Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttaranikayo
Catukkanipato
XIX: Yodhajiva Vagga

Sutta 190

Uposatha Suttam aka Bhikkhu-Sanghatho-Mana Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Rev. Richard Morris, M.A., LL.D.

 


 

[1][pts] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati||
Pubbarame Migaramatupasade.|| ||

Tena kho pana samayena Bhagava tadahuposathe bhikkhu-sanghaparivuto nisinno hoti.|| ||

Atha kho Bhagava tunhibhutam tunhibhutam bhikkhu-sangham anuviloketva bhikkhu amantesi:|| ||

Apalapa'yam bhikkhave parisa.|| ||

Nippalapa'yam bhikkhave parisa suddha sare patitthita.|| ||

Tatharupo ayam bhikkhave bhikkhusangho.|| ||

Tatharupa'yam bhikkhave parisa yatharupa parisa dullabha dassanaya pi lokasmim.|| ||

Tatharupo ayam bhikkhave bhikkhusangho.|| ||

Tatharupa'yam bhikkhave parisa ahuneyya pahuneyya dakkhineyya anjalikaraniyo anuttaram punnakkhettam lokassa.|| ||

Tatharupo ayam bhikkhave bhikkusangho.|| ||

Tatharupa'yam bhikkhave parisa yatharupayam parisa appam pi dinnam bahum hoti,||
bahum dinnam bahutaram.|| ||

Tatharupo ayam bhikkhave bhikkhusangho.|| ||

Tatharupa'yam bhikkhave parisa yatharupam parisam alam yojanagananani pi dassanaya gantum api putamsenapi.|| ||

Tatharupo ayam bhikkhave bhikkhusangho.|| ||

[184] Santi bhikkhave bhikkhu imasmim bhikkhusanghe devappatta viharanti.|| ||

Santi, bhikkhave, bhikkhu imasmim bhikkhusanghe brahmappatta viharanti.|| ||

Santi, bhikkhave, bhikkhu imasmim bhikkhusanghe anenjappatta viharanti.|| ||

Santi, bhikkhave, bhikkhu imasmim bhikkhusanghe ariyappatta viharanti.|| ||

Katam ca bhikkhave bhikkhu devappatto hoti?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu vivicc'eva kamehi vivicca akusalehi dhamamehi savitakkam savicaram vivekajam piti-sukham pathamam jajhanam upasampajja viharati.|| ||

Vitakkavicaranam vupasama ajjhattam sampasadanam cetaso ekodi-bhavam avitakkam avicaram samadhijam piti-sukham dutiyam jjhanam upasampajja viharati.|| ||

Pitiya ca viraga upekkhako ca viharati||
sato ca sampajano,||
sukhan ca kayena patisanvedeti yam tam ariya avikkhanti|| ||

'upekkhako satima sukhavihari'|| ||

ti tatiyajjhanam upasampajja viharati.|| ||

Sukhassa ca pahana dukkhassa ca pahana pubb'eva somanassa-domanassanam attha-gama adukkham-asukham upekkha-sati-parisuddhim catutthajjhanam upasampajja viharati.|| ||

Evam kho bhikkhave bhikkhu devappatto hoti.|| ||

Katham ca bhikkhave bhikkhu brahmappatto hoti?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu mettasahagatena cetasa ekam disam pharitva viharati.|| ||

Tatha dutiyam disam pharitva viharati.|| ||

Tatha tatiyam disam pharitva viharati.|| ||

Tatha catutthim disam pharitva viharati.|| ||

Iti uddham-adho tiriyam sabbadhi sabbattataya sabbavantam lokam mettasahagatena cetasa vipulena mahaggatena appamanena averena akhyapajjhena pharitva viharati.|| ||

Karunasahagatena cetasa vipulena mahaggatena appamanena averena akhyapajjhena pharitva viharati.|| ||

Muditasahagatena cetasa vipulena mahaggatena appamanena averena akhyapajjheta pharitva viharati.|| ||

Upekkhasahagatena cetasa vipulena mahaggatena appamanena averena akhyapajjheta pharitva viharati.|| ||

Upekkhasahagatena cetasa ekam disam pharitva viharati.|| ||

Tatha dutiyam disam paritva viharati.|| ||

Tatha tatiyam disam pharitva viharati.|| ||

Tatha catutthim disam paritva viharati.|| ||

Iti uddham-adho tiriyam sabbadhi sabbattataya sabbavantam lokam upekkhasahagatena cetasa vipulena mahaggatena appamanena averena adhyapajjhena pharitva viharati.|| ||

Evam kho bhikkhave bhikkhu brahmappatto hoti.|| ||

Katham ca bhikkhave bhikkhu anenjappatto hoti?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu sabbaso rupa-sannanam samatikkama patigha-sannanam attha-gama nanattasannanam amasikara|| ||

'anatto akaso' ti|| ||

akasanancayatanam upasampajja viharati.|| ||

Sabbaso akasanancayatanam samatikkamma|| ||

'Anantam vinnanan' ti|| ||

vinnanancayatanam upasampajja viharati.|| ||

Sabbaso vinnanancayatanam samatikkamma|| ||

'n'atthi kinci' ti|| ||

akincannayatanam upasampajja viharati.|| ||

Sabbaso akincannayatanam samatikkamma n'eva-sanna-nasannayatanam upasampajja viharati.|| ||

Evam kho bhikkhave bhikkhu anenjappatto hoti.|| ||

Katham ca bhikkhave bhikkhu ariyappatto hoti?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu|| ||

'Idam dukkhan' ti yathabhutam pajanati.|| ||

'Ayam dukkhasamadayo' ti yathabhutam pajanati.|| ||

'Ayam dukkhanirodho' ti yathabhutam pajanati.|| ||

'Ayam dukkhanirodhagamini patipadata' ti yathabhutam pajanati.|| ||

Evam kho bhikkhave bhikkhu ariyappatto hoti ti.|| ||

Yodhajiva Vagga (Brahmana Vaggo) Catuttho|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement