Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara Nikaya
Pancaka-Nipata
XVIII. Upasaka Vaggo

Sutta 179

Gihi Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Prof. E. Hardy, Ph.D., D.D.

 


 

[1][pts][than]Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati.|| ||

Atha kho Anathapindiko gahapati panca-mattehi upasakasatehi parivuto yena Bhagava ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidi.|| ||

Atha kho Bhagava ayasmantam Sariputtam amantesi:|| ||

Yam kinci Sariputta,||
janeyyatha gihim odatavasanam pancasu sikkhapadesu samvutakammantam,||
catunnan ca abhicetasikanam ditthadhamma sukhaviharanam nikamalabhim akicchalabhim akasiralabhim,||
so akankamano attana va attanam vyakareyya: "khinanirayomhi khinatiracchanayoniyo 3- khinapettivisayo khinapayaduggativinipato sotapanno ham asmi avinipatadhammo niyato sambodhiparayano" ti.|| ||

Katamesu pancasu sikkhapadesu samvutakammanto hoti?|| ||

[212] Idha Sariputta,||
ariyasavako panatipata pativirato hoti.|| ||

Adinnadana pativirato hoti.|| ||

Karamasu micchacara pativirato hoti.|| ||

Musavada pativirato hoti.|| ||

Suramerayamajjapamadatthana pativirato hoti.|| ||

Imesu pancasu sikkhapadesu samvutakammanto hoti.|| ||

Katamesam catunnam abhicetasikanam dittha-dhamma-sukha-viharanam nikamalabhi hoti akicchalabhi akasiralabhi?|| ||

Idha Sariputta,||
ariyasavako Buddhe aveccappasadena samannagato hoti: "Iti pi so Bhagava araham Samma-sambuddho vijja-carana-sampanno sugato loka-vidu anuttaro purisa-damma-sarathi sattha devamanumassanam buddho Bhagavati" ti.|| ||

Ayam assa pathamo abhicetasiko ditthadhammasukhaviharo adhigato hoti avisuddhassa cittassa visuddhiya apariyodatassa cittassa pariyodapanaya.|| ||

Puna ca param Sariputta,||
ariyasavako dhamme aveccappasadena samannagato hoti:||
"svakkhato Bhagavata dhammo sanditthiko akaliko ehipassiko opanayiko paccattam veditabbo vinnuhi" ti.|| ||

Ayam assa dutiyo abhicetasiko ditthadhammasukhaviharo adhigato hoti avisuddhassa cittassa visuddhiya apariyodatassa cittassa pariyodapanaya.|| ||

Puna ca param Sariputta,||
ariyasavako sanghe aveccappasadena samannagato hoti:||
"supatipanno Bhagavato savakasangho,||
ujupatipanno Bhagavato savakasangho,||
nayapatipanno Bhagavato savakasangho,||
samicipatipanno Bhagavato savakasangho,||
yad idam cattari purisayugani attha purisapuggala,||
esa Bhagavato savakasangho ahuneyyo pahuneyyo dakkhineyyo anjalikaraniyo anuttaram punnakkhettam lokassa" ti.|| ||

Ayam assa tatiyo abhicetasiko ditthadhammasukhaviharo adhigato [213] hoti avisuddhassa cittassa visuddhiya apariyodatassa cittassa pariyodapanaya.|| ||

Puna ca param Sariputta,||
ariyasavako ariyakantehi silehi samannagato hoti akhandehi acchiddehi asabalehi akammasehi bhujissehi vinnuppasatthehi aparamatthehi samadhisamvttanikehi.|| ||

Ayam assa catuttho abhicetasiko ditthadhammasukhaviharo adhigato hoti avisuddhassa cittassa visuddhiya apariyodatassa cittassa pariyodapanaya.|| ||

Imesam catunnam abhicetasikanam dittha-dhamma-sukha-viharanam nikamalabhi akicchalabhi Akasiralabhi.|| ||

Yam kinci Sariputta,||
janeyyatha gihim odatavasanam pancasu sikkhapadesu samvutakammantam,||
imesanca catunnam abhicetasikanam ditthadhammsukhaviharanam nikamalabhim akicchalabhim akasiralabhim,||
so akankhamano attana va attanam vyakareyya: khinanirayomhi khinatiracchanayoniyo khinapettivisayo khinapayaduggativinipato sotapanno ham asmi avinipatadhammo niyato sambodhiparayano" ti.|| ||

 

Nirayesu bhayam disva papani parivajjaye,||
Ariyadhammam samadaya pandito parivajjaye.|| ||

Na himse panabhutani vijjamane parakkame,||
Musa ca na bhane janam adinnam na paramase,||
sehi darehi santuttho paradaram ca narame,||
merayam varunim jantu na pive cittamohanim.|| ||

Anussareyya samBuddham dhammam canuvitakkaye,||
avyapajjham hitam cittam devalokaya bhavaye.|| ||

Upatthite deyyadhamme punnatthassa jigimsato,||
santesu pathamam dinna vipula hoti dakkhina.|| ||

Santo bhave pavakkhami, Sariputta, sunahi me,||
[214] 'Iti kanhayu setasu rohinisu harisu va,||
Kammasasu sarupasu gosu parevatasu va,||
Yasu kasu ca etasu danto jayati pungavo,||
dhorayho balasampanno kalyanajavanikkamo,||
tam eva bhare yunjanti nassavannam parikkhare,||
evam eva manussesu yasmim kasminci1- jatiye,||
khattiye brahmane vesse sudde candalapukkuse,||
yasu kasu ca etasu danto jayati subbato,||
dhammattho silasampanno saccavadi hirimano,||
pahinajatimarano brahmacariyassa kevali,||
pannabharo visamyutto katakicco anasavo,||
paragu sabbadhammanam anupadaya nibbuto,||
tasmim ca viraje khette vipula hoti dakkhina.|| ||

Bala ca avijananta dummedha assutavino,||
bahiddha denti danani na hi sante upasare.|| ||

Ye ca sante upasenti sappanne dhirasammate,||
saddha ca n'esam sugate mulajata patitthita,||
devalokam ca te yanti kule va idha jayare,||
anupubbena nibbanam adhigacchanti panditati.|| ||


Contact:
E-mail
Copyright Statement