Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara Nikaya
Pancaka Nipata
I: Sekha-Bala Vagga

Sutta 7

Kamesu-Palalita Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Prof. E. Hardy, Ph.D., D.D.

 


 

[1][pts][bodh] Yebhuyyena bhikkhave satta kamesu palalita.||
Asitavyabhanigim bhikkhave kulaputto ohaya agarasma anagariyam pabbajito hoti,||
saddhapabbajito kulaputnolti alam vacanaya.|| ||

Tam kissa hetu?

Labbha bhikkhave yobbanena kama.||
Te ca kho yadisa va tadisa va||
ye ca bhikkhave hina kama,||
ye ca majjhima kama.||
Ye ca panita kama||
sabbe kama tv eva sankham gacchanti.

[6] seyyatha pi, bhikkhave, daharo kumaro mando uttanaseyyako dhatiya pamadam anvaya kattham va kathalam va mukhe ahareyya,||
tam enam dhati sigham sigham manasikareyya,||
sigham sigham manasikaritva||
sigham sigham ahareyya,||
no ce sakkuneyya sigham sigham aharitum||
vamena hatthena sisam pariggahetva dakkhinena hatthena vankangulim karitva salohitam pi ahareyya||
tam kissa hetu?|| ||

Atth'esa bhikkhave kumarassa vihesa, nesa n'atthiti vadami.||
Karaniyan ca kho etam bhikkhave dhatiya atthakamaya hitesiniya anukampikaya anukampam upadaya.|| ||

Yato ca kho so bhikkhave kumaro vuddho hoti alampanno anapekkha pana4 bhikkhave dhati tasmim kumare hoti 'attaguttodani kumaro nalam pamadaya' ti.|| ||

Evam eva kho bhikkhave yavakivan ca bhikkhuno saddhaya akatam hoti kusalesu dhammesu,||
hiriya akatam hoti kusalesu dhammesu,||
mbattappena akatam hoti kusalesu dhammesu,||
viriyena akatam hoti kusalesu dhammesu,||
pannnaya akatam hoti kusalesu dhammesu,||
anurakkhitabbo tava me so bhikkhave bhikkhu hoti.|| ||

Yato ca kho bhikkhave bhikkhuno saddhaya katam hoti kusalesu dhammesu,||
hiriya katam hoti kusalesu dhammesu,||
mbattappena katam hoti kusalesu dhammesu,||
viriyena katam hoti kusalesu dhammesu,||
pannaya katamhoti kusalesu dhammesu,||
anapekho danaham bhikkhave tasmim bhikkhusmim homi:||
'Attaguttodani bhikkhu nalam pamadaya'ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement