Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara Nikaya
4. Catukka Nipata
IV. Cakka Vagga

Sutta 36

Dona(loka) Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Rev. Richard Morris, M.A., LL.D.

 


[37]

[1][pts][than][bodh] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava antara ca Ukkattham antara ca Setabbyam addhanamaggapatipanno hoti.|| ||

Dono pi sudam brahmano antara ca Ukkattham antara ca Setabbyam addhanamaggapatipanno hoti.|| ||

Addasa kho Dono brahmano Bhagavato padesu cakkani sahassarani sanemikani sanabhikani sabbakaraparipurani.|| ||

Disvan'assa etad ahosi:|| ||

"Acchariyam vata bho.|| ||

Abbhutam vata bho na vat'imani manussabhutassa padani bhavissanti" ti.|| ||

[38] Atha kho Bhagava magga ukkamma annatarasmim rukkhamule nisidi,||
pallankam abhujitva ujum kayam panidhaya parimukham satim upatthapetva.|| ||

Atha kho Dono brahmano Bhagavato padani anugacchanto addasa Bhagavantam annatarasmim rukkhamule nisinnam pasadikam pasadaniyam santindriyam santamanasam uttamadamathasamatham anuppattam dantam guttam santindriyam nagam||
disva yena Bhagava ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam etad avoca:|| ||

"Devo no bhavam bhavissati" ti?|| ||

"Na kho aham brahmana devo bhavissami" ti.|| ||

"Gandhabbo no bhavam bhavissati" ti?|| ||

"Na kho aham brahmana gandhabbo bhavissami" ti.|| ||

"Yakkho no bhavam bhavissati" ti?|| ||

"Na kho aham brahmana yakkho bhavissami" ti.|| ||

"Manusso no bhavam bhavissati" ti?|| ||

"Na kho aham brahmana manusso bhavissami" ti.|| ||

'Devo no bhavam bhavissati' ti?||
Iti puttho samano||
'na kho aham brahmana devo bhavissami'||
ti vadesi.|| ||

'Gandhabbo no bhavam bhavissati' ti?||
Iti puttho samano||
'na kho aham brahmana gandhabbo bhavissami'||
ti vadesi.|| ||

'Yakkho no bhavam bhavissati' ti?||
Iti puttho samano||
'na kho aham brahmana yakkho bhavissami'||
ti vadesi.|| ||

'Manusso no bhavam bhavissati' ti?||
Iti puttho samano||
'na kho aham brahmana manusso bhavissami'||
ti vadesi.|| ||

Atha ko carahi bhavam bhavissati" ti?|| ||

"Yesam kho aham brahmana asavanam appahinatta devo bhaveyyam,||
te me asava pahina ucchinnamula talavatthukata anabhavakata ayatim anuppadadhamma.|| ||

Yesam kho aham brahmana asavanam appahinatta gandhabbo bhaveyyam,||
te me asava pahina ucchinnamula talavatthukata anabhavakata ayatim anuppadadhamma.|| ||

Yesam kho aham brahmana asavanam appahinatta yakkho bhaveyyam,||
te me asava pahina ucachinnamula talavatthukata anabhavakata ayatim anuppadadhamma.|| ||

Yesam kho aham brahmana asavanam appahinatta manusso bhaveyyam,||
te me asava pahina ucchinnamula talavatthukata anabhavakata ayatim anuppadadhamma.|| ||

Seyyatha pi brahmana uppalam va padumam va pundarikam va udake jatam udake samvaddham udakam accuggamma thati [39] anupalittam udakena.|| ||

Evam eva kho aham brahmana loke jato loke samvaddho lokam abhibhuyya viharami anupalitto lokena.|| ||

Buddhoti mam brahmana dharehi" ti.|| ||

 

Yena devupapaty assa gandhabbo va vihangamo,||
Yakkhattam yena gaccheyyam manussattan ca abbaje,||
Te mayham asava khina viddhasta vinaliikata.|| ||

Pundarikam yatha vaggu toye na nupalippati,||
Na upalippami lokena, tasma Buddho'smi brahmana ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement