Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara-Nikaya
III. Tikanipata
XIV. Yodhajiva Vagga

Sutta 138

Assasadassa Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the 1979 Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by The Rev. Richard Morris, M.A., LL.D., Second Edition, revised by A.K. Warder, B.A., Ph.D., Lecturer in Sanskrit in the University of Edinburgh

 


[289]

[1][pts] Evam me sutam|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati.|| ||

Tatra kho Bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

'Bhikkhavo' ti.|| ||

'Bhadante' ti te bhikkhu Bhagavato paccassosum.|| ||

Bhagava etad avoca:|| ||

"Tayo ca bhikkhave assasadasse desissami tayo ca purisasadasse.|| ||

Tam sunatha, sadhukam manasikarotha, bhasissami ti.|| ||

Evam bhante ti kho bhikkhave bhikkhu Bhagavato paccassosum.|| ||

Bhagava etad evoka:|| ||

Katame ca bhakkhave tayo assasadassa?|| ||

Idha, bhikkhave, ekacco assasadasso javasampanno hoti,||
na vannasampanno||
na arohaparinahasampanno.|| ||

Idha pana bhikkhave ekacco assasadasso javasampanno ca hoti||
vannasampanno ca,||
na arohaparinahasampanno.|| ||

Idha pana bhakkhave ekacco assasadasso javasampanno ca hoti||
vannasampanno ca||
arohaparinahasampanno ca.|| ||

Ime kho bhikkhave tayo assasadassa.|| ||

Katame ca bhakkhave tayo purisasadassa?.|| ||

2. Idha, bhikkhave, ekacco purisasadasso javasampanno hoti,||
na vannasampanno||
na arohaparinahasampanno.|| ||

Idha pana bhikkhave ekacco purisasadasso javasampanno ca hoti||
vannasampanno ca,||
na arohaparinahasampanno.|| ||

Idha pana bhakkhave ekacco purisasadasso javasampanno ca hoti||
vannasampanno ca||
arohaparinahasampanno ca.|| ||

Ime kho bhikkhave tayo purisasadassa.|| ||

[290] 3. Kathan ca bhakkhave purisasadasso javasampanno hoti,||
na vannasampanno||
na arohaparinahasampanno?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu pancannam orambhagiyanam sannojananam parikkhaya opapatiko hoti tattha parinibbayi anavattidhammo tasma loka.|| ||

Idamassa javasmim vadami.|| ||

Abhidhamme ko pana ahivinaye panham puttho samsadeti no vissajjeti.|| ||

Idam assa na vannasmim vadami.|| ||

Na ko pana labhi hoti civara-pindapata-senasana-gilana-paccaya-bhesajja-parikkharanam.|| ||

Idam assa na arohaparinahasmim vadami.|| ||

Evam kho bhikkhave purisasadasso javasampanno hoti||
na vannasampanno||
na arohaparinahasampanno.|| ||

4. Kathan ca bhakkhave purisasadasso javasampanno ca hoti,||
vannasampanno ca,||
na arohaparinahasampanno?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu pancannam orambhagiyanam sannojananam parikkhaya opapatiko hoti tattha parinibbayi anavattidhammo tasma loka.|| ||

Idamassa javasmim vadami.|| ||

Abhidhamme kho pana abhivinaye panham puttho vissajjeti no samsadeti.|| ||

Idam assa vannasmim vadami.|| ||

Na ko pana labhi hoti civara-pindapata-senasana-gilana-paccaya-bhesajja-parikkharanam.|| ||

Idam assa na arohaparinahasmim vadami.|| ||

Evam kho bhikkhave purisasadasso javasampanno hoti||
vannasampanno ca,||
na arohaparinahasampanno.|| ||

Kathan ca bhakkhave purisasadasso javasampanno ca hoti,||
vannasampanno ca,||
arohaparinahasampanno ca ?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu pancannam orambhagiyanam sannojananam parikkhaya opapatiko hoti tattha parinibbayi anavattidhammo tasma loka.|| ||

Idamassa javasmim vadami.|| ||

Abhidhamme kho pana abhivinaye panham puttho vissajjeti no samsadeti.|| ||

Idam assa vannasmim vadami.|| ||

Labhi kho pana hoti civara-pindapata-senasana-gilana-paccaya-bhesajja-parikkharanam.|| ||

Idam assa arohaparinahasmim vadami.|| ||

Evam kho bhikkhave purisasadasso javasampanno ca hoti||
vannasampanno ca||
arohaparinahasampanno ca.|| ||

Ime kho bhikkhave tayo purisasadassa" ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement