Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara-Nikaya
III. Tikanipata
X. Lonaphala Vagga

Sutta 100

Pamsudhovaka Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the 1979 Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by The Rev. Richard Morris, M.A., LL.D., Second Edition, revised by A.K. Warder, B.A., Ph.D., Lecturer in Sanskrit in the University of Edinburgh

 


[253]

[1][pts][ati] Evam me sutam.|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati.|| ||

Tatra kho Bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

'Bhikkhavo' ti.|| ||

'Bhadante' ti te bhikkhu Bhagavato paccassosum.|| ||

Bhagava etad avoca:|| ||

Santi, bhikkhave, jatarupassa olarika upakkilesa:||
pajasu valika sakkharakthala.|| ||

Tam enam pamsudhovako va||
pamsudhovakantevasi va||
doniyam akiritva dhovati||
sandhovati||
niddhovati.|| ||

Tasmim pahine tasmim vyantikate santi jatarupassa majjhima-sahagata upakkilesa:||
sukhumanakkhara thulavalika.|| ||

Tam enam pamsudhovako va||
pamsudhovakantevasiva||
dhovati||
sandhovati||
niddhovati.|| ||

Tasmim pahine tasmim vyantikate santi jatarupassa sukhuma-sahagata upakkilesa:||
sukhumavalika kalajallika.|| ||

Tam enam pamsudhovako va||
pamsudhovakantevasi va||
dhovati||
sandhovati||
niddhovati.|| ||

Tasmim pahine tasmim vyantikate athaparam suvannasikata'vasissanti.|| ||

2. Tam enam suvannakaro va||
suvannakarantevasi va||
tam jatarupam musayam pakkhipitva dhamati sandhamati na [254] niddhamati.|| ||

Tam hoti jatarupam dhantam sandhantam aniddhantam,||
anihitam aninnitakasavam,||
na c'eva mudum hoti na ca kammaniyam na ca pabhassaram||
pabhangu ca,||
na ca samma upeti kammaya.|| ||

Hoti so bikkhave samayo yam so||
suvannakaro va||
suvannakarantevasi va||
tam jatarupam dhamati||
sandhamati||
niddhamati.|| ||

Tam hoti jatarupam dhantam sandhantam niddhantam nihitam ninnitakasavam,||
mudun ca hoti kammaniyan ca pabhassaran ca,||
na ca pabhagu,||
samma upeti kammaya.|| ||

Yassa yassa ca pilavdhanavikatiya akankhata:||
yadi pattakaya||
yadi kundalaya||
yadi giveyyake||
yadi suvannamalaya||
tan c'assu attham anubhoti.|| ||

3. Evam eva kho bikkhave santi adicittamanuyuttassa bhikkhuno olarika upakkilesa:||
kayaduccaritam||
vaciduccaritam||
manoduccaritam.|| ||

Tam enam sacetaso bhikkhu dabbajatiko pajahati vinodeti vyantikaroti anabhavam gameti.|| ||

Tasmim pahine tasmim vyantikate santi adhicitta-manuyuttassa bikkhuno majjhimasahagata upakkilesa:||
kamavitakko||
vayapadavitakko||
vihimsavitakko.|| ||

Tam enam sacetaso bhikkhu dabbajatiko pajahati vinodeti vyantikaroti anabhavam gameti.|| ||

Tasmim pahine tasmim vyantikate santi adicittamanuyuttassa bhikkhuno sukhumasahagata upakkilesa:||
jativitakko||
janapadavitakko||
anuvinnatti-patisanyutto vitakko.|| ||

Tam enam sacetaso bhikkhu dabbajatiko pajahati vinodeti vyantikaroti anabhavam gameti.|| ||

Tasmim pahine tasmim vyantikate athaparam dhammavitakka'vasissanti.|| ||

4. So hoti samadhi na c'eva santo||
nappanito||
nappati-passaddhaladdho||
na ekodibhavadhigato,||
sasamkhara-niggayha-varita-vato.|| ||

Hoti so bhikkhave samayo,||
yam tam cittam ajjhattam yeva santitthati,||
sannisidati,||
ekodi hoti,||
samadhiyati.|| ||

So hoti samadhi santo||
panito||
pati-passaddhaladdho||
ekodibhavadhigato,||
na sasamkhara-niggayha-varita-vato.|| ||

Yassa yassa ca abhinna-saccikaraniyassa dhammassa cittam abhi- [255] ninnameti abhinna-sacchikiriyaya,||
tata tatr'eva sakkhiabbatam papunati sati sati ayatane.|| ||

5. So sace akankhati:|| ||

"Anekaviritam iddhividham paccanubhaveyyam:|| ||

Eko pi hutva bahudha assam,||
bahudha pi hutva eko assam,||
avibhavam tirobhavam,||
tirokuddam tiropakaram tiropabbatam asajjamano gaccheyyam||
seyyatha pi akaso,||
pathaviya pi ummujjanimmujjam kareyyam||
seyyatha pi udake,||
udake pi abhijjamane gaccheyyam||
seyyatha pi pathaviyam,||
akase pi pallankena kameyyam||
seyyatha pi pakkhi sakuno,||
ime pi candima-suriye evam mahiddike evam mahanubhave panina parimaseyyam parimajjeyyam,||
yava brahmaloka pi kayena vasam vatteyyan" ti.|| ||

Tata tatr'eva sakkhiabbatam papunati sati sati ayatane.|| ||

6. So sace akanakhati:|| ||

"Dibbaya sotadhatuya vusuddhaya atikkantamanusikaya ubho saddesuneyyam dibbe ca manuse ca ye dure santike ca" ti.|| ||

Tata tatr'eva sakkhiabbatam papunati sati sati ayatane.|| ||

7. So sace akankhati:|| ||

"Parasattanam parapuggalanam cetasa ceto paricca pajaneyyam,||
saragam va cittam, saragam cittan ti pajaneyyam,||
vitaragam va cittam, vitaragam cittan ti pajaneyyam,||
sadosam va cittam, sadosam cittan ti pajaneyyam,||
vitadosam va cittam, vitadesam cittan ti pajaneyyam,||
samoham va cittam, samoham cittan ti pajaneyyam,||
vitameham va cittam, vitameham cittan ti pajaneyyam,||
sanakhittam va cittam, sankhittam cittan ti pajaneyyam,||
vikkhittam va cittam, vikkhittam cittan ti pajaneyyam,||
mahaggatam va cittam, mahaggatam cittan ti pajaneyyam,||
amahaggatam va cittam, amahaggatam cittan ti pajaneyyam,||
sauttaram va cittam, sauttaram cittan ti pajaneyyam,||
anuttaram va cittam, anuttaram cittamn ti pajaneyyam,||
samahitam va cittam, samahitam cittan ti pajaneyyam,||
asamahitam va cittam, asamahitam cittan ti pajaneyyam,||
sabbam vittharetabbam va cittam sabbam vittharetabbam cittan ti pajaneyyam,||
avimuttam va cittam, avimuttam cittan ti pajaneyyan,||
vimuttam va cittam, vimuttam cittan ti pajaneyyam" ti.|| ||

Tata tatr'eva sakkhiabbatam papunati sati sati ayatane.|| ||

8. So sace akankhati:|| ||

"Anekavihitam pubbenivasam anussareyyam,||
seyyath'idam:|| ||

Ekam pi jati,||
dve pi jatiyo,||
tisso pi jatiya,||
cetasso pi jatiyo,||
panca pi jatiyo,||
dasa pi jatiye,||
visam pi jatiyo,||
timsam pi jatiyo,||
cattarisam pi jatiyo,||
pannasam pi jatiye,||
jatisatam pi jatisahassam pi jati-sata-sahassam pi aneke pi samvattakappe aneke pi vivattakappe aneke pi samvatta-vivattakappe.|| ||

Amutrasim [256] evam-namo,||
evam-gotto,||
evam-vanno,||
evam-aharo,||
evam sukha-dukkha-patsamvedi,||
evam-ayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto amutra upapadim,||
tatrapasim,||
evam-namo,||
evam-gotto,||
evam vanno,||
evam-aharo,||
evam-sukha-dukkha-patisanvedi,||
evam-ayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto idhupapannoti.|| ||

Iti sakaram sa-uddesam aneka-vihitam pubbenivasam anussareyyan" ti.|| ||

Tata tatr'eva sakkhiabbatam papunati sati sati ayatane.|| ||

9. So sace akankhati:|| ||

"Dibbena cakkhuna visuddhena atikkantamanusakena||
satte passeyyam cavamane uppajjamane hine panite suvanne dubbanne sugate duggate yathakammupage satte pajanati.|| ||

Ime vata bhonto satta kayaduccaritena samannagata,||
vaciduccaritena samannagata,||
manoduccaritena samannagata,||
ariyanam upavadaka,||
micchaditthika,||
micchaditthikammasamadana.|| ||

Te kayassa bheda param marana apayam duggatim vitpatam Nirayam upapanna.|| ||

Ime va pana bhonto satta kayasucaritena samannagata,||
vaci succiritena samannagata,||
manosucaritena samannagata,||
ariyanam anupavadaka,||
sammaditthika,||
sammaditthikammasamadana.|| ||

Te kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapannati.|| ||

Iti dibbena cakkuna visuddhena atikkantamanusakena satte passeyyam cavamane uppajjamane hine panite suvanne dubbanne sugate duggate yathakammupage satte pajaneyyan" ti.|| ||

Tata tatr'eva sakkhiabbatam papunati sati sati ayatane.|| ||

10. So sace akankhati:|| ||

"Asavanam khaya anasavam ceto-vimuttim pannavumuttim ditthe va dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja vihareyyan" ti.|| ||

Tata tatr'eva sakkhiabbatam papunati sati sati ayatane.|| ||

 

§

 

[11][1] [pts][ati] Adhicitta-manuyuttena bhikkhave bhikkhuna tini nimittani kalena kalam mana-sikatabbani:|| ||

Kalena kalam samadhi-nimittam manasikatabbam||
kalena kalam paggaha-nimittam mana-sikatabbam||
kalena kalam upekkha-nimittam mana-sikatabbam.|| ||

12. Sace bhikkhave adhicitta-manuyutto bhikkhu ekantam samadhi-nimittam yeva mana-sikareyya,||
thanam tam cittam kosajjaya samvanteyya.|| ||

Sace bhikkhave adhicitta-manuyutto bhikkhu ekantam paggaha-nimittam yeva mana-sikareyya,||
thanam tam cittam uddhaccaya samvanteyya.|| ||

Sace [257] bhikkhave adhicitta-manuyutto bhikkhu ekantam upekkha-nimittam yeva mana-sikareyya,||
thanam tam cittam na samma samadhiyetha asavanam khayaya.|| ||

Yato ca kho bhikkhave adhicitta-manuyutto bhikkhu kalena kalam samadhi-nimittam mana-sikaroti,||
kalena kalam paggaha-nimittam mana-sikaroti,||
kalena kalam upekkha-nimittam mana-sikaroti,||
tam hoti cittam mudun ca kamma-niyan ca pabhassaran ca na ca pabhangu,||
samma samadhayati asavanam khayaya.|| ||

Seyyatha pi, bhikkhave, suvannakaro va suvannakarantevasi vi ukkam bandhati,||
ukkam pavdhitva||
ukkamukham alimpeti,||
ukkamukham alimepatva sandasena jatarupam gahetva ukkamukhe pakkhipitva kalena kalam abhidhamati,||
kalena kalam udakena paripphoseti,||
kalena kalam ajjhupekkhati.|| ||

Sace bhikkhave suvannakaro va suvannakarentevasi va tam jatarupam ekantam abhidhameyya,||
thanam tam jatarupam daheyya.|| ||

Sace bhikkhave suvannakaro va suvannakarantevasi va tam jatarupam ekantam udakena paripphoseyya,||
thanam tam jatarupam nibbayeyya.|| ||

Sace bhikkhave suvannakaro va suvannakarantevasi vai tam jatarupam ekantam ajjhupekkheyya,||
thanam tam jatarupam na samma paripakam gaccheyya.|| ||

Yato ca ko bhakkhave suvannakaro va suvannakarantevasi va tam jatarupam kalena kalam abhidhamati,||
kalena kalam udakena paripphoseti,||
kalena kalam ajjhepakkhati,||
tam hoti jatarupam mudun ca kammaniyan ca pabhassaran ca na ca pabhangu samma upeti kammaya.|| ||

Yassa yassa ca pilandhanavikatiya akankhati:|| ||

Yadi pattakaya yadi kuthalaya yadi giveyyake yadi suvannamalaya tan c'assu attham anubhoti.|| ||

14. Evam eva kho bhikkhave adicittamanuyttena bhikkhuna tini nimittani kalena kalaja manasikatabbani:|| ||

Kalena kalam samadhi-nimittam manasikatabbam,||
kalena kalam paggaha-nimittam manasikatabbam,||
kalena kalam upekkha-nimittam manasikatabbam.|| ||

Sace bhikkhave adhicitta-manuyutto bhikkhu ekantam samadinimittam yeva [258] mana-sikareyya,||
thanam tam cittam kosajjaya samvatteyya.|| ||

Sace bhikkhave adhicitta-manuyutto bhikkhu ekantam paggaha-nimittam yeva mana-sikareyya,||
thanam tam cittam uddhaccaya samvanteyya.|| ||

Sace bhikkhave adhicitta-manuyutto bhikkhu ekantam upekkha-nimittam yeva mana-sikareyya,||
thanam tam cittam na samma samadhiyetha asavanam khayaya.|| ||

Yato ca kho bhikkhave adhicitta-manuyutto bhikkhu kalena kalam samadhi-nimittam mana-sikaroti,||
kalena kalam paggaha-nimittam mana-sikaroti,||
kalena kalam upekkha-nimittam mana-sikaroti,||
tam hoti cittam mudunca kammaniyan ca pabhassaran ca na ca pabhangu,||
samma samadhiyati asavanam khayaya.|| ||

Yassa yassa ca abhinna sacchikaraniyassa dhammassa cittam abhininnameti.|| ||

Abhinna sacchikiriyaya,||
tata tatr'eva sakkhiabbatam papunati sati sati ayatane.|| ||

15. So sace akankhati:|| ||

"Anekaviritam iddhividham paccanubhaveyyam:|| ||

Eko pi hutva bahudha assam,||
bahudha pi hutva eko assam,||
avibhavam tirobhavam,||
tirokuddam tiropakaram tiropabbatam asajjamano gaccheyyam||
seyyatha pi akaso,||
pathaviya pi ummujjanimmujjam kareyyam||
seyyatha pi udake,||
udake pi abhijjamane gaccheyyam||
seyyatha pi pathaviyam,||
akase pi pallankena kameyyam||
seyyatha pi pakkhi sakuno,||
ime pi candima-suriye evam mahiddike evam mahanubhave panina parimaseyyam parimajjeyyam,||
yava brahmaloka pi kayena vasam vatteyyan" ti.|| ||

Tata tatr'eva sakkhiabbatam papunati sati sati ayatane.|| ||

16. So sace akanakhati:|| ||

"Dibbaya sotadhatuya vusuddhaya atikkantamanusikaya ubho saddesuneyyam dibbe ca manuse ca ye dure santike ca" ti.|| ||

Tata tatr'eva sakkhiabbatam papunati sati sati ayatane.|| ||

17. So sace akankhati:|| ||

"Parasattanam parapuggalanam cetasa ceto paricca pajaneyyam,||
saragam va cittam, saragam cittan ti pajaneyyam,||
vitaragam va cittam, vitaragam cittan ti pajaneyyam,||
sadosam va cittam, sadosam cittan ti pajaneyyam,||
vitadosam va cittam, vitadesam cittan ti pajaneyyam,||
samoham va cittam, samoham cittan ti pajaneyyam,||
vitameham va cittam, vitameham cittan ti pajaneyyam,||
sanakhittam va cittam, sankhittam cittan ti pajaneyyam,||
vikkhittam va cittam, vikkhittam cittan ti pajaneyyam,||
mahaggatam va cittam, mahaggatam cittan ti pajaneyyam,||
amahaggatam va cittam, amahaggatam cittan ti pajaneyyam,||
sauttaram va cittam, sauttaram cittan ti pajaneyyam,||
anuttaram va cittam, anuttaram cittamn ti pajaneyyam,||
samahitam va cittam, samahitam cittan ti pajaneyyam,||
asamahitam va cittam, asamahitam cittan ti pajaneyyam,||
sabbam vittharetabbam va cittam sabbam vittharetabbam cittan ti pajaneyyam,||
avimuttam va cittam, avimuttam cittan ti pajaneyyan,||
vimuttam va cittam, vimuttam cittan ti pajaneyyam" ti.|| ||

Tata tatr'eva sakkhiabbatam papunati sati sati ayatane.|| ||

18. So sace akankhati:|| ||

"Anekavihitam pubbenivasam anussareyyam,||
seyyath'idam:|| ||

Ekam pi jati,||
dve pi jatiyo,||
tisso pi jatiya,||
cetasso pi jatiyo,||
panca pi jatiyo,||
dasa pi jatiye,||
visam pi jatiyo,||
timsam pi jatiyo,||
cattarisam pi jatiyo,||
pannasam pi jatiye,||
jatisatam pi jatisahassam pi jati-sata-sahassam pi aneke pi samvattakappe aneke pi vivattakappe aneke pi samvatta-vivattakappe.|| ||

Amutrasim evam-namo,||
evam-gotto,||
evam-vanno,||
evam-aharo,||
evam sukha-dukkha-patsamvedi,||
evam-ayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto amutra upapadim,||
tatrapasim,||
evam-namo,||
evam-gotto,||
evam vanno,||
evam-aharo,||
evam-sukha-dukkha-patisanvedi,||
evam-ayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto idhupapannoti.|| ||

Iti sakaram sa-uddesam aneka-vihitam pubbenivasam anussareyyan" ti.|| ||

Tata tatr'eva sakkhiabbatam papunati sati sati ayatane.|| ||

19. So sace akankhati:|| ||

"Dibbena cakkhuna visuddhena atikkantamanusakena||
satte passeyyam cavamane uppajjamane hine panite suvanne dubbanne sugate duggate yathakammupage satte pajanati.|| ||

Ime vata bhonto satta kayaduccaritena samannagata,||
vaciduccaritena samannagata,||
manoduccaritena samannagata,||
ariyanam upavadaka,||
micchaditthika,||
micchaditthikammasamadana.|| ||

Te kayassa bheda param marana apayam duggatim vitpatam Nirayam upapanna.|| ||

Ime va pana bhonto satta kayasucaritena samannagata,||
vaci succiritena samannagata,||
manosucaritena samannagata,||
ariyanam anupavadaka,||
sammaditthika,||
sammaditthikammasamadana.|| ||

Te kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapannati.|| ||

Iti dibbena cakkuna visuddhena atikkantamanusakena satte passeyyam cavamane uppajjamane hine panite suvanne dubbanne sugate duggate yathakammupage satte pajaneyyan" ti.|| ||

Tata tatr'eva sakkhiabbatam papunati sati sati ayatane.|| ||

20. So sace akankhati:|| ||

"Asavanam khaya anasavam ceto-vimuttim pannavumuttim ditthe va dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja vihareyyan" ti.|| ||

Tata tatr'eva sakkhiabbatam papunati sati sati ayatane.|| ||

Mahapannasako samatto dutiyo.|| ||

 


[1] BJT and Access to Insight list this as a separate sutta.

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement