Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara-Nikaya
Pancaka-Nipata
IV. Sumana Vagga

Sutta 31

Sumana Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Prof. E. Hardy, Ph.D., D.D.

 


[32]

[1][pts][olds][bodh]Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa Arame.|| ||

Atha kho sumana rajakumari pancahi rathasatehi pancahi rajakumarisatehi parivuta yena Bhagava ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinna kho sumana rajakumari Bhagavantam etad avoca:|| ||

Idhassu bhante Bhagavato dve savaka samasaddha samasila samapanna,||
eko dayako eko adayako,||
te kayassa [33] bheda param marana sugatim saggam lokam uppajjeyyum,||
devabhutanampana n'esam bhante siya viseso siya nanakarananti?|| ||

Siya Sumane'ti Bhagava avoca.|| ||

Yo so Sumane dayako,||
so amum adayakam devabhuto samano pancahi thanehi adhiganhati.|| ||

Dibbena ayuna,||
dibbena vannena,||
dibbena sukhena,||
dibbena yasena,||
dibbena adhipateyyena.|| ||

Yo so Sumane dayako,||
so amum adayakam devabhuto samano imehi pancahi thanehi adhiganhati.|| ||

Sace pana te bhante tato cuta itthattam agacchanti,||
manussa bhutanam pana tesam bhante siya viseso,||
siya nanakarananti?|| ||

Siya Sumaneti Bhagava avoca.|| ||

Yo so Sumane dayako,||
so amum adayakam manussabhuto samano pancahi thanehi adhiganhati:||
manusakena ayuna,||
manusakena vannena,||
manusakena sukhena|| ||

Manusakena yasena,||
manusakena adhipateyyena.|| ||

Yo so Sumane dayako,||
so amum adayakam manussabhuto samano imehi pancahi thanehi adhiganhati.|| ||

Sace pana te bhante ubho agarasma anagariyam pabbajanti,||
pabbajitanam pana n'esam bhante siya viseso siya nanakarananti?|| ||

Siya Sumaneti Bhagava avoca.|| ||

Yo so Sumane dayako,||
so amum adayakam pabbajito samano pancahi thanehi adhiganhati:||
yacito'va bahulam civaram paribhunjati appam ayacito.|| ||

Yacitova bahulam pindapatam paribhunjati,||
appam ayacito.|| ||

Yacito'va bahulam senasanam paribhunjati,||
appam ayacito.|| ||

Yacito'va bahulam gilana paccaya bhesajjaparikkharam paribhunjati,||
appam ayacito:|| ||

Ye hi kho pana sabrahmacarihi saddhim viharati,||
tyassa manapen'eva bahulam kayakammena samudacaranti,||
appam amanapena,||
manapen'eva bahulam vacikammena samudacaranti,||
appam amanapena,||
manapen'eva bahulam manokammena samudacaranti,||
appam amanapena.|| ||

Manapam yeva upaharam upaharanti,||
appam [34] amanapam yo so Sumane dayako,||
so amum adayakam pabbajito samano imehi pancahi thanehi adhiganhati.|| ||

Sace pana te bhante ubho arahattam papunanti,||
arahattappantanam pana n'esam bhante siya viseso siya nanakarananti?|| ||

Ettha kho pan'esam Sumane na kinci nanakaranam vadami yad idam vimuttiya vimuttin ti.|| ||

Acchariyam bhante,||
abbhutam bhante.|| ||

Yavancidam bhante alam eva danani datum,||
alam punnani katum,||
yatra hi nama devabhutassapi upakarani punnani,||
manussabhutassapi upakarani punnani,||
pabbajitassapi upakarani punnaniti.|| ||

Idamavova Bhagava idam vatva sugato athaparam etad avoca sattha:|| ||

 

Yatha pi cando vimalo gaccham akasadhatuya||
Sabbe tara gane loke abhaya atirocati,||
Tatheva silasampanno saddho purisapuggalo||
Sabbe maccharino loke cagena atirocati.|| ||

Yatha pi megho thanayam vijjumali satakkaku||
Thalam ninnam ca pureti abhivassam vasundharam,||
Evam dassana sampanno samma samBuddhasavako||
Maccharim adhiganhati pancathanehi pandito:||
Ayuna yasasa veca vannena ca sukhena ca||
Sace bhoga paribbu'ho pecca sagge pamodatiti|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement