Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara-Nikaya
III. Tikanipata
IX. Samana Vagga

Sutta 87

Dutiya Sikkha Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the 1979 Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by The Rev. Richard Morris, M.A., LL.D., Second Edition, revised by A.K. Warder, B.A., Ph.D., Lecturer in Sanskrit in the University of Edinburgh

 


 

[1][pts] Evam me sutam.|| ||

Ekam samayam Bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

'Bhikkhavo' ti.|| ||

'Bhadante' ti te bhikkhu Bhagavato paccassosum.|| ||

Bhagava etad avoca:|| ||

Sadhikam idam bhikkhave diyaddha-sikkhapadasatam anvaddhamasam uddesam agacchati,||
yattha atthakama kulaputta sikkhanti.|| ||

Tisso ima bhikkhave sikkha,||
yatth'etam sabbam samodhanam gacchati.|| ||

Katama tisso?|| ||

Adhisila-sikkha,||
adhicitta-sikkha,||
adhipanna-sikkha.|| ||

Ima ko bhikkhave tisso sikkha,||
yatth'etam sabbam samodhanam gacchati.|| ||

2. Idha pana bhikkhave bhikkhu silesu paripurakari hoti,||
samadhismim paripura kari||
pannaya paripura kari.|| ||

So yani tani khuddanukhuddakani sikkhapadani,||
tani apajjati pi||
vutthati pi.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Na hi m'ettha bhikkhave abhabbata vutta.|| ||

Yani kho tani sikkhapadani adibrahmacariyikani buhmacariyasaruppani,||
tattha dhuvasilo ca hoti||
thitasili ca||
samadaya sikkhati sikkhapadesu.|| ||

So asavanam khaya anasavam||
cetavimuttim||
panna-vimuttim||
ditthe va dhamme sayam abhinna sacchikatva||
upasampajja viharati.|| ||

3. Tam va pana anabhisambhavam appativijjham pancannam orambhagiyanam sannojananam parikkhaya antaraparinibbayi hoti.|| ||

Tam va pana anabhisambhavam appativijjham pancannam orambhagiyanam sannojananam parikkhaya upahacca-parinibbayi hoti.|| ||

So pancannam orambhagiyanam sannojananam parikkhaya asasankharaparinibbayi hoti.|| ||

So pancannam orambhagiyanam sannojananam parikkhaya sasankharaparinibbayi hoti.|| ||

So pancannam orambhagiyanam sannojananam parikkhaya uddhamsoto hoti.|| ||

So pancannam orambhagiyanam sannojananam parikkhaya Akanitthagami hoti.|| ||

Tam va pana anabhisambhavam appativijjham tinamnam sannojananam parikkhaya raga-dosa-mohanam tanutta sakadagami hoti,||
sakideva imam [235] lokam agannva dukkhassantam karoti.|| ||

Tam va pana anabhisambhavam appativijjham tinamnam sannojananam parikkhaya ekabiji hoti,||
ekam yeva manusakam bhavam nibbattetva dukkhassantam karoti.|| ||

Tam va pana anabhisambhavam appativijjham tinamnam sannojananam parikkhaya kolankolo hoti,||
dve va tini va kulani sandhavitva dukkhassantam karoti.|| ||

Tam va pana anabhisambhavam appativijjham tinamnam sannojananam parikkhaya sattakkhattuparamo hoti.|| ||

Sattakkhattuparamam deve ca manusse ca sandhavitva samsaritva dukkhassanta karoti.|| ||

Iti kho bhikkhave paripuram||
paripurakari||
aradheti padesam||
padesakari.|| ||

Avanjhanitvevaham bhikkhave sikkapadani vadimiti.|| ||

 


[ed1] See the Outline comparing Suttas 85-86-87.

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement