Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara Nikaya
Pancaka Nipata
16. Saddhamma Vaggo

Sutta 156

Tatiya Saddhammasammosa Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Prof. E. Hardy, Ph.D., D.D.

 


 

[1][pts]Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati.|| ||

Tatra kho Bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

"Bhikkhavo" ti.|| ||

"Bhadante" ti te bhikkhu Bhagavato paccassosum.|| ||

Bhagava etad avoca:|| ||

2. "Panc'ime bhikkhave, dhamma saddhammassa antaradhanaya samvattanti.|| ||

Katame panca?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu duggahitam suttantam pariyapunanti duntikkhittehi padavyanjanehi.|| ||

Dunnikkhittassa bhikkhave padavyanjanassa atthopi dunnayo hoti.|| ||

Ayam bhikkhave, pathamo dhammo saddhammassa sammosaya antaradhanaya samvattati.|| ||

Puna ca param bhikkhave, bhikkhu dubbaca honti dovacassakaranehi dhammehi samannagata, akkhama appadakkhinaggahino anusasanim.|| ||

Ayam bhikkhave, dutiyo dhammo saddhammassa sammosaya antaradhanaya samvattati.|| ||

[179] Puna ca param bhikkhave, ye te bhikkhu bahussuta agatagama dhammadhara vinayadhara matikadhara, te na sakkaccam suttantam param vacenti.|| ||

Tesam accayena chinnamulako suttanto hoti appatisarano.|| ||

Ayam bhikkhave, tatiyo dhammo saddhammassa sammosaya antaradhanaya samvattati.|| ||

Puna ca param bhikkhave, thera bhikkhu bahulika honti sathalika okkamane pubbangama paviveke nikkhitta-dhura.|| ||

Na viriyam arabhanti appattassa pattiya anadhigatassa adhigamaya asacchikatassa sacchikiriyaya.|| ||

Tesam pacchima janata ditthanugatim apajjati.|| ||

Sapi hoti bahulika sathalika okkamane pubbangama paviveke ninakkhittadhura.|| ||

Na viriyam arabhati appattassa pattiya anadhigatassa adhigamaya asacchikatassa sacchikiriyaya.|| ||

Ayam bhikkhave, catuttho dhammo saddhammassa sammosaya antaradhanaya samvattati.|| ||

Puna ca param bhikkhave, sangho bhinno hoti.|| ||

Sanghe kho pana bhikkhave.|| ||

Bhinne annamannam akkosa ca honti, annamannam paribhasa ca honti, annamannam parikkhepa ca honti, annamannam pariccajana ca honti.|| ||

Tattha appattassa c'eva nappasidanti, passannanam ca ekaccanam annathattam hoti.|| ||

Ayam bhikkhave pancamo dhammo saddhammassa sammosaya antaradhanaya samvattati.|| ||

Ime kho bhikkhave, panca dhamma saddhammassa sammosaya antaradhanaya samvattanti.|| ||

 


 

Panc'ime bhikkhave dhamma saddhammassa thitiya asammosaya anantaradhanaya samvattanti.|| ||

Katame panca?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu suggahitam suttantam pariyapunnti sunikkhittehi padavyanjanehi.|| ||

Sunikkhittassa bhikkhave padavyanjanassa atthopi sunayo hoti.|| ||

Ayam bhikkhave pathamo dhammo saddhammassa thitiya asammosaya anattaradhanaya samvattati.|| ||

[180] Puna ca param bhikkhave, bhikkhu subbaca honti sovacassakaranehi dhammehi samannagata.|| ||

Khama padakkhinaggahino anusasanim.|| ||

Ayam bhikkhave dutiyo dhammo saddhammassa thitiya asammosaya anantaradhanaya samvattati.|| ||

Puna ca param bhikkhave, ye te bhikkhu bahussuta agatagama dhammadhara vinayadhara matikadhara, te sakkaccam param vacenti.|| ||

Tesam accayena na chinnamulako suttanto hoti sappatisarano.|| ||

Ayam bhikkhave, tatiyo dhammo saddhammassa thitiya asammosaya anantaradhanaya samvattati.|| ||

Puna ca param bhikkhave, thera bhikkhu na bahukalika honti na sathalika okkamane nikkhitta-dhura paviveke pubbangama.|| ||

Viriyam arabhanti appattassa pattiya anadhigatassa adhigamaya asacchikatassa sacchikiriyaya.|| ||

Tesam pacchima janata ditthanugatim apajjati.|| ||

Sapi hoti na bahulika na sathalika okkamane nikkhitta-dhura paviveke pubbangama.|| ||

Viriyam arabhati appattassa pattiya anadhigatassa adhigamaya asacchikatassa sacchikiriyaya.|| ||

Ayam bhikkhave, catuttho dhammo saddhammassathitiya asammosaya anantaradhanaya samvattati.|| ||

Puna ca param bhikkhave, sangho bhinno samaggo sammodamano avivadamano ekuddeso phasum viharati.|| ||

Sanghe kho pana bhikkhave, samagge na c'eva annamannam akkosa honti.|| ||

Na ca annamannam paribhasa honti.|| ||

Na ca annamannam parikkhepa honti.|| ||

Na ca annamannam pariccajana honti.|| ||

Tattha appasanna c'eva pasidanti.|| ||

Passannanam ca bhiyyobhavo hoti.|| ||

Ayam bhikkhave, pancamo dhammo saddhammassa thitiya asammosaya anantaradhanaya samvattati.|| ||

Ime kho bhikkhave, panca dhamma saddhammassa thitiya asammosaya anantaradhanaya samvattanti" ti.|| ||


Contact:
E-mail
Copyright Statement