Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara-Nikaya
III. Tikanipata
IX. Samana Vagga

Sutta 85

Pathama Sikkha Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the 1979 Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by The Rev. Richard Morris, M.A., LL.D., Second Edition, revised by A.K. Warder, B.A., Ph.D., Lecturer in Sanskrit in the University of Edinburgh

 


[231]

[1][pts][than] Evam me sutam.|| ||

Ekam samayam Bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

'Bhikkhavo' ti.|| ||

'Bhadante' ti te bhikkhu Bhagavato paccassosum.|| ||

Bhagava etad avoca:|| ||

Sadhikam idam bhikkhave diyaddha-sikkhapadasatam anvaddhamasam uddesam agacchati,||
yattha atthakama kulaputta sikkhanti.|| ||

Tisso ima bhikkhave sikkha,||
yatth'etam sabbam samodhanam gacchati.|| ||

Katama tisso?|| ||

Adhisila-sikkha,||
adhicitta-sikkha,||
adhipanna-sikkha.|| ||

Ima ko bhikkhave tisso sikkha,||
yatth'etam sabbam samodhanam gacchati.|| ||

2. Idha, bhikkhave, bhikkhu silesu paripurakari hoti,||
samadhismim mattaso kari||
pannaya mattaso kari.|| ||

So yani tani khuddanudhuddakani sikkhapadani||
tani apajjati pi||
vutthati pi.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Na hi m'ettha bhikkhave abhabbata vutta.|| ||

Yani kho tani sikkhapadani adibrahmacariyikani brahmacirayasaruppani,||
tattha dhuvasilo ca hoti||
thitha-silo ca||
samadaya sikkhati sikkhapadesu.|| ||

So tinnam samyojananam [232] parikkhaya sotapanno hoti||
avinipatadhammo niyato sambodhiparayano.|| ||

3. Idha pana bhikkhave bhikkhu silesu paripurakari hoti||
samadhismim mattaso kari,||
pannaya mattaso kari.|| ||

So yani tani khuddanukhuddakani sukkhapadani||
tani apajjati pi||
vutthati pi.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Na hi m'ettha bhikkhave abhabbata vutta.|| ||

Yani kho tani sikkhapadani adibrahmacariyikani brahmacariyasaruppani,||
tattha dhuvasilo ca hoti||
thitha-silo ca||
samadaya sikkhati sikkhapadesu.|| ||

So tinnam samyojananam parikkhaya raga-dosa-mohanam tanutta sakadagimi hoti||
sakid eva imam lokam aganthva dukkhassa antam karoti.|| ||

4. Idha pana bhikkhave bhikkhu silesu paripurakari hoti||
samadhismim paripura kari||
pannaya mattaso kari.|| ||

So yani tani khuddanudhuddakani sikkhapadani||
tani apannati pi||
vutthati pi.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Na hi m'ettha bhikkhave abhabbata vutta.|| ||

Yani kho tani sikkhapadani adibrahmacariyikani brahmacariyasaruppani,||
tattha dhuvasilo ca hoti||
thitasilo ca||
samadaya sikkhati sikkhapadesu.|| ||

So pancannam orambhagiyanam samyojananam parikkhaya opapatiko hoti||
tattha-parinibbayi anavattidhammo tasma loka.|| ||

5. Idha pana bhikkhave bhikkhu silesu paripurakari hoti,||
samadhismim paripura kari||
pannaya paripura kari.|| ||

So yani tani khuddanukhuddakani sikkhapadani,||
tani apajjati pi||
vutthati pi.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Na hi m'ettha bhikkhave abhabbata vutta.|| ||

Yani kho tani sikkhapadani adibrahmacariyikani buhmacariyasaruppani,||
tattha dhuvasilo ca hoti||
thitasili ca||
samadaya sikkhati sikkhapadesu.|| ||

So asavanam khaya anasavam||
cetavimuttim||
panna-vimuttim||
ditthe va dhamme sayam abhinna sacchikatva||
upasampajja viharati.|| ||

Iti kho bhikkhave padesam padesakari aradheti||
paripuram paripurakari.|| ||

Avanjhani tvevaham bhikkhave sikkhapadani vadami ti.|| ||

 


[ed1] See the Outline comparing Suttas 85-86-87.

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement