Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttaranikayo
Catukkanipato
IX: M-acala Vagga

Sutta 88

Samana-m-acala-Sannojana Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Rev. Richard Morris, M.A., LL.D.

 


 

[1][pts] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

"Bhikkhavo" ti.|| ||

"Bhadante" ti te bhikkhu Bhagavato paccassosum.|| ||

Bhagava etad avoca:|| ||

2. "Cattaro'me bhikkhave puggala santo samvijjamana lokasmim.|| ||

Katame cattaro?|| ||

Samana-m-acalo,||
samanapundariko,||
samanapadumo,||
samanesu samanasukhumalo.|| ||

3. Kathan ca bhikkhave puggalo samana-m-acalo hoti?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu tinnam sannojananam parik- [89] khaya sotapanno hoti avinipatadhammo,||
niyato sambodhiparayano.|| ||

Evam kho bhikkhave puggalo samana-m-acalo hoti.|| ||

Kathan ca bhikkhave puggalo samanapundariko hoti?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu tinnam sannojananam parikkhaya raga-dosa-mohanam tanutta sakadagami hoti, sakideva imam lokam agantva dukkhassantam karoti.|| ||

Evam kho bhikkhave puggalo samanapundariko hoti.|| ||

Kathan ca bhikkhave puggalo samanapadumo hoti?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu pancannam orambhagiyanam sannojananam parikkhaya opapatiko hoti tattha parinbbayi anavattidhammo tasma loka.|| ||

Evam kho bhikkhave puggalo samanapadumo hoti.|| ||

Kathan ca bhikkhave puggalo samanesu samanasukhumalo hoti?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu asavanam khaya anasavam ceto-vimuttim panna-vimuttim ditthe va dhamme sayam abhinna sacchikitva upasampajja viharati.|| ||

Evam kho bhikkhave puggalo samanesu samanasukhumalo hoti.|| ||

Ime kho bhikkhave cattaro puggala santo samvijjamana lokasmin ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement