Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara Nikaya
Pancaka Nipata
11. Phasuvihara Vagga

Sutta 104

Samana Sukhumala Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Prof. E. Hardy, Ph.D., D.D.

 


 

[1][pts]Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati.|| ||

Tatra kho Bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

"Bhikkhavo" ti.|| ||

"Bhadante" ti te bhikkhu Bhagavato paccassosum.|| ||

Bhagava etad avoca:|| ||

"Pancahi bhikkhave,||
dhammehi samannagato bhikkhu samanesu samanasukhumalo hoti.|| ||

Katamehi pancahi?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu yacito'va bahulam civaram paribhunjati,||
appam ayacito.|| ||

Yacito'va bahulam pindapatam paribhunajati,||
appam ayacito.|| ||

Yacito'va bahulam senasanam paribhunajati,||
appam ayacito.|| ||

Yacito'va bahulam gilanapaccayabhesajjaparikkharam paribhunjati,||
appam ayacito.|| ||

Ye hi [131] kho pana sabrahmcarihi saddhim viharati,||
tyassa manapen'eva bahulam kaya-kammena samudacaranti,||
appam amanapena;|| ||

manapen'eva bahulam vaci-kammena samudacaranti,||
appam amanapena;|| ||

manapen'eva bahulam mano-kammena samudacaranti,||
appam amanapenam;|| ||

manapam yeva bahulam upaharam upaharanti,||
appam amanapam.|| ||

Yani kho pana tani vedayitani||
pitta-samutthanani va||
semha-samutthanani va||
vata-samutthanani va||
sannipatikani va||
utuparinamajani va||
visamapariharajani va||
opakkamikani va||
kammavipakajani va,||
tanissa na bahudeva uppajjanti||
appabadho hoti.|| ||

Catunnam jhananam abhicetasikanam dittha-dhamma-sukha-viharanam nikamalabhi hoti akicchalahi akasiralabhi.|| ||

Asavanam khaya anasavam ceto-vimuttim panna-vimuttim ditth'evadhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharati.|| ||

Ime kho bhikkhave, pancahi dhammehi samannagato bhikkhu samanesu samanasukhumalo hoti.|| ||

Yam hi tam bhikkhave, samma vadamano vadeyya,||
'samanesu samanasukhumalo' ti||
mameva tam bhikkhave samma vadamano vadeyya,||
'samanesu samanasukhumalo' ti.|| ||

Aham hi bhikkhave yacitova bahulam civaram paribhunjami,||
appam ayacito;|| ||

yacitova bahulam pandapatam paribhunjami,||
appam ayacito;|| ||

yacitova bahulam senasanam paribhunjami,||
appam ayacito;|| ||

yacitova bahulam gilanapaccayabhesajjaparikkharam paribhunjami,||
appam ayacito.|| ||

Ye hi kho pana bhikkhuhi saddhim viharami,||
te mam manapen'eva bahulam kayakammena samudacaranti,||
appam amanapena;|| ||

manapen'eva bahulam vacikammena samudacaranti,||
appam amanapena;|| ||

manapen'eva bahulram manokammena samudacaranti,||
appam amanapena;|| ||

manapam yeva bahulam upaharam upaharanti,||
appam amanapam.|| ||

Yani kho pana tani vedayitani||
pitta-samutthanani va||
semha-samutthanani va||
vata-samutthanani va||
sannipatikani va||
utuparinamajani va||
visamapariharajani va||
opakkamikani va||
kammavipakajani [132] va,||
tani me na bahudeva uppajjanti,||
appabadhohamasmi.|| ||

Catunnam kho panamhi jhananam abhicetasikanam dittha-dhamma-sukha-viharanam nikamalabhi akicchalabhi akasiralabhi.|| ||

Asavanam khaya anasavam ceto-vimuttim panna-vimuttim ditth'evadhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharami.|| ||

Yam hi tam bhikkhave, samma vadamano vadeyya,||
'samanesu samanasukhumalo' ti||
mame va tam bhikkhave samma vadamano vadeyya,||
'samanesu samanasukhumalo" ti.|| ||


Contact:
E-mail
Copyright Statement