Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara Nikaya
Pancaka Nipata
15. Tikandaki Vaggo

Sutta 142

Arabhati Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Prof. E. Hardy, Ph.D., D.D.

 


 

[1][pts]Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati.|| ||

Tatra kho Bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

"Bhikkhavo" ti.|| ||

"Bhadante" ti te bhikkhu Bhagavato paccassosum.|| ||

Bhagava etad avoca:|| ||

2. Panc'ime bhikkhave puggala santo samvijjamana lokasmim.|| ||

Katame panca?|| ||

3. Idha, bhikkhave, ekacco puggalo arabhati ca vippatisari ca hoti,||
tam ca ceto-vimuttim panna-vimuttim yathabhutam na ppajanati,||
yatth'assa te uppanna papaka akusala dhamma aparisesa nirujjhanti.|| ||

4. Idha pana bhikkhave ekacco puggalo arabhati,||
na vippatisari hoti,||
tam ca ceto-vimuttim panna-vimuttim yathabhutam nappajanati yatth'assa te uppanna papaka akusala dhamma aparisso nirujjhanti.|| ||

5. Idha pana bhikkhave ekacco puggalo narabhati,||
[166] vippatisari hoti,||
tam ca ceto-vimuttim panna-vimuttim yathabhutam nappajanati yatth'assa te uppanna papaka akusala dhamma aparisso nirujjhanti.|| ||

6. Idha pana bhikkhaveva ekacco puggalo narabhati,||
vippatisari hoti,||
tam ca ceto-vimuttim panna-vimuttim yathabhutam nappajanati yatth'assa to uppanna papaka akusala dhamma aparisso nirujajhanti.|| ||

7. Idha pana bhikkhave ekacco puggalo narabhati,||
vippatisari hoti,||
tam ca ceto-vimuttim panna-vimuttim yathabhutam nappajanati yatth'assa te uppanna papaka akusala dhamma aparisso nirujjhanti.|| ||

 


 

Tatra, bhikkhave, yvayam puggalo arabhati ca,||
vippatisari ca hoti,||
tam ca ceto-vimuttim panna-vimuttim yathabhutam nappajanati yatth'assa te uppanna papaka akusala dhamma aparisesa nirujjhanti,||
so evam assa vacaniyo:|| ||

'Ayasmato kho arambhaja asava samvijjanti;||
vippatisaraja asava pavaddhanti;||
sadhu vatayasma arambhaja asave pahaya vippatisaraje asave pativinodetva cittam pannam ca bhavetu;||
evam ayasma amuna pancamena puggalena samasamo bhavissati' ti.|| ||

 

 

Tatra, bhikkhave, yvayam puggalo arabhati,||
na vippatisari hoti,||
tam ca ceto-vimuttim panna-vimuttim yathabhutam nappajanati yatth'assa te uppanna papaka akusala dhamma aparisesa nirujjhanti,||
so evam assa vacaniyo:|| ||

'Ayasmato kho arambhaja asava samvijjanti;||
vippatisaraja asava nappavaddhanti;||
sadhu vatayasma arambhaja asave pahaya cittam ca bhavetu;||
evam ayasma amuna pancamena puggalena samasamo bhavissati' ti.|| ||

 

 

Tatra, bhikkhave, yvayam puggalo narabhati, na vippatisari hoti, tam ca ceto-vimuttim panna-vimuttim yathabhutam nappajanati yatth'assa te uppanna papaka akusala dhamma aparisesa nirujjhanti, so evam assa vacaniyo:|| ||

[167] 'Ayasmato kho arambhaja asava na samvijjanti. Vippatisaraja asava pavaddhanti. Sadhu vatayasma vippatisaraje asave pativinodetva cittam pannam ca bhavetu;||
evam ayasma amuna pancamena puggalena samasamo bhavissati' ti.|| ||

 

 

Tatra, bhikkhave, yvayam puggalo narabhati, na vipipatisari hoti, tam ca ceto-vimuttim panna-vimuttim yathabhutam nappajanati yatth'assa te uppanna papaka akusala dhamma aparisesa nirujjhanti, so evam assa vacaniyo:|| ||

'Ayasmato kho arambhaja asava na samvijjanti. Vippatisaraja asava nappaddhanti. Sadhu vatayasma cittam pannam ca bhavetu;||
evam ayasma amuna pancamena puggalena samasamo bhavissati' ti.|| ||

Iti kho bhikkhave ime cattaro puggala amuna pancamena puggalena evam ovadiyamana evam anusasiyamana anupubbena asavanam khayam papunanti" ti.|| ||


Contact:
E-mail
Copyright Statement