaram samadhim samapannassa cetasa ceto paricca pajanami,||
yatha imassa bhoto manosankhara panihita imassa cittassa anantara amun nama vitakkam vitakkissati ti.|| ||

Aham brahmana evam anussami:|| ||

Evam vitakketha,||
ma evam vitakkayittha.|| ||

Evam manasikarotha,||
ma evam manasakattha,||
idam pajahatha,||
idam upasampajja viharatha ti.|| ||

Atthi pana bho Gotama anno ekabhikkhu pi yo imehi tihi patihariyehi samannagato annatra bhota Gotamena ti?|| ||

Na kho brahmana ekam yeva satam,||
na dve satani,||
na tini satani,||
na cattari satani,||
na panca-satani.|| ||

Atha kho bhiyyo va ye bhikkhu imehi tihi patihariyehi samannagata ti.|| ||

Kaham pana bho Gotama etarahi te bhikkhu viharanti ti?|| ||

[173] Imasmim yeva kho brahmana bhikkhusanghe ti.|| ||

Abhikkantam bho Gotama,||
abhikkantam bho Gotama.|| ||

Seyyatha pi bho Gotama nikkujjitam va ukkujjitem va ukkujjeyya,||
paticchannam va vivareyya,||
mulhassa va maggam acikkheyya,||
andhakare va telapajjotam dhareyya,||
cakkhumanto rupani dakkhinti ti.|| ||

Evam eva bhota Gotamena anekapariyayena dhammo pakasito.|| ||

Esaham bhavantam Gotamam saranam gacchami,||
dhamman ca||
bhikkhu-sanghan ca.|| ||

Upasakam mam bhavam Gotamo dharetu ajjatagge panupetam saranam gatan ti.|| ||

Brahmanavaggo pathamo

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement