Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara-Nikaya
III. Tikanipata
VII. Maha Vagga

Sutta 66

Salha Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the 1979 Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by The Rev. Richard Morris, M.A., LL.D., Second Edition, revised by A.K. Warder, B.A., Ph.D., Lecturer in Sanskrit in the University of Edinburgh

 


 

[1][pts][nymo] Evam me sutam.|| ||

Ekam samayam ayasma Nandako Savattiyam viharati Pubbarame Migaramatu pasade.|| ||

Atha kho Salho ca Migaranatta Rohano ca Pekhuniyanatta yen'ayasma Nandako ten'upankamimsu.|| ||

Upasankamitva ayasma Nandakam abhivadetva eka-m-antam nisidimsu.|| ||

Eka-m-antam nisinnam kho Salham Migaranattaram ayasma Nandako etad avoca:|| ||

2. 'Etha tumhe Salha ma anussavena,||
ma paramparaya,||
ma itikiraya,||
ma pitakasampadanena,||
ma takkahetu,||
ma nayahetu,||
ma akaraparivitakkena,||
ma ditthinijjhanakkhantiya,||
ma bhabbarupataya,||
ma samano no garu ti,||
yada tumhe [194] Salha attana va janeyyatha:||
ime dhamma akusala,||
ime dhamma savajja,||
ime dhamma vungarahita,||
ime dhamma samatta samadinna ahitaya dukkhaya samvattanti ti - atha tumhe Kalama pajaheyyatha.|| ||

3. Tam kim mannatha Salha?|| ||

Atthi lobho' ti?|| ||

'Evam bhante.'|| ||

'Abhijjha ti kho aham Salha etam attham vadami.|| ||

Luddho kho ayam Salha abhijjhalu panam pi hanti,||
adinnam pi adiyati,||
paradaram pi gacchati,||
musa pi bhanati,||
param pi tathattaya samadapeti||
yam sa hoti digha-ratta ahitaya dukkhaya' ti?|| ||

'Evam bhante'.|| ||

4. 'Tam kim mannatha Salha?|| ||

Atthi doso' ti?|| ||

'Evam bhante'.|| ||

'Vyapade ti kho aham Salha etam attham vadimi.|| ||

Duttho kho ayam Salha byapannacitto panampi hanti,||
adinnam pi adiyati,||
paradaram pi gacchati,||
musa pi bhanati,||
param pi tathattaya samadapeti||
yam sa hoti digha-ratta ahitaya dukkhaya' ti?|| ||

'Evam bhante'.|| ||

5. 'Tam kim mannatha Salha?|| ||

Atti moho' ti?|| ||

'Evam bhante'.|| ||

'Avijjati kho aham Salha etam attham vadamu.|| ||

Mulho ko ayam Salha avijjagato panampi hanti,||
adinnam pi adiyati,||
paradaram pi gacchati,||
musa pi bhanati,||
param pi tathattaya samadapeti||
yam sa hoti digha-ratta ahitaya dukkhaya' ti?|| ||

'Evam bhante'.|| ||

6. 'Tam kim mannatha Salha?|| ||

Ime dhamma kusala va akusala vati'?|| ||

'Akusala bhante.'|| ||

'Savajja va anavajja vati'?|| ||

'Savajja bhante'.|| ||

'Vinnugarahita va vinppasattha vati'?|| ||

'Vingarahita bhante'.|| ||

'Samatta samadinna ahitaya dukkhaya samvattanti no va katham va ettha hoti' ti?|| ||

[195] 'Samatta bhante samadinna ahitaya dukkhaya samvattanti.|| ||

Evam no hettha hoti' ti.|| ||

7. Iti ko Salha yan tam avocumha:|| ||

Etha tumhe Salha ma anussavena,||
ma paramparaya,||
ma itikiraya,||
ma pitakasampadanena,||
ma takkahetu,||
ma nayahetu,||
ma akaraparivitakkena,||
ma ditthinijjhanakkhantiya,||
ma bhabbarupataya,||
ma samano no garu ti,||
yada tumhe Salha attana va janeyyatha:||
ime dhamma akusala,||
ime dhamma savajja,||
ime dhamma vungarahita,||
ime dhamma samatta samadinna ahitaya dukkhaya samvattanti ti,||
atha tumhe Salha pajaheyyatha ti.|| ||

Iti yan tam vuttam idame tam paticca vutatam.|| ||

Etha tumhe Salha ma anussavena,||
ma paramparaya,||
ma itikiraya,||
ma pitakasampadanena,||
ma takkahetu,||
ma nayahetu,||
ma akaraparivitakkena,||
ma ditthinijjhanakkhantiya,||
ma bhabbarupataya,||
ma samano no garu ti,||
yada tumhe Salha attana va janeyyatha:||
ime dhamma akusala,||
ime dhamma savajja,||
ime dhamma vungarahita,||
ime dhamma samatta samadinna ahitaya dukkhaya samvattanti ti,||
atha tumhe Salha upasampajja vihareyyatha.|| ||

8. Tam kim mannatha Salha'?|| ||

Atthi alobho ti?|| ||

Evam bhante.|| ||

Anabhijkadha ti kho aham Salha etam attham vadami.|| ||

Aluddho kho ayam Salha anabhijjhalu n'eva panam hanti,||
na adinnam adiyati,||
na paradaham gacchati,||
na musa bhanati,||
param pi tathattaya samadapeti yam sa hoti digha-rattam hitaya sukhayati?|| ||

Evam bhante.|| ||

Tam kim mannatha Salha'?|| ||

Atthi adoso ti?|| ||

Evam bhante.|| ||

Avyapado ti kho aham Salha etam attham vadami.|| ||

Aluddho kho ayam Salha?|| ||

Abyapannacitto n'eva panam hanti,||
na adinnam adiyati,||
na paradaham gacchati,||
na musa bhanati,||
param pi tathattaya samadapeti yam sa hoti digha-rattam hitaya sukhayati?|| ||

Evam bhante.|| ||

Tam kim mannatha Salha?|| ||

Atthi amoho ti?|| ||

Evam bhante.|| ||

Vijjati ko aham Salha etam attham vadami.|| ||

Amulho [196] kho ayam Salha vijjagato n'eva panam hanti,||
na adinnam adiyati,||
na paradaham gacchati,||
na musa bhanati,||
param pi tathattaya samadapeti yam sa hoti digha-rattam hitaya sukhayati?|| ||

Evam bhante.|| ||

Tam kim mannatha Salha?|| ||

Ime dhamma kusala va akusala va ti?|| ||

Akusala bhante.|| ||

Savajja va anavajja va ti?|| ||

Savajja bhante.|| ||

Vinnugarahita va vinppasattha va ti?|| ||

Vingarahita bhante.|| ||

Samatta samadinna ahitaya dukkhaya samvattanti no va katham va hettha hoti ti?|| ||

Samatta bhante samadinna ahitaya dukkhaya samvattanti.|| ||

Evam no hettha hoti ti.|| ||

Iti ko Salha yam tam avocumha:|| ||

Etha tumhe Salha ma anussavena,||
ma paramparaya,||
ma itikiraya,||
ma pitakasampadanena,||
ma takkahetu,||
ma nayahetu,||
ma akaraparivitakkena,||
ma ditthinijjhanakkhantiya,||
ma bhabbarupataya,||
ma samano no garu ti,||
yada tumhe Salha attana va janeyyatha:||
ime dhamma akusala,||
ime dhamma anavajja,||
ime dhamma vinnuppasattha,||
ime dhamma samatta samadinna hitaya sukhaya samvattanti ti,||
atha tumhe Salha upasampajja vihareyyatha ti.|| ||

Iti yan tam vuttam idame tam paticca vutatam.|| ||

Sa kho so Salha ariyasavako evam vigatabhijjho vigatavyapado asammulho sampajano patissato||
metta-sahagatena cetasa||
ekam dija eritva viharati,||
tatha dutiyaja -||
tatha tatiyam -||
tatha catutthim.|| ||

Iti uddham-adho tiriyam sabbadhi sabbattataya sabbavantam lokam metta-sahagatena cetasa vupilena mahaggatena appamanena averena avyapajjhena eritva viharati.|| ||

Karana-sahagatena cetasa ekam dija eritva viharati,||
tatha dutiyaja -||
tatha tatiyam -||
tatha catutthim.|| ||

Iti uddham-adho tiriyam sabbadhi sabbattataya sabbavantam lokam karana-sahagatena cetasa vupilena mahaggatena appamanena averena avyapajjhena eritva viharati.|| ||

Mudita-sahagatena cetasa ekam dija eritva viharati,||
tatha dutiyaja -||
tatha tatiyam -||
tatha catutthim.|| ||

Iti uddham-adho tiriyam sabbadhi sabbattataya sabbavantam lokam mudita-sahagatena cetasa vupilena mahaggatena appamanena averena avyapajjhena eritva viharati.|| ||

Upekkha-sahagatena cetasa ekam dija eritva viharati,||
tatha dutiyaja -||
tatha tatiyam -||
tatha catutthim.|| ||

Iti uddham-adho tiriyam sabbadhi sabbattataya sabbavantam lokam upekkha-sahagatena cetasa vupilena mahaggatena appamanena averena avyapajjhena eritva viharati.|| ||

So evam pajanati,||
atthi idam,||
atthi hinam,||
atthi panitam,||
atthi imassa sannagatassa uttarim nissarananti.|| ||

Tassa evam janato evam passato kamasava pi cittam vimuccati,||
bhavasava pi cittam vimuccati,||
avijjasava pi [197] cittam vimuccati,||
vumuttasmim vumuttamiti nanam hoti.|| ||

Khina jati,||
vusitam brahmacariyam,||
katam karaniyam,||
naparam itthattayati pajanati.|| ||

So evam pajanati.|| ||

Ahu pubbe lobho,||
tadahu akusalam.|| ||

So etarahi n'atthi,||
icc'etam kusalam.|| ||

Ahu pubbe deso,||
tadahu akusalam.|| ||

So etarahi n'atthi||
icc'etam kusalam.|| ||

Ahu pubbe moho,||
tadahu akusalam.|| ||

So etarahi n'atthi,||
icc'etam kusalan ti.|| ||

Iti so ditthe va dhamme nicchato nibbuto sitibhuto sukhapatisanvedi brahmabhutena attana viharati ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement