Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttaranikayo
Catukkanipato
XIX: Yodhajiva Vagga

Sutta 184

Janussoni Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Rev. Richard Morris, M.A., LL.D.

 


 

[1][pts][than] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati.|| ||

Atha kho Janussoni brahmano yena Bhagava ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Bhagavata saddhim sammodi.|| ||

Sammodaniyam katham saraniyam vitisaretva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinno kho Janussoni brahmano Bhagavantam etad avoca:|| ||

"Aham hi bho Gotama evam-vadi evam-ditthi:|| ||

'N'atthi yo so maranadhammo samano na bhayati||
na santasam apajjati maranassa' ti.|| ||

"Atthi brahmana maranadhammo samano bhayati,||
santasam apajjati maranassa.|| ||

Atthi pana brahmana maranadhammo samano na bhayati,||
na santasam apajjanati maranassa.|| ||

2. Katamo ca brahmana maranadhammo samano bhayati,||
santasam apajjati maranassa?|| ||

Idha brahmana ekacco kamesu avitarago hoti avigata- [174] chando avigatapemo avigatapipaso avigataparilaho avigatatanho,||
tam enam annataro galho rogatanko phusati.|| ||

Tass annatarena galhona rogatankena phutthassa evam hoti:||
piya vata mam kama jahi'ssanti,||
piye vaham kame jahissamiti.|| ||

So socati kilamati paridevati uratthalam kandati sammoham apajjati.|| ||

Ayam pi kho brahmana maranadhammo samano bhayati,||
santasam apajjati maranassa.|| ||

3. Puna ca param brahmana idh'ekacco kaye avitarago hoti avigatachando avigatapemo avigatapipaso avigataparilaho avigatatanho||
tam enam annataro galho rogatanko phusati.|| ||

Tass annatarena galhona rogatankena phutthassa evam hoti:||
piyo vata mam kayo jahi'ssati||
piyam vaham kayam jahissamiti.|| ||

So socati kilamati paridevati uratthalam kandati sammoham apajjati.|| ||

Ayam pi kho brahmana maranadhammo samano bhayati,||
santasam apajjati maranassa.|| ||

4. Puna ca param brahmana idh'ekacco akatakalyano hoti akatakusalo akatabhiruttano||
katapapo kataluddo katakibbiso,||
tam enam annataro galho rogatanko phusati.|| ||

Tass annatarena galhena rogatankena phutthassa evam hoti:||
akatam vata me kalyanam,||
akatam kusala,||
akatam hiruttanam||
katam papam,||
katam luddam,||
katam kibbisam.|| ||

Yavata bho akatakalyananam akatakusalanam akatabhiruttananam katapapanam kataluddanam katakibbisanam gati,||
tam gatim pecca gacchamiti.|| ||

So socati kilamati paridevati uratthalam kandati sammoham apajjati.|| ||

Ayam pi kho brahmana maranadhammo samano bhayati,||
santasam apajjati maranassa.|| ||

5. Puna ca param brahmana idh'ekacco kankhi hoti vecikicchi anitthangato saddhamme,||
tam enam annataro galho rogatanko phusati.|| ||

Tass annatarena galhena rogatankena phutthassa evam hoti:||
kankhi vat'amhi vecikicchi anitthangato saddhamme ti.|| ||

So socati kilamati paridevati uratthalam kandati sammoham apajjati.|| ||

Ayam pi kho brahmana maranadhammo samano bhayati,||
santasam apajjati maranassa.|| ||

Ime kho brahmana cattaro maranadhamma samana bhayani santasam apajjanti maranassa.|| ||

[175] Katamo ca brahmana maranadhammo samano na bhayati,||
na santasam apajjati maranassa?|| ||

6. Idha brahmana ekacco kamesu vitarago hoti vigatacchando vigatapemo vigatapipaso vigataparilago vigatatanho,||
tam enam annataro galho rogatanko phusati.|| ||

Tass annatarena galhena rogatankena phutthassa na evam hoti:||
piya vata mam kama jahi'ssanti,||
piye vaham kame jahissamiti.|| ||

So na socati na kilamati na paridevati na uratthalam kandati na sammoham apajjati.|| ||

Ayam pi kho brahmana maranadhammo samano na bhayati,||
na santasam apajjati maranassa.|| ||

7. Puna ca param brahmana idh'ekacco kaye terago hoti vigatacchando vigatapemo vigapipaso vigataparilaho vigatatanho,||
tam enam annataro galho rogatanko phusati.|| ||

Tass annatarena galhena rogatankena phutthassa na evam hoti:||
piyo vata mam kayo jahi'ssati,||
piyam vaham kayam jahissamiti.|| ||

So na socati na kilamati na paridevati na uratthalam kandati na sammoham apajjati.|| ||

Ayam pi kho brahmana maranadhammo samano na bhayati,||
na santasam apajjati maranassa.|| ||

8. Puna ca param brahmana idh'ekacco akatapapo hoti akataluddo,||
akatakibbiso||
katakalyano hoti katakusalo katahiruttano,||
tam enam annataro galho rogatanko phusati.|| ||

Tass annatarena galhena rogatankena phutthassa evam hoti:||
akatam vata me papam,||
akatam luddam,||
akatam kibbisam,||
katam kalyanam,||
katam kusalam,||
katam bhiruttanam.|| ||

Yavata bho akatapapanam akataluddanam akatabbisanam katakalyananam kata kusalanam katabhiruttananam gati tam gatim pecca gacchami ti.|| ||

So na socati na kilamati na paridevati na uratthalam kandati na sammoham apajjati.|| ||

Ayam pi kho brahmana maranadhammo samano na bhayati na santasam apajjati maranassa.|| ||

9. Puna ca param brahmana idh'ekacco akankhi hoti avecikicchi nitthangato saddhamme,||
tam enam annataro galho rogatanko phusati.|| ||

Tass annatarena galhena rogatankena phutthassa evam hoti:||
akankhi vat'amhi avecikicchi nitthamgato saddhamme ti.|| ||

So na socati na kilamati||
na paridevati||
na uratthalam kandati||
na sammoham apajjati.|| ||

[176] Ayam pi kho brahmana maranadhammo samano||
na bhayati,||
na santasam apajjati maranassa.|| ||

Ime kho brahmana cattaro maranadhamma samana||
na bhayanti,||
na santasam apajjati maranassati.|| ||

Abhikkantam bho Gotama!|| ||

Abhikkantam bho Gotama!|| ||

Seyyatha pi bho Gotama,||
nikkujjitam va ukkujjeyya,||
paticchannam va vivareyya,||
mulhassa va maggam acikkheyya,||
andhakare va telapajjotam dhareyya cakkhumanto rupani dakkhinti ti,||
evam eva bhota Gotamena aneka-pariyayena dhammo pakasito.|| ||

Esaham Bhagavantam Gotamam saranam gacchami dhammam ca bhikkhu-sangham ca.|| ||

Upasakam mam bhavam Gotamo dharetu ajjatagge panupetam saranam gatanti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement