Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara-Nikaya
III. Tikanipata
XIV. Yodhajiva Vagga

Sutta 139

Assajaniya Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the 1979 Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by The Rev. Richard Morris, M.A., LL.D., Second Edition, revised by A.K. Warder, B.A., Ph.D., Lecturer in Sanskrit in the University of Edinburgh

 


[290]

[1][pts] Evam me sutam|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati.|| ||

Tatra kho Bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

'Bhikkhavo' ti.|| ||

'Bhadante' ti te bhikkhu Bhagavato paccassosum.|| ||

Bhagava etad avoca:|| ||

"Tayo ca bhikkhave bhadde assajaniye desissami||
tayo ca bhadde purisajaniye.|| ||

Tam sunatha, sadhukam mana-sikarotha,||
bhasissami" ti.|| ||

[291] "Katame ca bhakkhave tayo bhadda assajaniya?|| ||

Idha, bhikkhave, ekacco bhaddo assajaniyo||
java-sampanno ca hoti,||
na vanna-sampanno||
na aroha-parinaha-sampanno.|| ||

Idha pana bhikkhave ekacco bhaddo assajaniyo||
java-sampanno ca hoti||
vanna-sampanno ca,||
na aroha-parinaha-sampanno.|| ||

Idha pana bhakkhave ekacco bhaddo assajaniyo||
java-sampanno ca hoti||
vanna-sampanno ca||
aroha-parinaha-sampanno ca.|| ||

Ime kho bhikkhave bhadda tayo assasadassa.|| ||

2. Katame ca bhakkhave tayo bhadda purisa-sajaniya?|| ||

Idha, bhikkhave, ekacco bhaddo purisa-sajaniyo||
java-sampanno hoti,||
na vanna-sampanno||
na aroha-parinaha-sampanno.|| ||

Idha pana bhikkhave ekacco bhaddo purisa-sajaniyo||
java-sampanno ca hoti||
vanna-sampanno ca,||
na aroha-parinaha-sampanno.|| ||

Idha pana bhakkhave ekacco bhaddo purisa-sajaniyo||
java-sampanno ca hoti||
vanna-sampanno ca||
aroha-parinaha-sampanno ca.|| ||

Ime kho bhikkhave tayo bhaddo purisa-sajaniya.|| ||

3. Kathan ca bhakkhave bhaddo purisa-sajaniyo||
java-sampanno ca hoti,||
na vanna-sampanno||
na aroha-parinaha-sampanno?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu asavanam khaya||
anasavam ceto-vimuttim||
panna-vimuttim||
ditthe va dhamme sayam abhinna sacchi-katva||
upasampajja viharati.|| ||

Idam assa javasmim vadami.|| ||

Abhidhamme kho pana ahivinaye panham||
puttho vissajjeti||
no samsadeti.|| ||

Idam assa vannasmim vadami.|| ||

Na Kho pana labhi hoti civara-pindapata-senasana-gilana-paccaya-bhesajja-parikkharanam.|| ||

Idam assa aroha-parinahasmim vadami.|| ||

Evam kho bhikkhave bhaddo purisa-sajaniyo java-sampanno ca hoti||
na vanna-sampanno||
na aroha-parinaha-sampanno.|| ||

4. Kathan ca bhakkhave bhaddo purisa-sajaniyo java-sampanno ca hoti,||
vanna-sampanno ca,||
na aroha-parinaha-sampanno?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu asavanam khaya||
anasavam ceto-vimuttim||
panna-vimuttim||
ditthe va dhamme sayam abhinna sacchi-katva||
upasampajja viharati.|| ||

Idam assa javasmim vadami.|| ||

Abhidhamme kho pana abhivinaye panham||
puttho vissajjeti||
no samsadeti.|| ||

Idam assa vannasmim vadami.|| ||

Na ko pana labhi hoti civara-pindapata-senasana-gilana-paccaya-bhesajja-parikkharanam.|| ||

Idam assa na aroha-parinahasmim vadami.|| ||

Evam kho bhikkhave bhaddo purisa-sajaniyo||
java-sampanno hoti||
vanna-sampanno ca,||
na aroha-parinaha-sampanno.|| ||

Kathan ca bhakkhave bhaddo purisa-sajaniyo java-sampanno ca hoti,||
vanna-sampanno ca,||
aroha-parinaha-sampanno ca?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu asavanam khaya||
anasavam ceto-vimuttim||
panna-vimuttim||
ditthe va dhamme sayam abhinna sacchi-katva||
upasampajja viharati.|| ||

Idam assa javasmim vadami.|| ||

Abhidhamme kho pana abhivinaye panham bhaddoputtho vissajjeti||
no samsadeti.|| ||

Idam assa vannasmim vadami.|| ||

Labhi kho pana hoti civara-pindapata-senasana-gilana-paccaya-bhesajja-parikkharanam.|| ||

Idam assa aroha-parinahasmim vadami.|| ||

Evam kho bhikkhave purisa-sajaniyo java-sampanno ca hoti||
vanna-sampanno ca||
aroha-parinaha-sampanno ca.|| ||

Ime kho bhikkhave tayo purisa-sajaniya" ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement