Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

N-O-T  Y-E-T   P-R-O-O-F-R-E-A-D

Anguttara Nikaya
Pancaka Nipata
8. Yodhajiva Vagga

Sutta 76

Dutiya Yodhajivupama Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Prof. E. Hardy, Ph.D., D.D.

 


 

[1][pts][than] Savatthinidanam:|| ||

Panc'ime bhikkhave yodhajiva santo samvijjamana lokasmim.|| ||

Katame panca?|| ||

Idha, bhikkhave, ekacco yodhajivo asicammam gahetva [94] dhanukalapam sannayhitva viyu'ham samngamam otarati.|| ||

So tasmim sadgame ussahati,||
vayamati.|| ||

Tamenam ussahantam vayamantam pare hananti,||
pariyapadenti1 evarupo bhikkhave idh'ekacco yodhajivo hoti.|| ||

Ayam bhikkhave pathamo yodhajivo sanno samvijjamano lokasmim.|| ||

Puna ca param bhikkhave idh'ekacco yodhajivo asicammam gahetva dhanukalapam sannayhitava viyu'ham sangamam otarati.|| ||

So tasmim sangame ussahati,||
vayamati.|| ||

Tamenam ussahantam vayamantam pare upalikkhanti.|| ||

Tamenam apanenti.|| ||

Apanetva natakanam nenti.|| ||

So natakehi niyamano appatvava natake antara magge kalam karoti.|| ||

Evarupapopi bhikkhave idh'ekacco yodhajivo hoti.|| ||

Ayam bhikkhave dutiyo yodhajivo santo samvijjamano lokasmim.|| ||

Puna ca param bhikkhave idh'ekacco yodhajivo asicammam gahetva dhanukalapam sannayhitva viyu'ham sangamam otarati.|| ||

So tasmim sangame ussahati,||
vayamati.|| ||

Tamenam ussahantam vayamantam pare upalikkhanti,||
tamenam apanenti.|| ||

Apanetva natakanam nenti.|| ||

Tamenam nataka upatthahanti,||
paricaranti.|| ||

So natakehi upatthahiyamano paricariyamano tenevabadhena kalam karoti.|| ||

Evarupopi bhikkhave idh'ekacco|| ||

Yodhajivo hoti.|| ||

Ayam bhikkhave tatiyo yodhajivo santo samvijjamano lokasmim.|| ||

Puna ca param bhikkhave idh'ekacco yodhajivo asicammam gahetva dhanukalapam sannayhitva viyu'ham sangamam otarati.|| ||

So tasmim sangame ussahati,||
vayamati.|| ||

Tamenam ussahantam vayamantam pare upalikkhanti.|| ||

Tamenam apanenti.|| ||

Apanetva natakanam nenti.|| ||

Tamenam nataka upatthahanti,||
paricaranti.|| ||

So natakehi upatthahiyamano paricariyamano vutthati tamha abadha.|| ||

Evarupopi bhikkhave idh'ekacco yodhajivo hoti.|| ||

Ayam bhikkhave catuttho yodhajivo santo samvijjamano lokasmim.|| ||

Puna ca param bhikkhave idh'ekacco yodhajivo asicammam gahetva dhanukalapam sannayhitva viyu'ham sangamam otarati.|| ||

So tam sangamam abhivijinitva [95] vijitasangamo tameva sangamasisam ajjhavasati.|| ||

Evarupopi bhikkhave idh'ekacco yodhajivo hoti.|| ||

Ayam bhikkhave pancamo yodhajivo santo samvijjamano lokasmim.|| ||

Ime kho bhikkhave panca yodhajivo santo samvijjamana lokasmim.|| ||

Evam eva kho bhikkhave panca yodhajivupama puggala santo samvijjamana bhikkhusu.|| ||

Katame panca?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu annataram gamam va nigamam va upanissaya viharati.|| ||

So pubbanhasamayam nivasetva pattacivaramadaya tameva gamam va nigamam va pindaya pavisati arakkhiten'eva kayena arakkhitaya vacaya arakkhitena cittena anupatthitaya satiya asamvutehi indriyehi.|| ||

So tattha pasasti matugamam dunnivattham va dupparutam va.|| ||

Tassa tam matugamam disva dunnivattham va dupparutam va rago cittam anuddhamseti.|| ||

So raganuddhamsitena cittena sikkham apaccakkhaya dubbalyam anavikatva methunam dhammam patisevati3.|| ||

seyyatha pi so bhikkhave yodhajivo asicammam gahetva dhanukalapam sannayhitva viyu'ham sangamam otarati,||
so tasmim sangame ussahati,||
vayamati,||
tamenam ussahantam vayamantam pare hananti.|| ||

Pariyapadenti.|| ||

Tathupamaham bhikkhave imam puggalam vadami.|| ||

Evarupo bhikkhave idh'ekacco puggalo hoti.|| ||

Ayam bhikkhave pathamo yodhajivupamo puggalo santo samvijjamano bhikkhusu.|| ||

Puna ca param bhikkhave bhikkhu annataram gamam va nigamam va upanissaya viharati.|| ||

So pubbanhasamayam nivasetva pattacivaramadaya tameva gamam va nigamam va pindaya pavisati arakkhiten'eva kayena arakkhitaya vacaya arakkhitena cittena anupatthitaya satiya asamvutehi indriyehi.|| ||

So tattha passati matugamam dunnivattham va dupparutam va.|| ||

Tassa tam matugamam disva dunnivattham va dupparutam va rago cittam anuddhamseti.|| ||

So raganuddhamsitena2 cittena paridayhateva kayena.|| ||

Paridayhati cetasa.|| ||

Tassa evam hoti: yannutaham aramam [96] gantva bhikkhunam aroceyyam ragayitomhi avuso ragapareto.|| ||

Na Sakkho'mhi brahmacariyam santanetum.|| ||

Sikkhadubbalyam avikatva sikkham paccakkhaya hinayavattissami'ti.|| ||

So aramam gacchanto appatvava aramam antaramagge sikkhadubbalyam avikatva sikkham paccakkhaya hinayavattati.|| ||

seyyatha pi so bhikkhave yodhajivo asicammam gahetva dhanukalapam sannayhitva viyu'ham sangamam otarati,||
so tasmim sangame ussahati,||
vayamati,||
tamenam ussahantam vayamantam pare upalikkhanti,||
tamenam apanenti,||
apanetva natakanam nenti,||
so natakehi niyamano appatva va natake antaramagge kalam karoti,||
tathupamaham bhikkhave imam puggalam vadami.|| ||

Evarupopi bhikkhave idh'ekacco puggalo hoti.|| ||

Ayam bhikkhave dutiyo yodhajivupamo puggalo santo samvijjamano bhikkhusu.|| ||

Puna ca param bhikkhave bhikkhu annataram gamam va nigamam va upanissaya viharati.|| ||

So pubbanhasamayam nivasetva pattacivaramadaya tameva gamam va nigamam va pindaya pavisati arakkhiten'eva kayena arakkhitaya vacaya arakkhitena cittena anupatthitaya satiya asamvutehi indriyehi.|| ||

So tattha passati matugamam dunnivattham va dupparutam va.|| ||

Tassa tam matugamam disva dunnivattham va dupparutam va rago cittam anuddhamseti.|| ||

So raganuddhamsitena1 cittena parinayhateva kayena,||
parinayhati cetasa.|| ||

Tassa evam hoti: yannunaham aramam gantva bhikkhunam aroceyyam: "ragayitomhi avuso ragapareto.|| ||

Na Sakkomi brahmacariyam santanetum.|| ||

Sikkhadubbalyam avikatva sikkham paccakkhaya hinayavattissami" ti.|| ||

So aramam gantva bhikkhunam aroceti: ragayitomhi avuso ragapareto.|| ||

Na Sakkomi brahmacariyam santanetum.|| ||

Sikkhadubbalyam avikatva sikkham paccakkhaya hinayavattissami" ti.|| ||

Tamenam sabrahmacari ovadanti anusasanti: [97] "appassada avuso kamavutta Bhagavata bahudukkha bahupayasa,||
adinavo ettha bhiyyo.|| ||

Atthikankhalupama kama vutta Bhagavata bahudukkha bahupayasa,||
adinavo ettha bhiyyo.|| ||

Mamsapesupama kama vutta Bhagavata bahudukkha bahupayasa,||
adinavo ettha bhiyyo.|| ||

Tinukkupama kama vutta Bhagavata bahudukkha bahupayasa,||
adinavo ettha bhiyyo.|| ||

Angarakasupama kama vutta Bhagavata bahudukkha bahupayasa,||
adinavo ettha bhiyyo.|| ||

Supinakupama kama vutta Bhagavata bahudukkha bahupayasa,||
adinavo ettha bhiyyo.|| ||

Yacitakupama kama vutta Bhagavata bahudukkha bahupayasa,||
adinavo ettha bhiyyo.|| ||

Rukkhaphalupama kama vutta Bhagavata bahudukkha bahupayasa adinavo ettha bhiyyo.|| ||

Asisunupama kama vutta Bhagavata bahudukkha bahupayasa,||
adinavo ettha bhiyyo.|| ||

Sattisulupama kama vutta Bhagavata bahudukkha bahupayasa,||
adinavo ettha bhiyyo.|| ||

Sappasirupama kama vutta Bhagavata bahudukkha bahupayasa,||
adinavo ettha bhiyyo.|| ||

Abhiramatayasma brahmacariyam.|| ||

Ma ayasma sikkhadubbalyam avikatva sikkham paccakkhaya hinayavatti" ti.|| ||

So sabrahmacarihi evam ovadiyamano evam anusasiyamano evam aha: 'kincapi avuso 'appassada kama vutta Bhagavata bahudukkha bahupayasa,||
adinavo ettha bhiyyo',||
atha kho nevaham Sakkomi brahmacariyam santanetum sikkhadubbalyam avikatva sikkham paccakkhaya hinayavattissami" ti.|| ||

So sikkhadubbalyam avikatva sikkham paccakkhaya hinayavattati.|| ||

seyyatha pi so bhikkhave yodhajivo asicammam gahetva dhanukalapam sannayhitva viyu'ham sangamam otarati,||
so tasmim sangame ussahati vayamati,||
tamenam ussahantam vayamantam pare upalikkhanti, tamenam apanenti, [98] apanetva natakanam nenti,||
tamenam nataka upatthahanti,||
paricaranti,||
so natakehi upatthahiyamano paricariyamano tenevabadhena kalam karoti,||
tathupamaham bhikkhave imam puggalam vadami.|| ||

Evarupopi bhikkhave idh'ekacco puggalo hoti.|| ||

Ayam bhikkhave tatiyo yodhajivupamo puggalo santo samvijjamano bhikkhusu.|| ||

Puna ca param bhikkhave bhikkhu annataram gamam va nigamam va upanissaya viharati.|| ||

So pubbanhasamayam nivasetva pattacivaramadaya tameva gamam va nigamam va pindaya pavisati arakkhiten'eva kayena arakkhitaya vacaya arakkhitena cittena anupatthitaya satiya asamvutehi indriyehi.|| ||

So tattha passati matugamam dunnivattham va dupparutam va tassa tam matugamam disva dunnivattham va dupparutam va rago cittam anuddhamseti.|| ||

So raganuddhamsitena3 cittena paridayhateva kayena,||
paridayhati cetasa.|| ||

Tassa evam hoti.|| ||

"Yannunaham aramam gantva aroceyyam: ragayitomhi1 avuso ragapareto,||
na Sakkomi brahmacariyam santanetum.|| ||

Sikkhadubbalyam avikatva sikkham paccakkhaya hinayavattissami'ti so aramam gantva bhikkhunam aroceti: "ragayitomhi avuso ragapareto,||
na Sakkomi brahmacariyam santanetum.|| ||

Sikkhadubbalyam avikatva sikkham paccakkhaya hinayavattissami" ti.|| ||

Tamenam sabrahmacari ovadanti anusasanti: "appassada avuso kama vutta Bhagavata bahudukkha bahupayasa,||
adinavo ettha bhiyyo.|| ||

Atthikankhalupama kama vutta Bhagavata bahudukkha bahupayasa,||
adinavo ettha bhiyyo.|| ||

Mamsapesupamakama vutta Bhagavata bahudukkha bahupayasa,||
adinavo ettha bhiyyo.|| ||

Tinukkupama kama vutta Bhagavata bahudukkha bahupayasa,||
adinavo ettha bhiyyo.|| ||

Angarakasupama kama vutta Bhagavata bahudukkha bahupayasa adinavo ettha hiyyo.|| ||

Mamsapesupama kama vutta|| ||

Bhagavata bahudukkha bahupayasa,||
adinavo ettha bhiyyo.|| ||

Supinakupama kama vutta Bhagavata bahudukkha bahupayasa adinavo ettha bhiyyo.|| ||

Yacitakupama kama vutta Bhagavata bahudukkha bahupayasa,||
adinavo ettha bhiyyo.|| ||

Rukkhaphalupama kama vutta Bhagavata bahudukkha bahupayasa adinavo ettha bhiyyo.|| ||

Asisunupama [99] kama vutta Bhagavata bahudukkha bahupayasa,||
adinavo ettha bhiyyo.|| ||

Sattisulupama kama vutta Bhagavata bahudukkha bahupayasa,||
adinavo ettha bhiyyo.|| ||

Sappasirupama kama vutta Bhagavata bahudukkha bahupayasa,||
adinavo ettha bhiyyo.|| ||

Abhiramatu ayasma brahamacariyam.|| ||

Ma ayasma sikkhadubbalyam avikatva sikkham paccakkhaya hinayavatti" ti.|| ||

So sabrahmacarihi evam ovadiyamano evam anusasiyamano evam aha:||
'ussahissami avuso,||
dharayissami avuso,||
abhiramissami avuso.|| ||

Na danaham avuso sikkhadubbalyam avikatva sikkham paccakkhaya hinayavattissami" ti.|| ||

seyyatha pi so bhikkhave yodhajivo asicammam gahetva dhanukalapam sannayhitva viyu'ham sangamam otarati,||
so tasmim sangame ussahati,||
vayamati,||
tamenam ussahantam vayamantam pare upalikkhanti,||
tamenam apanenti,||
apanetva natakanam nenti,||
tamenam nataka upatthahanti,||
paricaranti,||
so natakehi upatthahiyamano paricariyamano vutthati tamha abadha,||
tathupamaham bhikkhave imam puggalam vadami.|| ||

Evarupopi bhikkhave idh'ekacco puggalo hoti.|| ||

Ayam bhikkhave catuttho yodhajivupamo puggalo santo samvijjamano bhikkhusu.|| ||

Puna ca param bhikkhave bhikkhu annataram gamam va nigamam va upanissaya viharati.|| ||

So pubbanhasamayam nivasetva pattacivaramadaya tameva gamam va nigamam va pindaya pavisati rakkhitena1 kayena rakkhitaya vacaya rakkhitena cittena upatthitaya satiya samvutehi indriyehi.|| ||

So cakkhuna rupam disva na nimittaggahi hoti nanuvyanjanaggahi.|| ||

Yatvadhikarana menam cakkhundriyam asamvutam vivarantam abhijjha domanassa papaka akusala dhamma anvassaveyyum,||
tassa samvaraya patipajjati.|| ||

Rakkhati cakkhundriyam.|| ||

Cakkhundriye samvaram apajjati.|| ||

Sotena saddam sutva na nimittaggahi hoti nanuvyanjanaggahi.|| ||

Yatvadhikarana menam sotindriyam asamvutam viharantam abhijjha domanassa papaka akusala dhamma anvassaveyyum,||
tassa samvaraya patipajjati.|| ||

Ghanena gandham|| ||

Ghayitva,||
na nimittaggahi hoti nanuvyanjanaggahi.|| ||

Yatvadhikarana menam ghanindriyam asamvutam viharantam abhijjha domanassa papaka akusala dhamma anvassaveyyum,||
tassa samvaraya patipajjati.|| ||

Jivhaya rasam sayitva na nimittaggahi hoti nanuvyanjanaggahi.|| ||

Yatvadhikaranamenam jivhindriyam asamvukam viharantam abhijjha domanassa papaka akusala dhamma anvassaveyyum,||
tassa samvaraya patipajjati.|| ||

[100] Kayena photthabbam phusitva na nimittaggahi hoti nanuvyanjanaggahi.|| ||

Yatvadhikaranamenam kayindriyam asamvutam viharantam abhijjha domanassa papaka akusala dhamma anvassaveyyum,||
tassa samvaraya patipajjati.|| ||

Manasa dhammam vinnaya na nimittaggahi hoti nanuvyanjanaggahi.|| ||

Yatvadhikaranamenam manindriyam asamvutam viharantam abhijjha domanassa papaka akusala dhamma anvassaveyyum,||
tassa samvaraya patipajjati.|| ||

Rakkhati manindriyam.|| ||

Manindriye samvaram apajjati.|| ||

So pacchabhattam pindapatapatikkanto vicittam senasanam bhajati: arannam rukkhamulam pabbatam kandaram giriguham susanam vanapattham abbhokasam palalapunjam.|| ||

So arannagato va rukkhamulagato va sunnagaragato va nisidati pallankam abhujitva ujum kayam panidhaya parimukham satim upatthapetva.|| ||

So abhijjham loke pahaya cetaso upakkilese pannaya dubbagikarane|| ||

Vivicceva kamehi -pe- catuttham-jhanam2- upasampajja viharati.|| ||

So evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane vigatupakkilese mudubhute kammaniye thite anenjappatto3asavanam khayananaya cittam abhininnameti.|| ||

So idam dukkhan ti yathabhutam pajanati.|| ||

Idam dukkhasamudayanti yathabhutam pajanati.|| ||

Idam dukkhanirodhanti yathabhutam pe- naparam itthattayati pajanati.|| ||

seyyatha pi so bhikkhave yodhajivo asicammam gahetva dhanukalapam sannayhitva viyu'ham sangamam otarati,||
so tam sangamam abhivijinitva vijitasangamo tameva sangamasisam ajjhavasati,||
tathupamaham bhikkhave imam puggalam vadami.|| ||

Evarupopi bhikkhave idh'ekacco puggalo hoti.|| ||

Ayam bhikkhave pancamo yodhajivupamo puggalo santo samvijjamano bhikkhusu.|| ||

Ime kho bhikkhave panca yodhajivupama puggala santo samvijjamana bhikkhusuti.|| ||


Contact:
E-mail
Copyright Statement