Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara Nikaya
Catukkanipata

Sutta 159

Bhikkhuni Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Rev. Richard Morris, M.A., LL.D.

 


[144]

[1][pts][than] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam ayasma Anando Kosambiyam viharati Ghositarame.|| ||

Atha kho annatara bhikkhuni annataram purisam amantesi:|| ||

Ehi tvam ambho purisa,||
yen'ayyo Anando ten'upasankama,||
upasankamitva mama vacanena ayyassa Anandassa pade sirasa vanda:|| ||

Itthannama bhante bhikkhuni abadhikini dukkhita balhagilana,||
sa ayyassa Anandassa pade sirasa vandati ti.|| ||

Evam va vanadehi -||
sadhu kira bhante ayyo Anando yena bhikkhunupassayo yena sa bhikkhuni ten'upasankamatu anukampam upadayati.|| ||

Evam ayye ti kho so puriso tassa bhikkhuniya patissutva yen'ayasma Anando ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva ayasa- [145] mantam Anandam abhivadetva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinno kho so puriso ayasmantam Anandam etad avoca:|| ||

Itthannama bhante bhikkhuni abadhikini dukkhita balhagilana,||
sa ayyassa Anandassa pade sirasa vandati,||
evam ca vadeti.|| ||

Sadhu kira bhante ayasma Anando yena bhikkhunupassayo yena sa bhikkhuni ten'upasankamatu anukampam upadayati.|| ||

Adhivasesi kho ayasma Anando tunhibhavena.|| ||

2. Atha kho ayasma Anando nivasetva pattacivaram adaya yena bhikkhunupassayo ten'upasankami.|| ||

Addasa kho sa bhikkhuni ayasmantam Anandam durato va agacchantam disva sasisam parupitva mancake nipajji.|| ||

Atha kho ayasma Anando yena sa bhikkhuni ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva pannatte asane nisidi.|| ||

Nisajja kho ayasma Anando tam bhikkhunim etad avoca:|| ||

[3][pts][than][olds]Aharasambhuto ayam bhagini kayo||
aharam nissaya aharo pahatabbo;|| ||

tanha-sambhuto ayam bhagini kayo||
tanham nissaya tanha pahatabba;|| ||

mana-sambhuto ayam bhagini kayo||
manam nissaya mano pahatabbo;|| ||

methuna sambhuto ayam bhagini kayo||
methune ca setughato [methune pahatabbo, methune setu-ghato,]||
vutto Bhagavata.|| ||

4. "Ahara-sambhuto ayam bhagini kayo,||
aharam nissaya aharo pahatabbo" ti.|| ||

Iti kho pan'etam vuttam.|| ||

Kinc'etam paticca vuttakam?|| ||

Idha bhagini bhikkhu patisankha yoniso aharam ahareti:||
n'eva davaya na madaya na mandanaya na vibhusanaya,||
yavad eva imassa kayassa thitiya yapanaya vihimsuparatiya brahmacariyanuggahaya.|| ||

Iti puranam ca vedanam patihankami,||
navam ca vedanam na uppadessami,||
yatra ca me bhavissati anavajjata ca phasuviharo cati.|| ||

So aparena samayena aharam nissaya aharam pajahati.|| ||

"Aharasambhuto ayam bhagini kayo,||
aharam nissaya aharo pahatabbo" ti.|| ||

Iti yam tam vuttam idam etam paticca vuttam.|| ||

5. "Tanha-sambhuto ayam bhagini kayo,||
tanham nissaya tanha pahatabba" ti.|| ||

Iti kho pan'etam vuttam.|| ||

Kinc'etam [146] paticca vuttakam?|| ||

Idha bhagini bhikkhu sunati:|| ||

Itthannamo kira bhikkhu asavanam khaya anasavam ceto-vimuttim panna-vimuttam ditthe va dhamme sayam abhinna sacchakatva upasampajja viharati ti.|| ||

Tass'evam hoti:|| ||

Kudassu nama aham pi asavanam khaya anasavam ceto-vimuttim panna-vimuttim ditthe va dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharissami ti.|| ||

So aparena samayena tanham nissaya tanham pajahati.|| ||

"Tanha-sambhuto ayam bhagini kayo,||
tanham nissaya tanha pahatabba" ti.|| ||

Iti yam tam vuttam,||
idam etam paticca vuttam.|| ||

6. "Mana-sambhuto ayam bhagini kayo,||
manam nissaya mano pahatabbo" ti.|| ||

Iti kho pan'etam vuttam.|| ||

Kinc'etam paticca vuttam?|| ||

Idha bhagini bhikkhu sunati:|| ||

Itthannamo kira bhikkhu asavanam ceto-vimuttim panna-vimuttim ditthe va dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharati ti.|| ||

Tass'evam hoti:|| ||

So hi nama ayasma asavanam khaya anasavam ceto-vimuttim panna-vimuttim ditthe va dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharati,||
kimangapanahanti.|| ||

Aso aparena samayena manam nissaya manam pajahati.|| ||

"Manasambhuto ayam bhagini kayo,||
manam nissaya mano pahatabbo" ti.|| ||

Iti yam tam vuttam,||
idam etam paticca vuttam.|| ||

7. "Methuna-sambhuto ayam bhagini kayo,||
methune ca setughato [methune pahatabbo, methune setu-ghato,] vutto Bhagavata" ti.|| ||

8. Atha kho ya bhikkhuni mancaka vutthahitva ekamsam uttarasangam karitva ayasmato Anandassa padesu sirasa nipatitva ayasmantam Anandam etad avoca:|| ||

Accayo mam bhante accagama yathabalam yathamu'ham yatha akusalam yaham evam akasim.|| ||

Tassa me bhante ayyo Anando accayam accayato patiganhatu ayatim samvarayati.|| ||

9. Taggha tvam bhagini accayo accagama yathabalam yathamulham yatha-akusalam ya tvam evam akasi.|| ||

Yato ca kho tvam bhagini accayam accayato disva yathadhammam patikarosi,||
tam te mayam patiganhama.|| ||

Vuddhi h'esa bhagini ariyassa vinaye ya accayam accayato disva yathadhammam patikaroti||
ayatim samvaram apajjati ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement