Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara Nikaya
Pancaka Nipata
14. Raja Vaggo

Sutta 140

Sotara Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Prof. E. Hardy, Ph.D., D.D.

 


 

[1][pts][than]Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati.|| ||

Tatra kho Bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

"Bhikkhavo" ti.|| ||

"Bhadante" ti te bhikkhu Bhagavato paccassosum.|| ||

Bhagava etad avoca:|| ||

2. Panc'ahi bhikkhave angehi samannagato ranno nago rajaraho hoti rajabhoggo.|| ||

Ranno angantv eva sankham gacchati.|| ||

Katamehi panc'ahi?|| ||

Idha, bhikkhave, ranno nago sota ca hoti,||
hanta ca,||
rakkhita ca,||
khanta ca,||
ganna ca.|| ||

Kathan ca bhikkhave ranno nago sota hoti?|| ||

Idha, bhikkhave, ranno nago yamenam hatth'idammasarathi karanam kareti yadi va katapubbam yadi va [162] akatapubbam,||
tam atthikatva - manasikatva sabbacetaso - samannaharitva ohitasoto sunati.|| ||

Evam kho bhikkhave ranno nago sota hoti.|| ||

Kathan ca bhikkhave ranno nago hanta hoti?|| ||

Idha, bhikkhave, ranno nago sangamagato hatthimpi hanti,||
- hattharuhampi hanti.|| ||

Assampi hanti,||
assaruhampi hanti.|| ||

Rathampi hanti rathiyampi- hanti.|| ||

Pattikampi hanti.|| ||

Evam kho bhikkhave ranno nago hanta hoti.|| ||

Kathan ca bhikkhave ranno nago rakkhita hoti?|| ||

Idha, bhikkhave, ranno nago sangamagato rakkhati purimam kayam,||
rakkhati pacchimam kayam.|| ||

Rakkhati purime pade,||
rakkhati pacchime pade.|| ||

Rakkhati sisam rakkhati kane,||
rakkhati dante,||
rakkhati sondam,||
rakkhati valadhim,||
rakkhati hattharuham.|| ||

Evam kho bhikkhave ranno nago rakkhita hoti.|| ||

Kathan ca bhikkhave ranno nago khanta hoti?|| ||

Idha, bhikkhave, ranno nago khamo hoti sattippaharanam,||
asippaharanam,||
usuppaharanam,||
pharasuppaharanam,||
bheripanavasankhatinavaninnadasddanam.|| ||

Evam kho bhikkhave ranno nago khanta hoti.|| ||

Kathan ca bhikkhave ranno nago ganta hoti?|| ||

Idha, bhikkhave, ranno nago yamenam hatth'idammasarathi disam peseti yadiva gatapubbam yadiva agatapubbam,||
tam khippam eva5- ganta hoti.|| ||

Evam kho bhikkhave ranno nago ganta hoti.|| ||

Imehi kho bhikkhave pancahi angehi samannagato ranno nago rajaraho hoti rajabhoggo.|| ||

Ranno angantv eva sankham gacchati.|| ||

Evam eva kho bhikkhave pancahi dhammehi samannagato bhikkhu ahuneyyo hoti pahuneyyo dakkhineyyo anjalikaraniyo anuttaram punnakkhettam lokassa.|| ||

Katamehi pancahi?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu sota ca hoti,||
hanta ca,||
[163] rakkhita ca,||
khanta ca,||
ganta ca.|| ||

Kathan ca bhikkhave bhikkhu sota hoti?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu Tathagatappavedite dhamma-vinaye desiyamane atthikatva manasikatva sabbacetaso samannaharitva ohitasoto dhammam sunati.|| ||

Evam kho bhikkhave bhikkhu sota hoti.|| ||

Kathan ca bhikkhave bhikkhu hanta hoti?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu uppannam kamacitkkam nadhivaseti pajahati vinodeti khyantikaroti anabhavam gameti.|| ||

Uppannam vyapadavitakkam nadhivaseti pajahati vinodeti khyantikaroti anabhavam gameti.|| ||

Uppannuppanne papake akusale dhamme nadhivaseti pajahati vinodeti khyantikaroti anabhavam gameti.|| ||

Evam kho bhikkhave bhikkhu hanta hoti.|| ||

Kathan ca bhikkhave bhikkhu rakkhita hoti?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu cakkhuna rupam disva na nimittagahi nanukhyanjanaggahi.|| ||

Yatvadhikaranam enam cakkhundriyam asamvutam viharantam abhijjhadomanassa papaka akusala dhamma anvassaveyyum,||
tassa samvaraya patipajjati.|| ||

Rakkhati cakkhundriyam,||
cakkhundriye samvaram apajjati.|| ||

Sotena saddam sutva na nimittaggahi hoti nanuvyanjanaggahi.|| ||

Yatvadhikaranam enam sotindrrrrriyam asamvutam viharantam abhijjhadomanassa papaka akusala dhmma anvassaveyyum,||
tassa samvaraya patipajjati.|| ||

Rakkhati sotindriyam,||
sotindriye samvaram apajjati.|| ||

Ghanena gandham ghayitva na nimittaggahi hoti nanuvyanjanaggahi.|| ||

Yatvadhikaranam enam ghanindriyam asamvutam viharantam abhijjhadomanassa papaka akusala dhamma anvassaveyyum,||
tassa samvaraya patipajjati.|| ||

Rakkhati ghanindriyam,||
ghanindriye samvaram apajjati.|| ||

Jivhaya rasam sayitva na nimittaggahi hoti nanuvyanjanaggahi.|| ||

Yatvadhikaranam enam jivhindriyam asamvutam viharantam abhijjhadomanassa papaka akusala dhamma anvassaveyyum,||
tassa samvaraya patipajjati.|| ||

Rakkhati jivhindriyam jivhindriye samvaram apajjati.|| ||

Kayena photthabbam phusitva na nimittaggahi hoti nanuvyanjanaggahi.|| ||

Yatvadhikaranam enam kayindriyam asamvutam viharantam abhijjhadomanassa papaka akusala dhamma anvassaveyyum,||
tassa samvaraya patipajjati.|| ||

Rakkhati kayindriyam,||
kayindriye samvaram apajjati.|| ||

Manasa dhammam vinnaya na nimittaggahi hoti nanukhyanjanaggahi.|| ||

Yatvadhikaranam enam manindriyam asamvutam viharantam abhijjhadomanassa papaka akusala dhamma anvassaveyyum,||
tassa samvaraya patipajjati.|| ||

Rakkhati manindriyam,||
manindriye samvaram apajjati.|| ||

Evam kho bhikkhave bhikkhu rakkhita hoti.|| ||

Kathan ca bhikkhave bhikkhu khanta hoti?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu khamo hoti sitassa unhassa jighacchaya pipasaya damsamakasavatatapasirimsapasamphassanam,||
duruttanam duragatanam vacanapathanam.|| ||

Uppannanam saririkanam vedananam dukkhanam tippanam kharanam katukanam asatanam amanapanam panaharanam adhivasakajatiko hoti.|| ||

Evam kho bhikkhave bhikkhu khanta hoti.|| ||

Kathan ca bhikkhave bhikkhu ganta hoti?|| ||

[164] Idha, bhikkhave, bhikkhu ya sa disa agatapubba imina dighena addhuna yad idam sabbasamkharasamatho sabbupadhipatinissaggo tanhakkhayo virago nirodho nibbanam,||
tam khippam yeva ganta hoti.|| ||

Evam kho bhikkhave bhikkhu ganta hoti.|| ||

Imehi kho bhikkhave pancahi dhammehi samannagato bhikkhu ahuneyyo hoti pahuneyyo dakkhineyyo anjalikaraniyo anuttaram punnakkhettam lokassati.|| ||

Rajavaggo catuttho.


Contact:
E-mail
Copyright Statement