Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara Nikaya
Catukkanipata

Sutta 160

Sugatavinaya Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Rev. Richard Morris, M.A., LL.D.

 


 

[1][pts][bd] Sugato va bhikkhave loke titthamano sugatavinayo va tadassa bahujanahitaya bahujanasukhaya lokanukampaya atthaya hitaya sukhaya deva-manussanam.|| ||

Katamo ca bhikkhave sugato?|| ||

Idha, bhikkhave, Tathagato loke uppajjati araham sammasamabuddho vijja-carana-sampanno sugato loka-vidu anuttaro purisadammasarathi sattha deva-manussanam buddho Bhagava.|| ||

Ayam bhikkhave sugato.|| ||

2. Katamo ca bhikkhave sugatavinayo?|| ||

So dhammam deseti adikalyanam majjhekalyanam pariyosana kalyanam sattham savyanchanam kevalaparipunnam parisuddham brahmacariyaham pakaseti.|| ||

Ayam bhikkhave sugatavinayo.|| ||

Evam sugato va bhikkhave loke titthamano sugatavinayo va tadassa bahujanahitaya bahujanasukhaya lokanukampaya atthaya hitaya sukhaya deva-manussananti.|| ||

3. Cattara'me bhikkhave dhamma saddhammassa sammosaya antaradhanaya samvattanti.|| ||

Katame cattaro?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu duggahitam suttantam pariyapunanti dunnikkhittehi padakhyanjanehi.|| ||

Dunnikkhittassa bhikkhave padakhyanjanassa attho pi dunnayo hoti.|| ||

Ayam bhikkhave pathamo dhammo saddhammassa sammosaya antaradhanaya samvattati.|| ||

4. Puna ca param bhikkhave bhikkhu dubbaca honti dovacassakaranehi dhammehi samannagata akkhama appadakkhinaggahino anusasanim.|| ||

Ayam bhikkhave dutiyo dhammo sadDhammassa sammosaya antaradhanaya samvattati.|| ||

5. Puna ca param bhikkhave ye te bhikkhu bahussuta agatagama dhammadhara vinayadhara matikadhara.|| ||

Te na sakkaccam suttantam param vaventi tesam accayena chinnamulako suttanto hoti,||
appatisarano ayam bhikkhave tatiyo dhammo saddhammassa sammosaya antaradhanaya samvattati.|| ||

6. Puna ca param bhikkhave thera bhikkhu bahulika [148] honti sathalika okkamane pubbangama paviveke nikkhitta-dhura.|| ||

Na viriyam arabhanti appattassa pattiya anadhigatassa adhigamaya asacchikatassa sacchikiriyaya.|| ||

Tesam pacchima janata ditthanugatacim apajjati.|| ||

Sapi hoti sathalika bahulika okkamane pubbangama paviveke nikkhitta-dhura.|| ||

Na viriyam arahati appattassa pattiya anadhigatassa adhigamaya asacchikatassa sacchikiriyaya.|| ||

Ayam bhikkhave catuttho dhammo saddhammassa sammosaya antaradhanaya samvattati.|| ||

Ime kho bhikkhave cattaro dhamma saddhammassa samhemasaya antaradhanaya samvattantiti.|| ||

7. Cattaro me bhikkhave dhamma saddhammassa thitiya asammosaya anantaradhanaya samvattanti.|| ||

Katame cattaro?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu suggahitam suttantam pariyapunanti sunikkhittehi padakhyanjanehi.|| ||

Sunikkhittassa bhikkhave padakhyanjanassa atthopi sunayo hoti.|| ||

Ayam bhikkhave pathamo dhammo saddhammassa thitiya asammosaya anantaradhanaya samvattati.|| ||

8. Puna ca param bhikkhave bhikkhu subbaca honti sovacassakaranehi dhammehi samannagata khama padakkhinaggahino anusasanim.|| ||

Ayam bhikkhave dutiyo dhammo saddhammassa thatiya asammosaya anantaradhanaya samvattati.|| ||

9. Puna ca param bhikkhave ye te bhikkhu bahussuta agatagama dhammadhara vinayadhara matikadhara.|| ||

Te sakkaccam suttantam param vaventi.|| ||

Tesam accayena nacchinnamulako suttanto hoti sappatisarano.|| ||

Ayam bhikkhave tatiyo dhammo saddhammassa thatiya asammosaya anantaradhanaya samvattati.|| ||

10. Puna ca param bhikkhave thera bhikkhu na bahulika honti na sathalika okkamane nikkhittadhura paviveke pubbangama.|| ||

Viriyam arabhanti appattassa pattiya anadhigatassa adhigamaya asacchikatassa sacchikiriyaya.|| ||

Tesam pacchima janata ditthanugatim apajjati.|| ||

Sapi hoti na bahulika na sathalika okkamane nikkhittadhura paviveke pubbangama.|| ||

Viriyam arahati appattassa pattiya anadhigatassa adhigamaya asacchikatassa sacchikiriyaya.|| ||

Ayam bhikkhave catuttho dhammo saddhammassa thatiya asammosaya anantaradhanaya samvattati.|| ||

[149] Ime kho bhikkhave cattaro dhamma saddhammassa thatiya asammosaya anantaradhanaya samvattanti ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement