Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara-Nikaya
III. Tikanipata
VII. Maha Vagga

Sutta 63

Venagapura Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the 1979 Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by The Rev. Richard Morris, M.A., LL.D., Second Edition, revised by A.K. Warder, B.A., Ph.D., Lecturer in Sanskrit in the University of Edinburgh

 


[180]

[1][pts][bodh] Evam me sutam.|| ||

Ekam samayam Bhagava Kosalesu carikam caramano mahata bhikkhu-sankhena saddhim yena Venagapuram nama Kosalanam brahmanagamo tad avasari.|| ||

Assosum kho Venagapurika brahmanagahapatika:|| ||

Samano khalu bho Gotamo Sakyaputto Sakyakula pabbajito Venagapuram anuppatto.|| ||

Tam ko pana Bhavantam Gotamam evam kalyano kittisaddo abbhuggato:|| ||

"Iti pi so Bhagava araham Samma-sambuddho vijja-carana-sampanno sugato loka-vidu anuttaro purisadammasarathi sattha deva-manussanam buddho Bhagava.|| ||

So imam lokam sadevakam samarakam sabrahmakam sassamana-brahmanim pajam sadeva-manussam sayam abhinna sacchikatva pavedeti.|| ||

So dhammam deseti adi kalyanam majjhe kalyanam pariyesana kalyanam sattham savyanjanam kevalaparipunnam parisuddham brahmacariyam pakaseti.|| ||

Sadhu kho pana tatharupanam arahatam dassanam hoti" ti.|| ||

2. Atha kho Venagapurika brahmana-gahapatika yena Bhagava ten'upasankamimsu.|| ||

Upasankamitva appekacce Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidimsu.|| ||

Appekacce Bhagavata saddhim sammodimsu.|| ||

Sammodaniyam [181] katham saraniyam vitisaretva eka-m-antam nisidimsu.|| ||

Appekacce yena Bhagava ten'anjalim panametva eka-m-antam nisidimsu.|| ||

Appekacce namagottam savetva eka-m-antam nisidimsu.|| ||

Appekacce tunhibhuta eka-m-antam nisidimsu.|| ||

Eka-m-antam nisinno kho Venagapuriko Vacchagotto brahmano Bhagavantam etad avoca:|| ||

3. "Acchariyam bho Gotama,||
abbhutam bho Gotama,||
yavan c'idam bhoto Gotamassa vippasannani indriyani,||
parisuddho chavivanno pariyodato.|| ||

Seyyatha pi bho Gotama saradam badarapandum parisuddhi hoti pariyodatam.|| ||

Evam eva bhoto Gotamassa vippasannani indriyani,||
parisuddho chavivanno pariyodato.|| ||

Seyyatha pi bho Gotama talapakkam sampati bandhana muttam parisuddham hoti pariyodatam.|| ||

Evam eva bhoto Gotamassa vippasannani indriyani,||
parisuddho chavivanno pariyodato.|| ||

"Seyyatha pi bho Gotama nekkham jambonadam dakkhakammaraputtasuparikammakatam ukkamukhesu kusalasampahattham pandukambale nikkhittam bhasate ca tapate ca virocati ca.|| ||

Evam eva bhoto Gotamassa vippasannani indriyani,||
parisuddho chavivanno pariyedato.|| ||

Yani nuna tani bho Gotama uccasayanamahasayanani, seyyathidam:|| ||

Asandi pallanko gonako cittaka patika patalika tulika vikatika uddalomi ekantalomi katthissam koseyyam kuttakam hatthattharam assattharam rathattharam ajinappaveni kadali-miga-pavara-pacc'attharanam sa-uttara-cchadam ubhato-lohita-kupadhanam,||
evarupanam nuna bhavam Gotamo uccasayana-mahasayananam nikamalabhi akicchalabhi akasiralabhi" ti.|| ||

4. "Yani kho pana tani brahmana uccasayana-mahasayanani, seyyathidam:|| ||

Asandi pallanko gonako cittaka patika patalika tulika vikatika uddalomi ekantalomi katthissam koseyyam kuttakam hatthattharam assattharam rathattharam ajinappaveni kadali-miga-pavara-pacc'attharanam sa-uttara-cchadam ubhato-lohita-kupadhanam,||
dullabhani tani pabbajitanim,||
laddha ca na kappanti.|| ||

Tini kho imani brahmana uccasayana-mahasayanani,||
yesaham etarahi nikamalabhi akicchalibhi akasiralabhi.|| ||

Katamani tini?|| ||

[182] Dibbam ucca-sayana-maha-sayanam brahmam||
ucca-sayana-maha-sayanam||
ariyam ucca-sayana-maha-sayanam.|| ||

Imani kho brahmana tini uccasayana-mahasayanani,||
yesaham etarahi nikamalabhi akicchalabhi akasiralabhi" ti.|| ||

5. "Katamam pana bho Gotama dibbam ucca-sayana-maha-sayanam,||
yassa bhavam Gotamo etarahi nikamalabhi akicchalibhi akasiralabhi" ti?|| ||

"Idaham brahmana yam gamam va nigamam va upanissaya viharami,||
so pubbanhasamayam nivasetva pattacivaram adaya tam eva gamam va nigamam va pindaya pavisami.|| ||

So pacchabhattam pindapatapatikkanto vanantam yeva pavarayami.|| ||

So yad eva tattha honti tinani va pannani va tani ekajjham samharitva nisidami,||
pallankam abhujitva ujum kayam panidhaya parimukham satim upatthapetva.|| ||

So vivicc'eva kamehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkam savicaram vivekajam piti-sukham pathamajjhanam upasampajja viharami.|| ||

Vitakka-vicaranam vupasama ajjhattam sampasadanam cetaso ekodi-bhavam avitakkam avicaram samadhijam piti-sukham dutiyajjhanam upasampajja viharami.|| ||

Pitiya ca viraga upekkhako ca viharati sato ca sampajano sukham ca kayena patisanvedeti,||
yam tam ariya acikkhanti:|| ||

'Upekkhako satima sukhavihari' ti|| ||

tatiyajjhanam upasampajja viharami.|| ||

Sukhassa ca pahana dukkhassa ca pahana pubb'eva somanassa-domanassanam atthangama adukkam asukham upekkha-sati-parisuddhim catutthajjhanam upasampajja viharami.|| ||

So ce aham brahmana evam bhuto cankamami,||
dibbo me eso tasmim samaye cankamo hoti.|| ||

So ce aham buhmana, evam bhuto titthami,||
dibbam me etam tasmim samaye mbanam hoti.|| ||

So ce aham brahmana, evam bhuto nisidimi,||
dibbam me etam tasmim samaye asanam hoti.|| ||

So ce aham brahmana, evam bhuto seyyam kappemi,||
dibbam me etam tasmim samaye ucca-sayana-maha-sayanam hoti.|| ||

Idam kho tam brahmana [183] dubbam ucca-sayana-maha-sayanam,||
yassaham etaraha nikamalabhi akicchalabhi akasiralabhi" ti.|| ||

"Acchariyam bho Gotama,||
abbhutam bho Gotama.|| ||

Ko c'anno evarupassa dibbassa ucca-sayana-maha-sayanassa nikamalabhi bhavissati akicchalabhi akasiralabhi annata bhota Gotamona?|| ||

6. Katamam pana tam bho Gotama brahmam ucca-sayana-maha-sayanam,||
yassa bhavam Gotamo etarahi nikamalabhi akicchalabhi akasiralabhi" ti?|| ||

"Idaham brahmana yam gamam va nigamam va upanissaya viharami,||
so pubbanhasamayam nivasetva pattacivaram adaya tam eva gamam va nigamam va pindaya pavisami.|| ||

So pacchabhattam pindapatapatikkanto vanantam yeva pavarayami.|| ||

So yad eva tattha honti tinani va pannani va tani ekajjham samharitva nisidami,||
pallankam abhujitva ujum kayam panidhaya parimukham satim upatthapetva.|| ||

So metta-sahagatena cetasa ekam disam pharitva viharami.|| ||

Tatha dutiyam||
tatha tatiyam,||
tatha catutthim.|| ||

Iti uddham-adho tiriyam sabbadhi sabbattataya sabbavantam lokam metta-sahagatena cetasa vipulena mahaggatena appamanena averena avyapajjhena pharitva viharami.|| ||

Karuna-sahagatena cetasa ekam disam pharitva viharami.|| ||

Tatha dutiyam||
tatha tatiyam,||
tatha catutthim.|| ||

Iti uddham-adho tiriyam sabbadhi sabbattataya sabbavantam lokam karuna-sahagatena cetasa vipulena mahaggatena appamanena averena avyapajjhena pharitva viharami.|| ||

Mudita-sahagatena cetasa ekam disam pharitva viharami.|| ||

Tatha dutiyam||
tatha tatiyam,||
tatha catutthim.|| ||

Iti uddham-adho tiriyam sabbadhi sabbattataya sabbavantam lokam mudita-sahagatena cetasa vipulena mahaggatena appamanena averena avyapajjhena pharitva viharami.|| ||

Upekkha-sahagatena cetasa ekam disam pharitva viharami.|| ||

Tatha dutiyam||
tatha tatiyam,||
tatha catutthim.|| ||

Iti uddham-adho tiriyam sabbadhi sabbattataya sabbavantam lokam upekkha-sahagatena cetasa vipulena mahaggatena appamanena averena avyapajjhena pharitva viharami.|| ||

So ce aham brahmana evam bhuto cankamami,||
brahmo me eso tasmim samaye cankamo hoti.|| ||

So ce aham brahmana evam bhuto titthami,||
brahmo me eso tasmim samaye cankamo hoti.|| ||

So ce aham brahmana evam bhuto nisidami,||
brahmo me eso tasmim samaye cankamo hoti.|| ||

So ce aham brahmana evam bhuto seyyam kappemi,||
brahmam me etam tasmim samaye ucca-sayana-maha-sayanam hoti.|| ||

Idam kho tam brahmana brahmam ucca-sayana-maha-sayanam,||
yassaham etarahi nikamalabhi akicchalabhi akasiralabhi" ti.|| ||

[184] "Acchariyam bho Gotama, abbhutam bho Gotama!|| ||

Ko c'anno evarupassa brahmassa ucca-sayana-maha-sayanassa nikamalabhi bhavissati akacchalabhi akasiralabhi annatra bhota Gotamona?|| ||

7. Katamam pana tam bho Gotama ariyam ucca-sayana-maha-sayanam,||
yassa bhavam Gotamo etarahi nikamalabhi akicchalabhi akasiralabhi ti?"|| ||

"Idaham brahmana yam gamam va nigamam va upanissaya viharami,||
so pubbanhasamayam nivasetva pattacivaram adaya tam eva gamam va nigamam va pindaya pavisami.|| ||

So pacchabhattam pindapatapatikkanto vanantam yeva pavarayami.|| ||

So yad eva tattha honti tinani va pannani va tani ekajjham samharitva nisidami,||
pallankam abhujitva ujum kayam panidhaya parimukham satim upatthapetva.|| ||

So evam pajanami:|| ||

Rago me pahino ucchinnamulo talavatthukato anabhavakato ayetim anuppadadhammo.|| ||

Doso me pahino ucchinnamulo talavatthukato anabhavakato ayatim anuppadadhammo.|| ||

Moho me pahino ucchinnamulo talavatthukato anabhavakato ayatim anuppadadhammo|| ||

So ce aham bramhana evambhuto cankamami,||
ariyo me eso tasmim samaye cankamo hoti.|| ||

So ce aham brahmana evambhuto titthami,||
ariyo me eso tasmim samaye cankamo hoti.|| ||

So ce aham brahmana evambhuto nisidami,||
ariyo me eso tasmim samaye cankamo hoti.|| ||

So ce aham brahmana evambhuto seyyam kappemi,||
ariyam me etam tasmim samaye ucca-sayana-maha-sayanam hoti.|| ||

Idam kho tam brahmana ariyam ucca-sayana-maha-sayanam,||
yassaham etarahi nikamalabhi akicchalabhi akasiralabhi" ti.|| ||

"Acchariyam bho Gotama,||
abbhutam bho Gotama!|| ||

Ko canno evarupassa brahmassa ucca-sayana-maha-sayanassa nikamalabhi bhavissati akacchalabhi akasiralabhi annatra bhota Gotamona?|| ||

Abhikkantam bho Gotama,||
abhikkantam bho Gotama!|| ||

Seyyatha pi bho Gotama nikkujjitam va ukkujjitem va ukkujjeyya,||
paticchannam va vivareyya,||
mulhassava maggam acikkheyya,||
andhakare va telapajjotam dhareyya,||
cakkhumanto rupani dakkhinti ti.|| ||

Evam evam bhota Gotamona aneka-pariyayena dhammo pakasito.|| ||

Ete mayambhante bhavantam Gotamam [185] saranam gacchama,||
dhamman ca||
bhikkhu-sanghan ca.|| ||

Upasake no bhavam Gotamo dharetu ajjatagge panupete saranamgatan" ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement