Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara Nikaya
Pancaka Nipata
14. Raja Vaggo

Sutta 133

Dhammaraja Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Prof. E. Hardy, Ph.D., D.D.

 


 

[1][pts]Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati.|| ||

Tatra kho Bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

"Bhikkhavo" ti.|| ||

"Bhadante" ti te bhikkhu Bhagavato paccassosum.|| ||

Bhagava etad avoca:|| ||

2. "Yo pi kho bhikkhave raja cakkavatti dhammiko dhammaraja so pi na arajakam cakkam vattetiti.|| ||

Evam vutte annataro bhikkhu Bhagavantam etad avoca:|| ||

"Ko pana bhante ranno cakkavattissa dhammikassa dhammaranno raja" ti?|| ||

"Dhammo bhikkhu" ti Bhagava avoca.|| ||

"Idha bhikkhu raja cakkavatti dhammiko dhammaraja||
dhammam yeva nissaya||
dhammam sakkaronto||
dhammam garu karonto||
dhammam apacayamano||
dhammaddhajo||
dhammaketu||
dhammadhipateyyo||
dhamimikam rakkhavaranaguttim samvidahati antojanasmim.|| ||

Puna ca param bhikkhu raja cakkavatti dhammiko dhammaraja||
dhammam yeva nissaya||
dhammam sakkaronto||
dhammam garukaronato||
dhammam apacayamano||
dhammadadhajo||
dhammaketu||
dhammadhipateyyo||
dhammikam rakkhavaranaguttim samvidahati khattiyesu anuyuttesu,||
balakayasmim,||
brahmanagahapatikesu,||
negamajanapadesu,||
samanabrahmanesu,||
migapakkhisu.|| ||

[150] Sa kho so bhikkhu raja cakkavatti dhammiko dhammaraja||
dhammam yeva nissaya||
dhammam sakkaronta||
dhammam garukaronto||
dhammam apacayamano||
dhammaddhajo||
dhammaketu||
dhammadhipateyyo||
dhammikam||
rakkhavaranaguttim||
samvidahitva||
antojanasmim,||
dhammikam rakkhacaranaguttim samvidahitva khattiyesu anuyuttesu,||
balakayasmim,||
brahmanagahapatikesu negamajanapadesu,||
samanabrahmanesu,||
migapakkisu,||
dhammen'eva cakkam pavatteti,||
tam hoti cakkam appativattiyam kenaci manussabhutena paccatthikena panina.|| ||

Evam eva kho bhikkhu Tathagato araham sammasambuddho dhammiko dhammaraja||
dhammam yeva nissaya||
dhammam sakkaronto||
dhammam garukaronto||
dhammam apacayamano||
dhammaddhajo||
dhammaketu||
dhammadhipateyyo||
dhammikam rakkhavaranagutkim samvidahati bhikkhusu.|| ||

Evarupam kayakammam sevitabbam,||
evarupam kayakammam na sevitabbam,||
evarupam vacikammam sevitabbam,||
evarupam vacikammam na sevitabbam,||
evarupam manokammam sevitabbam,||
evarupam manokammam na sevitabbam,||
evarupo ajivo sevitabbo,||
evarupo ajivo na sevitabbo,||
evarupo gamanigamo sevitabbo,||
evarupo gamanigamo na sevitabbo" ti.|| ||

Puna ca param bhikkhu Tathagato araham sammasambuddho dhamimiko dhammaraja||
dhammam yeva nissaya||
dhammam sakkaronto||
dhammam garukaronto||
dhammam apacayamano||
dhammaddhajo||
dhammaketu||
dhammadhipateyyo||
dhammikam rakkhavaranaguttim samvidahati bhikkhunisu||
evarupam kayakammam sevitabbam,||
evarupam kayakammam na sevitabbam||
evarupam vacikammam sevitabbam||
evarupam vacikammam na sevibbam||
evarupam manokammam sevitabbam,||
evarupam manokammam na sevitabbam,||
evarupo ajivo sevitabbo,||
evarupo ajivo na sevitabbo,||
evarupo gamanigamo sevitabbo,||
evarupo gamanigamo na sevitabboti.|| ||

Upasakesu||
evarupam kayakammam sevitabbam,||
evarupam kayakammam na sevitabbam||
evarupam vacikammam sevitabbam||
evarupam vacikammam na sevitabbam,||
evarupam manokammam sevitabbam,||
evarupam manokammam na sevitabbam,||
evarupo ajivo sevitabbo,||
evarupo ajivo na sevitabbo,||
evarupo gamanigamo sevitabbo,||
evarupo gamanigamo na sevitabbo ti.|| ||

Upasikasu:||
evarupam kayakammam sevitabbam||
evarupam kayakammam na sevitatabbam,||
evarupam vacikammam sevitabbam,||
evarupam vacikammam na sevitabbam,||
evarupam manokammam sevitabbam,||
evarupam manokammam na sevitabbam,||
evarupo ajivo sevitabbo,||
evarupo ajivo na sevitabbo,||
evarupo gamanigamo sevitabbo,||
evarupo gamanigamo na sevitabbo" ti.|| ||

Sa kho so bhikkhu Tathagato araham sammasambuddho [151] dhammiko dhammaraja||
dhammam yeva nissaya||
dhammam sakkaronto||
dhammam garukaronto||
dhammam apacayamano||
dhammaddhajo||
dhammaketu||
dhammadhipateyyo||
dhammikam rakkhavaranaguttim samvidahitva bhikkhusu,||
dhammikam rakkhavaranaguttim samvidahitva bhikkhunisu,||
dhammikam rakkhavaranaguttim samvidahitva upasakesu,||
dhammikam rakkhavaranaguttim samvidahitva upasikasu,||
dhammen'eva anuttaram dhammcakkam pacatteti,||
tam hoti cakkam appativattiyam samanena va brahmanena va devena va marena va brahmuna va kenaci va lokasminti.|| ||


Contact:
E-mail
Copyright Statement