Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttaranikayo
Catukkanipato
XIII: Bhaya Vagga

Sutta 123

Puggala Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Rev. Richard Morris, M.A., LL.D.

 


 

[1][pts][ati] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati.|| ||

Tatra kho Bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

"Bhikkhavo" ti.|| ||

"Bhadante" ti te bhikkhu Bhagavato paccassosum.|| ||

Bhagava etad avoca:|| ||

2. Cattarome bhikkhave puggala santo samvijjamana lokasmim.|| ||

Katame cattaro?|| ||

Idha, bhikkhave, ekacco puggalo vivicc'eva kamehi vivicca akusalehi dhammehi savittakam savicaram vivekajam piti-sukham pathamam jajhanam upasampajja viharati.|| ||

So tad assadeti tam nikameti tena ca vittim apajjati.|| ||

Tattha thito tad-adhimutto tabbahulavihari aparihino kalam kurumano brahmakayikanam devanam sahavyatam upapajjati.|| ||

Brahmakayikanam bhikkhave devanam kappo ayuppamanam.|| ||

Tattha puthujjano yavatayukam thatva yavatakam tesam devanam ayuppamanam tam sabbam khepetva nirayam pi gacchati.|| ||

Tiracchanayonim pi gacchati.|| ||

Pettivisayam pi gacchati.|| ||

Bhaghavato pana savako tattha yavatayukam thatva yavatakam tesam devanam ayuppamanam tam sabbam khepetva tasmimyeva bhave parinibkhayati.|| ||

Ayam kho bhikkhave viseso, ayam adhippayo,||
idam nanakaranam sutavato ariyasavakassa assutavata puthujjanena yad idam gatiya upapattiya sati.|| ||

[127] puna ca param bhikkhave idh'ekacco puggalo vitakka-vicaranam vupasama ajjhattam sampasadanam cetaso ekodi-bhavam avitakkam avicaram samadhijam piti-sukham dutiyam jajhanam upasampajja viharati.|| ||

So tad assadeti tam nikameti tena ca vittim apajjati.|| ||

Tattha thito tadadhimutto tabbahulavihari aparihino kalam kurumano abhassaranam devanam sahavyatam upapajjati.|| ||

Abhassaranam bhikkhave devanam dve kappa ayuppamanam.|| ||

Tattha puthujjano yavatayukam thatva yavatakam tesam devanam ayuppamanam tam sabbam khepetva nirayam pi gacchati tiracchanayonimpi gacchati pettivisayam pi gacchati.|| ||

Bhagavato pana savako tattha yavatayukam thatva yavatakam tesam devanam ayuppamanam tam sabbam khepetva tasmim yeva bhave parinibkhayati.|| ||

Ayam kho bhikkhave viseso.|| ||

Ayam adhippayo.|| ||

Idam nanakaranam sutavato ariyasavakassa assutavata puthujjanena yad idam gatiya upapattiya sati.|| ||

Puna ca param bhikkhave idh'ekacco puggalo pitiya ca viraga upekkhako ca viharati sata ca sampajano sukham ca kayena patisanvedeti yam tam ariya avikkhanti 'Upekkhako satima sukha-vihari' ti tatiyam jajhanam upasampajja viharati.|| ||

So tadassadeti tannikameti tena ca vittim apajjati.|| ||

Tattha [128] thito tadadhimutto tabbahulavihari aparihino kalam kurumano subhakinnanam devanam sahavyatam upapajjati.|| ||

Subhakinhanam bhikkhave devanam cattaro kappa ayuppamanam.|| ||

Tattha puthujjano yavatayukam thatva yavatakam tesam devanam ayuppamanam tam sabbam khepetva nirayam pi gacchati tiracchanayonimpi gacchati pettivisayam pi gacchati.|| ||

Bhagavato pana savako tattha yavatayukam thatva yavatakam tesam devanam ayuppamanam tam sabbam khepetva tasmim yeva bhave parinibkhayati.|| ||

Ayam kho bhikkhave viseso, ayam adhippayo,||
idam nanakaranam sutavato ariyasavakassa assutavata puthujjanena yad idam gatiya upapattiya sati.|| ||

Puna ca param bhikkhave idh'ekacco puggalo sukhassa ca pahanadukkhasasa ca pahana pubb'eva somanassa-domanassanam attha-gama adukkham-asukham upekkha-sati-parisuddhim catuttham jajhanam upasampajja viharati.|| ||

So tadassadeti tannikakameti tena ca vittim apajjati.|| ||

Tattha thito tadadhimutto tabbahulavihari aparihino kalam kurumano vehapphalanam devanam sahavyatam upapajjati.|| ||

Vehapphalanam bhikkhave devanam pancakappasatani ayuppamanam tattha puthujjano yavatayukam thatva yavatakam tesam devanam ayuppamanam tam sabbam khepetva nirayam pi gacchati tiracchanayonimpi gacchati pentivisayam pi gacchati.|| ||

Bhagavato pana savako tattha yavatayukam thatva yavatakam tesam devanam ayuppamanam tam sabbam khepetva tasmim yeva bhave parinbkhayati.|| ||

Ayam kho bhikkhave viseso, ayam adhippayo,||
idam nanakaranam sutavato ariyasavakassa assutavata puthujjanena yad idam gatiya upapattiya sati.|| ||

Ime kho bhikkhave cattaro puggala santo samvijjamana lokasmin ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement