Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttaranikayo
Catukkanipato
XX: Maha Vagga

Sutta 198

Tapa Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Rev. Richard Morris, M.A., LL.D.

 


[205]

[1][pts] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

"Bhikkhavo" ti.|| ||

"Bhadante" ti te bhikkhu Bhagavato paccassosum.|| ||

Bhagava etad avoca:|| ||

2. Cattaro me bhikkhave puggala santo samvijjamana lokasmim.|| ||

Katame cattaro?|| ||

Idha, bhikkhave, ekacco puggalo||
attantapo hoti attaparitapananuyogam anuyutto.|| ||

Idha pana bhikkhave ekacco puggalo||
parantapo hoti paraparitapananuyogam anuyutto.|| ||

Idha pana bhikkhave ekacco puggalo||
attantapo ca hoti attaparitapananuyogam anuyutto,||
parantapo ca hoti paraparitapananuyogam anuyutto.|| ||

Idha pana bhikkhave ekacco puggalo||
n'ev'attantapo hoti na attaparitapananuyogam anuyut- [206] to hoti||
na paraparitapananuyogam anuyutto||
so anattantapo aparantapo ditth'eva dhamve nicchato nibbuto sitibhuto sukhapatisamvedi brahmabhutena attana viharati.|| ||

 


 

2. Kathan ca bhikkhave puggalo attantapo hoti,||
attaparitapananuyogam anuyutto?|| ||

Idha, bhikkhave, ekacco puggalo acelako hoti||
muttacaro hatthapalekhano,||
na 'ehi bhadantiko'||
na 'tittha-bhadantiko nabhihatam'||
na 'uddissakatam'||
na 'nimantanam sadiya' ti.|| ||

So na kumbhimukha patiganhati,||
na khalopimukha patiganhati,||
na elakamantaram||
na dandamantaram||
na musalamantaram||
na dvinnam bhunjamananam||
na gabbhiniya||
na payamanaya||
na purisantaragataya||
na sankittisu||
na yattha sa upatthito hoti,||
na yattha makkhika sandasandavarini,||
na maccham||
na mamsam,||
na suram||
na merayam||
na thusodakam pivati.|| ||

So ekagariko va hoti ekalopiko,||
dvagariko va hoti dvalopiko,||
sattagariko va hoti sattalopiko,||
ekissa pi dattiya yapeti,||
dvihi pi dattipi yapeti,||
sattahi pi dattihi yapeti,||
ekahikam pi aharam ahareti,||
dvahikam pi aharam ahareti,||
sattahikam pi aharam ahareti.|| ||

-DN 8

So ekagariko va homi ekalopiko,||
dvagariko va homi dvalopiko,||
sattagariko va homi sattalopiko.|| ||

Ekissa pi dattiya yapemi,||
dvihi pi dattihi yapemi,||
sattahi pi dattihi yapemi.|| ||

Ekahikam pi aharam aharemi,||
dvihikam pi aharam aharemi,||
sattahikam pi aharam aharemi.|| ||

-MN 12 p77

So ekagariko va hoti||
ekalopiko va,||
dvagariko va hoti,||
dvalopiko va,||
... pe ...,||
sattagariko va hoti||
sattalopiko va.|| ||

Ekissa pi dattiya yapeti,||
dvihi pi dattihi yapeti,||
... pe ...,||
sattahi pi dattihi yapeti.|| ||

Ekahikam pi aharam arareti,||
dvahikam pi aharam ahareti,||
... pe ...,||
sattahikam pi aharam ahareti.|| ||

Iti evarupam addhamasikam pi pariyaya-bhatta-bojananuyogam anuyutto viharati.|| ||

So saka-bhakkho pi hoti,||
samaka-bhakkho pi hoti,||
nivara-bhakkho pi hoti,||
daddula-bhakkho pi hoti,||
hata-bhakkho pi hoti,||
kana-bhakkho pi hota,||
acama-bhakkho pi hoti,||
pinnaka-bhakkho pi hoti,||
tina-bhakkho pi hoti,||
gomaya-bhakkho pi hoti.|| ||

Vanamulaphalaharo yapeti pavattaphalahoji.|| ||

So sanani pi dhareti,||
masanani pi dhareti,||
chavadussani pi dhareti,||
pamsukulani pi dhareti,||
tiritani pi dhareti,||
ajinani pi dhareti,||
ajinakkhipam pi dhareti,||
kusaciram pi dhareti,||
vakaviram pi dhareti,||
phalakaviram pi dhareti,||
kesakambalam pi dhareti,||
valakambalam pi dhareti,||
ulukapakkham pi dhareti.|| ||

Kesamassulocako pi hoti||
kesamassulocananuyogam anuyutto.|| ||

Ubbhatthako pi hoti||
asanapatikkitto.|| ||

Ukkutiko pi hoti||
ukkutikappadhanam anuyutto.|| ||

Kantakapassayiko pi hoti||
kantakapassaye seyyam kappeti.|| ||

Sayatatiyakam piudakoro- [207] hananuyogam anuyutto viharati.|| ||

Iti evarupam aneka-vihitam kayassa atapanaparitapananuyogam anuyutto viharati.|| ||

Evam kho bhikkhave puggalo attantapo hoti attaparitapananuyogam anuyutto.|| ||

 

§

 

3. Kathan ca bhikkhave puggalo parantapo hoti paraparitapananuyogam anuyutto?|| ||

Idha, bhikkhave, ekacco puggalo orabbhiko hoti sukariko sakuntiko magaviko luddo macchaghatako coro coraghatako bandhanagariko,||
ye va pan'anne pi ke ci kururakammanta.|| ||

Evam kho bhikkhave puggalo parantapo hoti paraparitapananuyogam anuyutto.|| ||

 

§

 

4. Kathan ca bhikkhave puggalo attantapo ca hoti attaparitapananuyogam anuyutto,||
parantapo ca paraparitapananuyogam anuyutto?|| ||

Idha, bhikkhave, ekacco puggalo raja va hoti khattiyo muddhavasitto brahmano va mahasalo.|| ||

So puratthimena nagarassa navam santhagaram karapetva kesamassum oharetva kharajinam nivasetva sappitelena kayam abbhanjitva migavisanena pitthim kanduvamano santhagaram pavisati saddhim mahesiya brahmanena ca purohitena.|| ||

So tattha anantarahitaya bhumiya haritupalittaya seyyam kappeti.|| ||

Ekissa gaviya sarupavacchaya||
yam ekasmim thane khiram hoti,||
tena raja yapeti,||
yam dutiyasmim thane khiram hoti,||
tena mahesi yapeti,||
yam tatiyasmim thane khiram hoti,||
tena brahmano purohito yapeti,||
yam catutthasmim thane khiram hoti,||
tena aggim juhanti,||
avasesena vacchako yapeti.|| ||

So evam aha:|| ||

'Ettaka usabha hannantu yannatthaya,||
ettaka vacchatara hannantu yannatthaya,||
ettaka vacchatariyo hannantu yannatthaya,||
ettaka aja hannantu yannatthaya,||
ettaka urabbha hannantu yannatthaya,||
[ettaka assa hannantu yannatthaya,]||
ettaka rukkha chijjantu yupatthaya,||
ettaka dabba luyantu barihisatthaya' ti.|| ||

Ye pi' [208] ssa te honti dasa ti va pessa ti va kammakara ti va,||
te pi dandatajjita bhayatajjita assumukha rudamana parikammani karonti.|| ||

Evam kho bhikkhave puggalo attantapo ca hoti attaparitapananuyogam anuyutto||
parantapo ca hoti paraparitapananuyogam anuyutto.|| ||

 

§

 

5. Kathan ca bhikkhave puggalo n'eva attantapo hoti||
na attaparitapananuyogam anuyutto,||
na parantapo hoti||
na paraparitapananuyogam anuyutto,||
so anattantapo aparantapo ditthe va dhamme nicchato nibbuto sitibhuto sukhapatisamvedi brahmabhutena attana viharati?|| ||

6. Idha, bhikkhave, Tathagato loke uppajjati araham sammasambuddho vijjacaranasampanno sugato lokavidu anuttaro purisadammasarathi sattha deva-manussanam Buddho Bhagava.|| ||

So imam lokam sadevakam samarakam sabrahmakam,||
sassamanabrahmanim pajam sadeva-manussam sayam abhinna sacchikatva pavedeti.|| ||

So dhammam deseti||
adikalyanam||
majjhekalyanam||
pariyosanakalyanam||
sattham sabyanjanam,||
kevalaparipunnam parisuddham||
brahmacariyam pakaseti.|| ||

Tam dhammam sunati gahapati va||
gahapatiputto va||
annatarasmim va kule paccajato,||
so tam dhammam sutva Tathagate saddham patilabhati.|| ||

7. So tena saddhapatilabhena samannagato iti patisancikkhati:|| ||

Sambadho gharavaso rajapatho abbhokaso pabbajja,||
na yidam sukaram agaram ajjhavasata ekantaparipunnam ekantaparisuddham sankhalikhitam brahmacariyam caritum,||
yan nunaham kesamassum oharetva kasayani vatthani acchadetva agarasma anagariyam pabbajeyyan ti.|| ||

So aparena samayena appam va bhogakkhandham pahaya||
mahantam va bhogakkhandham pahaya,||
appam va natiparivattam pahaya,||
mahantam va natiparivattam pahaya,||
kesamassum oharetva kasayani vatthani acchadetva agarasma anagariyam pabbajati.|| ||

8. So evam pabbajito samano bhikkhunam sikkhasajivasamapanno,||
panatipatam pahaya panatipata pativirato hoti,||
nihita-dando nihita-sattho lajji dayapanno sabbapanabhutahitanukampi viharati.|| ||

Adinnadanam pahaya||
adinnadana [209] pativirato hoti,||
dinnadayi dinna-patikankhi athenena sucibhutena attana viharati.|| ||

Abrahmacariyam pahaya||
brahmacari hoti,||
ara-cari,||
virato methuna gama-dhamma.|| ||

Musa-vadam pahaya||
musa-vada pativirato hoti,||
sacca-vadi sacca-sandho theto paccayiko avisamvadako lokassa.|| ||

Pisunam vacam pahaya||
pisunaya vacaya pativirato hoti,||
na ito sutva amutra akkhata imesam bhedaya,||
amutra va sutva na imesam akkhata amusam bhedaya,||
iti bhinnanam va sandhata sahitanam va anuppadata samaggaramo samagga-rato samagga-nandi samagga-karanim vacam bhasita hoti,||
pharusam vacam pahaya pharusaya vacaya pativirato hoti,||
ya sa vaca nela kanna-sukha pemaniya hadayan-gama pori bahujanakanta bahujanamanapa,||
tatha-rupim vacam bhasita hoti.|| ||

Samphappalapam pahaya samphappalapa pativirato hoti.|| ||

Kala-vadi||
bhutavadi||
attha-vadi||
dhamma-vadi||
vinaya-vadi||
nidhanavatim vacam bhasita hoti kalena sapadesam pariyantavatim atthasamhitam.|| ||

9. So bijagamabhutagamasamarambha pativirato hoti,||
eka-bhattiko hoti rattuparato,||
virato vikala-bhojana,||
nacca-gita-vadita-visuka-dassana pativirato hoti,||
malagandha-vilepana-dharanamandana-vibhusanatthana pativirato hoti,||
uccasayana-mahasayana pativirato hoti,||
jatarupa-rajata-patiggahana pativirato hoti,||
amakadhannapatiggahana pativirato hoti,||
amakamamsapatiggahana pativirato hoti,||
itthikumarikapatiggahana pativirato hoti,||
dasi-dasa-patiggahana pativirato hoti,||
aj-elaka-patiggahana pativirato hoti,||
kukkuta-sukara-patiggahana pativirato hoti,||
hatthigavassavalavapatiggahana pativirato hoti,||
khetta-vatthu-patiggahana pativirato hoti,||
duteyyapahinagamananuyoga pativirato hoti,||
kaya-vikkaya pativirato hoti,||
tulakutakamsakutamanakuta pativirato hoti,||
ukkotanavan-cananikatisaviyoga pativirato hoti,||
chedana-vadhabandhana-viparamosa-alopa-sahasakara pativirato hoti.|| ||

10. So santuttho hoti kayapariharikena civarena kucchipariharikena pindapatena,||
yena yen'eva pakkamati,||
samaday'eva pakkamati.|| ||

Seyyatha pi nama pakkhi sakuno,||
yena [210] yen'eva deti,||
sapattabharova deti.|| ||

Evam eva bhikkhu santuttho hoti kayapariharikena civarena kucchipariharikena pindapatena||
yena yen'eva pakkamati,||
samadayeva pakkamati.|| ||

So imina ariyena silakkhandhena samannagato ajjhattam anavajjasukham patisanvedeti.|| ||

11. So cakkhuna rupam disva na nimittaggahi hoti nanuvyanjanaggahi,||
yatvadhikaranam enam cakkhundriyam asamvutam viharantam abhijajha domanassa papaka akusala dhamma anvassaveyyum,||
tassa samvaraya patipajjati||
rakkhati cakkhundriyam,||
cakkhundriye samvaram apajjati.|| ||

Sotena saddam sutva na nimittaggahi hoti nanuvyanjanaggahi,||
yatvadhikaranam enam sotendriyam asamvutam viharantam abhijjha domanassa papaka akusala dhamma anvassaveyyum,||
tassa samvaraya patipajjati||
rakkhati sotendriyam,||
sotendriye samvaram apajjati.|| ||

Ghanena gandham ghayitva na nimittaggahi hoti nanuvyanjanaggahi,||
yatvadhikaranam enam ghanendriyam asamvutam viharantam abhijjha domanassa papaka akusala dhamma anvassaveyyum,||
tassa samvaraya patipajjati||
rakkhati ghanendriyam,||
ghanendriye samvaram apajjati.|| ||

Jivhaya rasam sayitva na nimittaggahi hoti nanuvyanjanaggahi,||
yatvadhikaranam enam jivhendriyam asamvutam viharantam abhijjha domanassa papaka akusala dhamma anvassaveyyum,||
tassa samvaraya patipajjati||
rakkhati jivhendriyam,||
jivhendriye samvaram apajjati.|| ||

Kayena photthabbam phusitva na nimittaggahi hoti nanuvyanjanaggahi,||
yatvadhikaranam enam kayendriyam asamvutam viharantam abhijjha domanassa papaka akusala dhamma anvassaveyyum,||
tassa samvaraya patipajjati||
rakkhati kayendriyam,||
kayendriye samvaram apajjati.|| ||

Manasa dhammam vinnaya na nimittaggahi hoti nanuvyanjanaggahi,||
yatvadhikaranam enam manindriyam asamvutam viharantam abhijjha, domanassa papaka akusala dhamma anvasasaveyyum,||
tassa samvaraya patipajjati||
rakkhati manindriyam,||
manindriye samvaram apajjati.|| ||

So imina ariyena indriya samvarena samannagato ajjhattam avyasekasukham patisanvedeti.|| ||

12. So abhikkante patikkante sampajanakari hoti,||
alokite vilokite sampajanakari hoti,||
samminjite pasarite sampajanakari hoti,||
sanghatipattacivaradharane sampajanakari hoti,||
asite pite khayite sayite sampajanakari hoti,||
uccarapassavakamme sampajanakari hoti,||
gate thite nisinne sutte jagarite bhasite tunhibhave sampajanakari hoti.|| ||

13. So imina ca ariyena silakkhandhena samannagato imina ca ariyena indriyasamvarena samannagato imina ca ariyena satisampajannena samannagato [imaya ca ariyaya santutthiya samannagato] vivittam senasanam bhajati arannam rukkhamulam pabbatam kandaram girim guham susanam vanapattham abbhokasam palalapunjam.|| ||

So pacchabhattam pindapatapatikkanto nisidati pallankam abhujitva ujum kayam panidhaya parimukham satim upatthapetva.|| ||

So abhijjham loke pahaya vigatabhijjhena cetasa viharati,||
abhijjhaya cittam parisodheti.|| ||

Vyapadapadosam pahaya avyapannacitto viharati,||
sababapanabhutahitanukampi,||
vyapadapadosa cittam parisodheti.|| ||

Thinamiddham [211] pahaya vigatathinamiddho viharati,||
alokasanni sato sampajano,||
thinamiddha cittam parisodheti.|| ||

Uddhaccakukkuccam pahaya anuddhato viharati,||
ajjajhattam vupasantacitto||
uddhaccakukkucca cittam parisodheti.|| ||

Vicikiccham pahaya tinnavicikiccho viharati,||
akathamkathi kusalesu dhammesu,||
vicikicchaya cittam parisodheti.|| ||

14. So ime pancanivarane pahaya cetaso upakkilese pannaya dubbalikarane vivicc'eva kamehi vivicca akusalehi dhamamehi savitakkam savicaram vivekajam piti-sukham pathamam jajhanam upasampajja viharati.|| ||

Vitakkavicaranam vupasama ajjhattam sampasadanam cetaso ekodi-bhavam avitakkam avicaram samadhijam piti-sukham dutiyam jjhanam upasampajja viharati.|| ||

Pitiya ca viraga upekkhako ca viharati||
sato ca sampajano,||
sukhan ca kayena patisanvedeti yam tam ariya avikkhanti|| ||

'upekkhako satima sukhavihari'|| ||

ti tatiyajjhanam upasampajja viharati.|| ||

Sukhassa ca pahana dukkhassa ca pahana pubb'eva somanassa-domanassanam attha-gama adukkham-asukham upekkha-sati-parisuddhim catutthajjhanam upasampajja viharati.|| ||

15. So evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane vigatupakkilese mudubhute kammaniye thite anejjappatte pubbenivasanussatinanaya cittam abhininnameti.|| ||

So evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane vigatupakkilese mudubhute kammaniye thite anejjappatte sattanam cutupapatananaya cittam abhininnanameti.|| ||

So evam samahite citte parisuddhe pariyodato anangane vigatupakkilese mudubhute kammaniye thite asavanam khayananaya cittam abhininnameti.|| ||

So 'Idam dukkhan' ti yathabhutam pajanati,||
'Ayam dukkhasamudayo' ti yathabhutam pajanati,||
'Ayam dukkhanirodho' ti yathabhutam pajanati,||
'Ayam dukkhanirodhagamini patapada' ti yathabhutam pajanati.|| ||

'Ime asava' ti yathabhutam pajanati||
'Ayam asavasamudayo' ti yathabhutam pajana ti,||
'Ayam asavanirodho' ti yathabhutam pajanati,||
'Ayam asavanirodhagamini patipada' ti yathabhutam pajana ti.|| ||

Tass'evam janato evam passato kamasava pi cittam vimuccati,||
bhavasava pi cittam vimuccati,||
avijjasava pi cittam vimuccati,||
vimuttasmim vimuttamiti nanam hoti.|| ||

Khina jati vusitam brahmacariyam katam karaniyam naparam itthattayati pajanati.|| ||

Evam kho bhikkhave puggalo n'eva attantapo hoti na attaparitapananuyogam anuyutto,||
na parantapo hoti na paraparitapananuyogam anuyutto.|| ||

So anattantapo aparantapo ditthe va dhamme nicchato nibbuto sitibhuto sukhapatisamvedi brahmabhutena attana viharati.|| ||

Ime kho bhikkhave cattaro puggala santo samvijjamana lokasmin" ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement