Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara Nikaya
IV. Catukka Nipata
I. Bhandagama Vagga

Sutta 5

Anusota Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Rev. Richard Morris, M.A., LL.D.

 


[5]

[1][pts][than][bodh] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati.|| ||

Tatra kho Bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

'Bhikkhavo' ti.|| ||

'Bhadante' ti te bhikkhu Bhagavato paccassosum.|| ||

Bhagava etad avoca:|| ||

2. Cattaro'me bhikkhave puggala santo samvijjamana lokasmim.|| ||

Katame cattaro?|| ||

Anusotagami puggalo,||
patisotagami puggalo,||
thitatto puggalo,||
tinno parangato thale titthati brahmano.|| ||

Katamo ca bhikkhave anusotagami puggalo?|| ||

Idha, bhikkhave, ekacco puggalo kame ca patisevati,||
papan ca kammam karoti.|| ||

Ayam vuccati bhikkhave anusotagami puggalo.|| ||

Katamo ca bhikkhave patisotagami puggalo?|| ||

Idha, bhikkhave, ekacco puggalo kame na patisevati,||
papan ca kammam na karoti,||
sahapi dukkhena sahapi domanassena assumukho pi rudamano paripunnam parisuddham brahmacariyam carati.|| ||

Ayam vuccati bhikkhave patisotagami puggalo.|| ||

Katamo ca bhikkhave thitatto puggalo?|| ||

Idha, bhikkhave, ekacco puggalo pancannam orambhagiyanam sannojananam parikkhaya opapatiko hoti,||
tattha parinibbayi anavattidhammo tasma loka.|| ||

Ayam vuccati bhikkhave thitatto puggalo.|| ||

Katamo ca bhikkhave puggalo tinno paragato thale titthati brahmano?|| ||

[6] Idha, bhikkhave, ekacco puggalo asavanam khaya anasavam ceto-vimuttim panna-vimuttim ditthe va dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharati.|| ||

Ayam vuccati bhikkhave puggalo tinno paragato thale titthati brahmano.|| ||

Ime kho bhikkhave cattaro puggala santo samvijjamana lokasmin ti.|| ||

 

Ye keci kamesu asannata jana||
avitaraga idha kama bhogino,||
Punappunam jati-jarupagami te||
tanhadhipanna anusotagamino.||
Tasma hi dhiro idh'upatthita sati||
kame ca pape ca asevamano,||
Sahapi dukkhena paheyya kame||
patisotagamiti tam ahu puggalam.|| ||

Yo ve kilesani pahaya panca||
paripunnasekho apahanadhammo,||
Cetovasippatto samahitindriyo||
sa ve thitatto ti naro pavuccati.||
Parovara yassa samecca dhamma||
vidhupita atthagata na santi,||
Sa vedagu vusitabrahmacariyo||
lokantagu paragato ti vuccati.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement