Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara Nikaya
Pancaka Nipata
5. Mundaraja-Vagga

Sutta 47

Panca Dhana Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Prof. E. Hardy, Ph.D., D.D.

 


[53]

[1][pts][bodh] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati
Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

Tatra kho Bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

'Bhikkhavo' ti.|| ||

'Bhadante' ti te bhikkhu Bhagavato paccassosum.|| ||

'Panc'imani bhikkhave dhanani.|| ||

Katamani panca?|| ||

Saddha-dhanam,||
sila-dhanam,||
suta-dhanam,||
caga-dhanam,||
panna-dhanam.|| ||

2. Kataman ca bhikkhave saddha-dhanam?|| ||

Idha, bhikkhave, ariyasavako saddho hoti,||
saddahati Tathagatassa bodhim:|| ||

"Iti pi so Bhagava araham samma sambuddho vijjacarana sampanno sugato lokavidu anuttaro purisadammasarathi sattha deva-manussanam buddho Bhagava" ti.|| ||

Idam vuccati bhikkhave saddha-dhanam.|| ||

3. Kataman ca bhikkhave sila-dhanam?|| ||

Idha, bhikkhave, ariyasavako panatipata pativirato hoti||
adinnadana pativirato hoti||
kamesumicchacara pativirato hoti||
musa-vada pativirato hoti||
suramerayamajjapamadatthana pativirato hoti.|| ||

Idam vuccati bhikkhave sila-dhanam.|| ||

Kataman ca bhikkhave suta-dhanam?|| ||

Idha, bhikkhave, ariyasavako bahussuto hoti.|| ||

Ye te dhamma adikalyana majjhekalyana pariyosanakalyana sattham savyanjanam kevalaparipunnam parisuddham,||
brahmacariyam abhivadanti,||
tatharupassa dhamma bahussuta honti,||
dhata vacasa parivita manasanupekkhita dittiya suppatividdha.|| ||

Idam vuccati bhikkhave sutadhanam.|| ||

Kataman ca bhikkhave cagadhanam?|| ||

Idha, bhikkhave, ariyasavako vigatamala maccherena cetasa agaram ajajhavasati||
muttavago payatapani vossaggarato yava yogo danasamvihagarato.|| ||

Idam vuccati bhikkhave cagadhanam.|| ||

Kataman ca bhikkhave pannadhanam?|| ||

Idha, bhikkhave, ariyasavako pannava hoti||
udayatthagaminiya pannaya samannagato ariyaya nibbedhikaya samma dukkhakkhaya gaminiya.|| ||

Idam vuccati bhikkhave pannadhanam.|| ||

Imani kho bhikkhave panca dhanani" ti.

[54] Yassa saddha Tathagate acala suppatitthita,||
Silan ca yassa kalyanam ariyakantam pasamsitam.

Sanghe pasado yass'atthi ujubhutan ca dassanam,||
Adaliddo ti tam ahu, amogham tassa jivitam.

Tasma saddhan ca silan ca pasadam dhammadassanam,||
Anuyunjetha medhavi saram buddhanasasan ti.|| ||


Contact:
E-mail
Copyright Statement