Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara-Nikaya
III. Tikanipata
X. Lonaphala Vagga

Sutta 97

Potthaka Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the 1979 Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by The Rev. Richard Morris, M.A., LL.D., Second Edition, revised by A.K. Warder, B.A., Ph.D., Lecturer in Sanskrit in the University of Edinburgh

 


[246]

[97.1][pts] Evam me sutam.|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati.|| ||

Tatra kho Bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

'Bhikkhavo' ti.|| ||

'Bhadante' ti te bhikkhu Bhagavato paccassosum.|| ||

Bhagava etad avoca:|| ||

Navo pi bhikkhave potthako dubbanno ca hoti dukkhasamphasso ca appaggho ca.|| ||

Majjhimo pi bhikkhave potthako dubbanno ca hoti dukkhasamphasso ca appaggho ca.|| ||

Jinno pi bhikkhave potthako dubbanno ca hoti dukkhasamphasso ca appaggho ca.|| ||

Jinnam pi bhikkhave potthakam upakkhaliparimaddanam va karonti sankarakute va tam chaddenti.|| ||

2. Evam eva ko bhikkhave navo ce pi bhikkhu hoti dussilo papadhammo,||
idam assa dubbannataya vadami.|| ||

[247] Seyyatha pi so bhikkhave potthako dubbanno,||
tathupamaham bhikkhave imam puggalam vadami.|| ||

Ye kho pan'assa sevanti bhajanti payirupasanti,||
ditthanugatim apajjanti,||
tesam tam hoti digharattam ahitaya dukkhaya.|| ||

Idam assa dukkhasamphassataya vadami.|| ||

Seyyatha pi so bhikkhave potthako dukkhasamphasso,||
tathupamaham bhikkhave imam puggalam vadami.|| ||

Yesam kho pana patiganhati civara-pindapata-senasanagilana-paccaya-bhesajja-parikkharam,||
tesam tam na mahapphalam hoti||
na mahanisamsam.|| ||

Idam assa appagghataya vadami.|| ||

Seyyatha pi so bhikkhave potthako appaggho,||
tathupamaham bhikkhave imam puggalam vadami.|| ||

3. Majjhimo ce pi bhikkhave navo ce pi bhikkhu hoti dussilo papadhammo,||
idam assa dubbannataya vadami.|| ||

Seyyatha pi so bhikkhave potthako dubbanno,||
tathupamaham bhikkhave imam puggalam vadami.|| ||

Ye kho pan'assa sevanti bhajanti payirupasanti,||
ditthanugatim apajjanti,||
tesam tam hoti digharattam ahitaya dukkhaya.|| ||

Idam assa dukkhasamphassataya vadami.|| ||

Seyyatha pi so bhikkhave potthako dukkhasamphasso,||
tathupamaham bhikkhave imam puggalam vadami.|| ||

Yesam kho pana patiganhati civara-pindapata-senasanagilana-paccaya-bhesajja-parikkharam,||
tesam tam na mahapphalam hoti||
na mahanisamsam.|| ||

Idam assa appagghataya vadami.|| ||

Seyyatha pi so bhikkhave potthako appaggho,||
tathupamaham bhikkhave imam puggalam vadami.|| ||

4. Thero ce pi bhikkhave bhikkhu hoti hoti dussilo papadhammo,||
idam assa dubbannataya vadami.|| ||

Seyyatha pi so bhikkhave potthako dubbanno,||
tathupamaham bhikkhave imam puggalam vadami.|| ||

Ye kho pan'assa sevanti bhajanti payirupasanti,||
ditthanugatim apajjanti,||
tesam tam hoti digharattam ahitaya dukkhaya.|| ||

Idam assa dukkhasamphassataya vadami.|| ||

Seyyatha pi so bhikkhave potthako dukkhasamphasso,||
tathupamaham bhikkhave imam puggalam vadami.|| ||

Yesam kho pana patiganhati civara-pindapata-senasanagilana-paccaya-bhesajja-parikkharam,||
tesam tam na mahapphalam hoti||
na mahanisamsam.|| ||

Idam assa appagghataya vadami.|| ||

Seyyatha pi so bhikkhave potthako appaggho,||
tathupamaham bhikkhave imam puggalam vadami.|| ||

Evarupo cayam bhikkhave thero bhikkhu sanghamajjhe bhanati.|| ||

Tam enam bhikkhu evam ahamsu:|| ||

Kim kho tuyham balassa avyattassa bhanitena,||
tvam pi nama bhanitabbam mannasi ti?|| ||

So kupito anattamano tatha-rupim vacam nicchareti yatharupaya vacaya sangho tam ukkhipati sankarakuteva nam potthakam.|| ||

 


[247]

Sutta 98

Kasikam Vattham Suttam

[98.1][pts] Evam me sutam.|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati.|| ||

Tatra kho Bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

'Bhikkhavo' ti.|| ||

'Bhadante' ti te bhikkhu Bhagavato paccassosum.|| ||

Bhagava etad avoca:|| ||

Navam pi bhikkhave Kasikam vattham vannavantan c'eva hoti sukhasamphassan ca mahagaghan ca.|| ||

Majjhimam pi [248] bhikkhave Kasikam vattham vannavantan c'eva hoti sukhasamphassan ca mahagachan ca.|| ||

Jinnam pi bhikkhave Kasikam vattham vannavantam c'eva hoti sukhasamphassan ca mahagaghan ca.|| ||

Jinnam pi bhikkhave Kasikam vattham ratanapalivethanam va karonti,||
gandhakarandake va nam nikkhipanti.|| ||

2. Evam eva kho bhikkhave navo ce pi bhikkhu hoti silava kalyanadhammo,||
idam assa suvannataya vadami.|| ||

Seyyatha pi, bhikkhave, Kasikam vattham vannavantam||
tathupamaham bhikkhave imam puggalam vadami.|| ||

Ye kho pan'assa sevanti bhajanti payirupasanti ditthanugatim apajjanti,||
tesam tam hoti digha-rattam hitaya sukhaya.|| ||

Idam assa sukhasamphassataya vadami.|| ||

Seyyatha pi tam bhikkhave Kasikam vattham sukhasamphassam,||
tathupamaham bhikkhave imam puggalam vadami.|| ||

Yesam kho pana so patiganhati civara-pindapata-senasanagilana-paccaya-bhesajja-parikkharam,||
tesam tam mahapphalam hoti mahanisamsam.|| ||

Idam assa mahagghataya vadami.|| ||

Seyyatha pi tam bhikkhave Kasikam vattham mahaggham,||
tathupamaham bhikkhave imam puggalam vadimi.|| ||

3. Majjhimo ce pi bhikkhave bhikkhu hoti silava kalyanadhammo,||
idam assa suvannataya vadami.|| ||

Seyyatha pi, bhikkhave, Kasikam vattham vannavantam||
tathupamaham bhikkhave imam puggalam vadami.|| ||

Ye kho pan'assa sevanti bhajanti payirupasanti ditthanugatim apajjanti,||
tesam tam hoti digha-rattam hitaya sukhaya.|| ||

Idam assa sukhasamphassataya vadami.|| ||

Seyyatha pi tam bhikkhave Kasikam vattham sukhasamphassam,||
tathupamaham bhikkhave imam puggalam vadami.|| ||

Yesam kho pana so patiganhati civara-pindapata-senasanagilana-paccaya-bhesajja-parikkharam,||
tesam tam mahapphalam hoti mahanisamsam.|| ||

Idam assa mahagghataya vadami.|| ||

Seyyatha pi tam bhikkhave Kasikam vattham mahaggham,||
tathupamaham bhikkhave imam puggalam vadimi.|| ||

4. Thero ce pi bhikkhave bhikkhu hoti silava kalyanadhammo,||
idam assa suvannataya vadami.|| ||

Seyyatha pi, bhikkhave, Kasikam vattham vannavantam||
tathupamaham bhikkhave imam puggalam vadami.|| ||

Ye kho pan'assa sevanti bhajanti payirupasanti ditthanugatim apajjanti,||
tesam tam hoti digha-rattam hitaya sukhaya.|| ||

Idam assa sukhasamphassataya vadami.|| ||

Seyyatha pi tam bhikkhave Kasikam vattham sukhasamphassam,||
tathupamaham bhikkhave imam puggalam vadami.|| ||

Yesam kho pana so patiganhati civara-pindapata-senasanagilana-paccaya-bhesajja-parikkharam,||
tesam tam mahapphalam hoti mahanisamsam.|| ||

Idam assa mahagghataya vadami.|| ||

Seyyatha pi tam bhikkhave Kasikam vattham mahaggham,||
tathupamaham bhikkhave imam puggalam vadimi.|| ||

5. Evarupo cayam bhikkhave thero bhikkhu sanghamajjhe [249] bhanati,||
tam enam bhikkhu evam ahamsu: -||
appasadda ayasmanto hotha,||
thero bhikkhu dhamman ca vinayan ca bhanati ti.|| ||

[Tassa tam vacanam adheyyam gacchati gandha-karandake va nam Kasikavattham nikkhipanti.|| ||]

Tasmat iha bhikkhave evam sikkhitabbam:||
'Kasikavatthupama bhavissama na pothakupama' ti.|| ||

Evam hi vo bhikkhave sikkhitabban ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement