Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara Nikaya
Pancaka-Nipata
XVII. Aghata Vaggo

Sutta 166

Nirodha Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Prof. E. Hardy, Ph.D., D.D.

 


 

[1][pts] Savatthinidanam|| ||

Tatra kho ayasma Sariputto bhikkhu amanteyi:||
"Avuso bhikkhavo" ti.|| ||

"Avuso" ti.|| ||

Kho te bhikkhu ayasamato Sariputtassa paccassosum.|| ||

Ayasma Sariputto etad avoca:|| ||

Tatra kho ayasma Sariputto bhikkhu amantesi: "avuso bhikkhavo" ti.|| ||

"Avuso" ti.|| ||

Kho te bhikkhu ayasamato Sariputtassa paccassosum.|| ||

Ayasma Sariputto etad avoca:|| ||

"Idh'avuso, bhikkhu silasampanno||
samadhisampanno||
pannasampanno||
sanna-vedayita-nirodham samapajjeyya pi||
vutthaheyya pi,||
atth'etam thanam,||
no ce ditthe va dhamme annam aradheyya,||
atikkamm'eva kabalinkaraharabhakkhanam devanam sahavyatam annataram manomayam kayam upapanno||
sanna-vedayita-nirodham samapajjeyya pi||
vutthaheyya pi,||
atth'etam thanan" ti.|| ||

Evam vutte ayasma Udayi ayasmantam Sariputtam etad avoca:|| ||

"Atthanam kho etam avuso, Sariputta, anavakaso||
yam so bhikkhu atikkamm'eva kabalinkaraharabhakkhanam devanam sahavyatam annataram manomayam kayam upapanno||
sanna-vedayita-nirodham samapajjeyya pi||
vutthaheyya pi,||
natth'etam thanan" ti.|| ||

 

 

Dutiyam pi kho ayasma Sariputto bhikkhu amantesi:|| ||

"Idh'avuso, bhikkhu silasampanno||
samadhisampanno||
pannasampanno||
sanna-vedayita-nirodham samapajjeyya pi||
vutthaheyya pi,||
atth'etam thanam,||
no ce ditthe va dhamme annam aradheyya,||
atikkamm'eva kabalinkaraharabhakkhanam devanam sahavyatam annataram manomayam kayam upapanno||
sanna-vedayita-nirodham samapajjeyya pi||
vutthaheyya pi,||
atth'etam thanan" ti.|| ||

Evam vutte ayasma Udayi ayasmantam Sariputtam etad avoca:|| ||

"Atthanam kho etam avuso, Sariputta, anavakaso||
yam so bhikkhu atikkamm'eva kabalinkaraharabhakkhanam devanam sahavyatam annataram manomayam kayam upapanno||
sanna-vedayita-nirodham samapajjeyya pi||
vutthaheyya pi,||
natth'etam thanan" ti.|| ||

 

 

Tatiyam pi kho [193] ayasma Sariputto bhikkhu amantesi:|| ||

"Idh'avuso, bhikkhu silasampanno||
samadhisampanno||
pannasampanno||
sanna-vedayita-nirodham samapajjeyya pi||
vutthaheyya pi,||
atth'etam thanam,||
no ce ditthe va dhamme annam aradheyya,||
atikkamm'eva kabalinkaraharabhakkhanam devanam sahavyatam annataram manomayam kayam upapanno||
sanna-vedayita-nirodham samapajjeyya pi||
vutthaheyya pi,||
atth'etam thanan" ti.|| ||

Evam vutte ayasma Udayi ayasmantam Sariputtam etad avoca:|| ||

"Atthanam kho etam avuso, Sariputta, anavakaso||
yam so bhikkhu atikkamm'eva kabalinkaraharabhakkhanam devanam sahavyatam annataram manomayam kayam upapanno||
sanna-vedayita-nirodham samapajjeyya pi||
vutthaheyya pi,||
natth'etam thanan" ti.|| ||

 

 

Atha kho ayasmato Sariputtassa etad ahosi:|| ||

Yava tatiyam pi kho me ayasma Udayi patikkosati, na ca me koci bhikkhu anumodati.|| ||

Yannunaham yena Bhagava ten'upasankameyyanti.|| ||

Atha kho ayasma Sariputto yena Bhagava ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinno kho ayasma Sariputto bhikkhu amantesi:|| ||

"Idh'avuso, bhikkhu silasampanno||
samadhisampanno||
pannasampanno||
sanna-vedayita-nirodham samapajjeyya pi||
vutthaheyya pi,||
atth'etam thanam,||
no ce ditthe va dhamme annam aradheyya,||
atikkamm'eva kabalinkaraharabhakkhanam devanam sahavyatam annataram manomayam kayam upapanno||
sanna-vedayita-nirodham samapajjeyya pi||
vutthaheyya pi,||
atth'etam thanan" ti.|| ||

Evam vutte ayasma Udayi ayasmantam Sariputtam etad avoca:|| ||

"Atthanam kho etam avuso, Sariputta, anavakaso||
yam so bhikkhu atikkamm'eva kabalinkaraharabhakkhanam devanam sahavyatam annataram manomayam kayam upapanno||
sanna-vedayita-nirodham samapajjeyya pi||
vutthaheyya pi,||
natth'etam thanan" ti.|| ||

 

 

Dutiyam pi kho ayasma Sariputto bhikkhu amantesi:|| ||

"Idh'avuso, bhikkhu silasampanno||
samadhisampanno||
pannasampanno||
sanna-vedayita-nirodham samapajjeyya pi||
vutthaheyya pi,||
atth'etam thanam,||
no ce ditthe va dhamme annam aradheyya,||
atikkamm'eva kabalinkaraharabhakkhanam devanam sahavyatam annataram manomayam kayam upapanno||
sanna-vedayita-nirodham samapajjeyya pi||
vutthaheyya pi,||
atth'etam thanan" ti.|| ||

Evam vutte ayasma Udayi ayasmantam Sariputtam etad avoca:|| ||

"Atthanam kho etam avuso, Sariputta, anavakaso||
yam so bhikkhu atikkamm'eva kabalinkaraharabhakkhanam devanam sahavyatam annataram manomayam kayam upapanno||
sanna-vedayita-nirodham samapajjeyya pi||
vutthaheyya pi,||
natth'etam thanan" ti.|| ||

 

 

Tatiyam pi kho ayasma Sariputto bhikkhu amantesi:|| ||

"Idh'avuso, bhikkhu silasampanno||
samadhisampanno||
pannasampanno||
sanna-vedayita-nirodham samapajjeyya pi||
vutthaheyya pi,||
atth'etam thanam,||
no ce ditthe va dhamme annam aradheyya,||
atikkamm'eva kabalinkaraharabhakkhanam devanam sahavyatam annataram manomayam kayam upapanno||
sanna-vedayita-nirodham samapajjeyya pi||
vutthaheyya pi,||
atth'etam thanan" ti.|| ||

Evam vutte ayasma Udayi ayasmantam Sariputtam etad avoca:|| ||

"Atthanam kho etam avuso, Sariputta, anavakaso||
yam so bhikkhu atikkamm'eva kabalinkaraharabhakkhanam devanam sahavyatam annataram manomayam kayam upapanno||
sanna-vedayita-nirodham samapajjeyya pi||
vutthaheyya pi,||
natth'etam thanan" ti.|| ||

 

 

Atha kho ayasmato Sariputtassa etad ahosi:|| ||

Bhagavato pi kho me sammukha ayasma Udayi yavatatiyakam patikkosati, na ca me koci bhikkhu anumodati.|| ||

Yannunaham tunhi assanni.|| ||

Atha kho Ayasma Sariputto tunhi ahosi:|| ||

Atha kho Bhagava ayasmantam Udayim amantesi:|| ||

Kam pana tvam Udayi, manomayam kayam paccesi" ti?.|| ||

Ye te bhante deva arupino sanna-maya' ti.|| ||

Kin nu kho kuyham Udayi balassa avyattassa bhanitena?|| ||

Tvam pi nama bhanitabbam mannasi" ti?|| ||

Atha kho Bhagava ayasmantam Anandam amantesi:|| ||

Atthi nama Ananda theram bhikkhum vihesiyamanam ajjhupekkhi'ssatha.|| ||

Na hi nama Ananda karunnam pi bhavissati theramhi bhikkhumhi vihesiyamanamhi" ti?|| ||

Atha kho Bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

Idha bhikkhave, bhikkhu silasampanno samadhisampanno pannasampanno sanna-vedayita-nirodham samapajjeyyapi vutthaheyyapi atth'etam thanam.|| ||

No ce ditthe va dhamme annam aradheyya, atikkammeva kabalinkaraharabhakkhanam devanam sahavyatam annataram manomayam kayam upapanno sanna-vedayita-nirodham samapajjeyyapi vutthaheyyapi atth'etam thananti.|| ||

Idam avoca Bhagava, idam vatva sugato utthay asana viharam pavisi.|| ||

[195] Atha kho ayasma Anando avirapakkantassa Bhagavato yenayasma upavano ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva ayasmantam upavanam etad avoca:|| ||

"Idh'avuso upavana, anne there bhikkhu vihesenti.|| ||

Mayam te na pucchama.|| ||

Anacchariyam kho pan'etam avuso upavana yam Bhagava sayanhasamayam patisallana vutthito etad eva arabbha udahareyya.|| ||

Yatha ayasmantam yevettha upavanam patibhaseyya. Idan'eva amhakam sarajjam okkantanti.|| ||

"Atha kho Bhagava sayanhasamayam patisallana vutthito yena upatthanasala ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva pannatena asane nisidi.|| ||

Nisajja kho Bhagava ayasmantam upavanam etad avoca:|| ||

Katihi nu kho upavana, dhammehi samannagato thero bhikkhu sabrahmcarinam piyo ca hoti manapo ca garu ca bhavaniyoca ti?|| ||

Pancahi bhante, dhammehi samannagato thero bhikkhu sabrahmcarinam piyo ca hoti manapo ca garu ca bhavaniyo ca.|| ||

Katamehi pancahi?|| ||

Idha bhante, thero bhikkhu silava hoti, patimokkhasamvarasamvuto viharati acaragocara sampanno anumattesu vajjesu bhayadassavi,||
samadaya sikkhati sikkhapadesu.|| ||

Bahussuto hoti sutadharo sutasannicayo,||
ye te dhamma adikalyana||
majjhe kalyana||
pariyosana-kalyana sattha savyanjana kevalaparipunnam parisuddham brahmcariyam abhivadanti,||
tatharupassa dhamma bahussuta honti dhata vacasa paricita manasanupekkhita ditthiya suppatividdha.|| ||

Kalyanavaco hoti kalyanavakkarano poriya vacaya samannagato vissatthaya anelagalaya atthassa vinnapaniya.|| ||

Catuntam jhananam abhicetasikanam ditthadhammesukhaviharanam nikamalabhi hoti,||
akicchalabhi akasiralabhi.|| ||

Asavanam khaya anasavam ceto-vimuttim pannavimuttim ditthe va dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharati.|| ||

Imehi kho bhante pancahi dhammehi samannagato thero bhikkhu sabrahmcarinam piyo ca hoti manapo ca garu ca bhavaniyo cati.|| ||

[196] Sadhu! Sadhu!||
Upavana, imehi kho upavana,||
pancahi dhammehi samannagato thero bhikkhu sabrahmcarinam piyo ca hoti manapo ca garu ca bhavaniyo ca.|| ||

Ime ce Upavana,||
panca dhamma therassa bhikkhuno na samvijjeyyum,||
kena nam sabrahmcari sakkareyyum garu kareyyum maneyyum pujeyyum khandiccena paliccena valittacataya?|| ||

Yasma ca kho Upavana,||
ime panca dhamma therassa bhikkhuno samvijjanti,||
tasma nam sabrahmcari sakkaronti garukaronti manenti pujenti" ti.|| ||


Contact:
E-mail
Copyright Statement