Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara Nikaya
Pancaka Nipata
VI: Nivarana Vagga

Sutta 56

Upajjhaya Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Prof. E. Hardy, Ph.D., D.D.

 


[69]

[1][pts][bodh] Evam me sutam.|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa Arame.|| ||

2. Atha kho annataro bhikkhu yena sako upajjhayo ten'upasankami.|| ||

Upasamkamitva sakam ujjajhayam etad avoca:|| ||

'Etarahi me bhante madhurakajato c'eva kayo.|| ||

Disa ca me na pakkhayanti.|| ||

Dhamma ca mam na ppatibhanti.|| ||

Thinamiddhan ca me cittam pariyadaya titthati.|| ||

Anabhirato ca brahmacariyam carami.|| ||

Atthi ca me dhammesu vicikiccha' ti.|| ||

3. Atha kho so bhikkhu tam saddhiviharitam bhikkhum adaya yena Bhagava ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinno kho so bhikkhu Bhagavantam etad avoca:|| ||

Ayam bhante bhikkhu evam aha:|| ||

'Etarahi me bhante madhurakajato c'eva kayo.|| ||

Disa ca me napakkhayanti.|| ||

Dhamma ca mam na ppatibhanti.|| ||

Thinamiddhan ca me cittam pariyadaya titthati.|| ||

Anabhirato ca brahamacariyam carami.|| ||

Atthi ca me dhammesu vicikiccha' ti.|| ||

[70] 4. Evam h'etam bhikkhu hoti.|| ||

Indriyesu aguttadvarassa,||
bhojane amattannuno,||
jagariyam ananuyuttassa,||
avipassakassa kusalanam dhammanam,||
pubbarattapararattam bodhipakkhiyanam dhammanam bhavananuyogam ananuyuttassa viharato,||
yam madhurakajato c'eva kayo hoti,||
disa c'assa na pakkhayanti,||
dhamma ca tam na ppatibhanti,||
thinamiddham c'assa cittam pariyadaya titthati,||
anabhirato ca brahmacariyam carati,||
hoti c'assa dhammesu vicikiccha.|| ||

Tasma ti ha te bhikkhu evam sikkhitabbam:|| ||

'Indriyesu guttadvaro bhavissami,||
bhojane mattannu,||
jagariyam anuyutto,||
vipassako kusalanam dhammanam,||
pubbarattapararattam bodhipakkhiyanam dhammanam bhavananuyogam anuyutto viharissami' ti.|| ||

"Evam hi te bhikkhu sikkhitabban ti.|| ||

5. Atha kho so bhikkhu Bhagavata imina ovadena ovadito utthay asana Bhagavankam abhivadetva padakkhinam katva pakkami.|| ||

Atha kho so bhikkhu eko vupakattho appamatto atapi pahitatto viharanto na cirass'eva yassatthaya kulaputta samma-d-eva agarasma anagariyam pabbajanti,||
tad anuttaram brahmacariyapariyosanam ditthe va dhamme sayam abhinna sacchiktva upasampajja vihasi:|| ||

Khina jati,||
vusitam brahamacariyam,||
katam karaniyam,||
naparam itthattaya' ti.|| ||

Abbhannasi annataro ca pana so bhikkhu arahatam ahosi.|| ||

Atha kho so bhikkhu arahattappatto yena sako upajjhayo ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva sakam upajjhayam etad avoca:|| ||

'Etarahi me bhante na c'eva madhurakajato kayo.|| ||

Disa ca me pakkhayanti.|| ||

Dhamma ca mam patibhanti.|| ||

Thinamiddham ca me cittam na pariyadaya titthati.|| ||

Abhirato ca brahamacariyam carami.|| ||

N'atthi ca me dhammesu vickiccha' ti.|| ||

7. Atha kho so bhikkhu tam saddhiviharikam bhikkhum adaya yena Bhagava ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva [71] Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinno kho so bhikkhu Bhagavantam etad avoca:|| ||

Ayam bhante bhikkhu evam aha:|| ||

'Etarahi me bhante na c'eva madhurakajato kayo.|| ||

Disa ca me pakkhayanti.|| ||

Dhamma ca mam patibhanti.|| ||

Thinamiddham ca me cittam na pariyadaya titthati.|| ||

Abhirato ca brahamacariyam carami.|| ||

N'atthi ca me dhammesu vicikiccha' ti.|| ||

8. Evam hi tam bhikkhu hoti.|| ||

Indriyesu guttadvarassa,||
bhojane mattannuno,||
jagariyam anuyuttassa,||
vipassakassa kusalanam dhammanam,||
pubbarattapararattam bodhipakkhikanam dhammanam bhavananuyogam anuyuttassa viharato,||
yam na c'eva madhurakajato kayo hoti,||
disa c'assa pakkhayanti,||
dhamma ca tam patibhanti,||
thinamiddham c'assa cittam na pariyadaya titthati,||
abhirato ca brahamacariyam carati,||
na c'assa hoti dhammesu vicikiccha.|| ||

Tasma ti ha vo bhikkhave evam sikkhitabba:|| ||

'Indriyesu guttadvara bhavissama,||
bhojane mattannuno,||
jagariyam anuyutta,||
vipassaka kusalanam dhammanam,||
pubbarattapararattam bodhipakkhiyanam dhammanam bhavananuyogam anuyutta viharissama' ti.|| ||

Evam hi vo bhikkhave sikkhitabbanti.|| ||


Contact:
E-mail
Copyright Statement