Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara Nikaya
4. Catukka Nipata
V. Rohitassa Vagga

Sutta 41

Samadhibhavana Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Rev. Richard Morris, M.A., LL.D.

 


 

[1][pts][ati][bd] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

'Bhikkhavo' ti.|| ||

'Bhadante' ti te bhikkhu Bhagavato paccassosum.|| ||

Bhagava etad avoca:|| ||

2. Catasso ima bhikkhave samadhibhavana.|| ||

Katama catasso?|| ||

Atthi bhikkhave samadhibhavana bhavita bahulikata dittha-dhamma-sukha-viharaya samvattati.||
Atthi bhikkhave samadhibhavana bhavita bahulikata nanadassanapatilabhaya samvattati.||
Atthi bhikkhave samadhibhavana bhavita bahulikata satisampajannaya samvattati.||
Atthi bhikkhave samadhibhavana bhavita bahulikata asavanam khayaya samvattati.|| ||

[2][pts][ati][bd] [45] Katama ca bhikkhave samadhibhavana bhavita bahulikata dittha-dhamma-sukha-viharaya samvattati?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu vivicc'eva kamehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkam savicaram vivekajam piti-sukham pathamam-jhanam upasampajja viharati.||
Vitakka-vicaranam vupasama ajjhattam sampasadanam cetaso ekodi-bhavam avitakkam avicaram samadhijam piti-sukham dutiyam-jhanam upasampajja viharati.||
Pitiya ca viraga upekkhako ca viharati sato ca sampajano, sukhan ca kayena patisanvedeti yam tam ariya acikkhanti 'upekkhako satima sukhavihari'ti tatiyam-jhanam upasampajja viharati.||
Sukhassa ca pahana dukkhassa ca pahana pubb'eva somanassa-domanassanam attha-gama adukkham-asukham upekkha-sati-parisuddhim catuttham-jhanam upasampajja viharati.||

Ayam vuccati bhikkhave samadhibhavana bhavita bahulikata dittha-dhamma-sukha-viharaya samvattati.|| ||

[3][pts][ati][bd] Katama ca bhikkhave samadhibhavana bhavita bahulikata nanadassanapatilabhaya samvattati?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu alokasannam manasikaroti,||
divasannam adhitthati,||
yatha diva tatha rattim,||
yatha rattim tatha diva.||
Iti vivatena cetasa apariyonaddhena sappabhasam cittam bhaveti.|| ||

Ayam bhikkhave samadhibhavana bhavita bahulikata nanadassanapatilabhaya samvattati:|| ||

[4][pts][ati][bd] Katama ca bhikkhave samadhibhavana bhavita bahulikata satisampajannaya samvattati?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhuno vidita vedana uppajjanti,||
vidita upatthahanti,||
vidita abbhattham gacchanti;||

vidita sanna uppajjanti,||
vidita upatthahanti,||
vidita abbhattham gacchanti;||

vidita vitakka uppajjanti,||
vidita upatthahanti,||
vidita abbhattham gacchanti.|| ||

Ayam bhikkhave samadhibhavana bhavita bahulikata satisampajannaya samvattati.|| ||

[5][pts][ati][bd] Katama ca bhikkhave samadhibhavana bhavita bahulikata asavanam khayaya samvattati?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu pancupadanakkhandhesu udayabyayanupassi viharati.||

Iti rupam,||
iti rupassa samudayo,||
iti rupassa atthangamo.||

Iti vedana,||
iti vedanaya samudayo,||
iti vedanaya atthangamo.||

Iti sanna,||
iti sannaya samudayo,||
iti sannaya atthangamo.||

Iti samkhara,||
iti samkharanam samudayo,||
iti samkharanam atthangamo.||

Iti vinnanam,||
iti vinnanassa samudayo,||
iti vinnanassa atthangamoti.|| ||

Ayam bhikkhave samadhibhavana bhavita bahulikata asavanam khayaya samvattati.|| ||

Ima kho bhikkhave catasso samadhibhavana.|| ||

Idanca pana me tam bhikkhave sandhaya bhasitam parayane punnakapanhe.|| ||

Sankhaya lokasmim parovarani yass'injitam n'atthi kuhinci loke,||
[46] Santo vidhumo anigho niraso atari so jatijaranti brumiti.

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement