Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara Nikaya
Pancaka-Nipata
XX. Brahmana Vaggo

Sutta 195

Pingiyani Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Prof. E. Hardy, Ph.D., D.D.

 


[236]

[1][pts]Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Vesaliyam viharati Mahavane Kutagarasalayam.|| ||

Tena kho pana samayena pancamattani Licchavisatani Bhagavantam payirupasanti.|| ||

App ekacce Licchavi nila honti nilavanna nilavattha nilalamkara.|| ||

App ekacce Licchavi pita honti pitavanna pitavattha pitalamkara.|| ||

App ekacce Licchavi lohitaka honti lohitakavanna lohitakavattha lohitakalamkara.|| ||

App ekacce Licchavi odata honti odatavanna odatavattha odatalamkara.|| ||

Tyassu'dam Bhagava atirocati vannena c'eva yasasa ca.|| ||

Atha kho Pingiyani brahmano utthay asana ekamsam uttarasangam karitva yena Bhagava ten'anjalim panametva Bhagavantam etad avoca:|| ||

"Patibhati mam Bhagava,||
patibhati mam Sugata" ti.|| ||

"Patibhatu tam Pingiyani" ti Bhagava avoca.|| ||

Atha kho Pingiyani brahmano Bhagavato sammukha saruppaya gathaya abhitthavi:|| ||

Padumam yatha kokanadam sugandham||
Pato siya phullam avitagandham,||
Angirasam passa virocamanam||
Tapantam adiccam iv'antalikkhe ti.|| ||

Atha kho te Licchavi pancahi uttarasangasatehi Pingiyanim brahmanam acchadesum.|| ||

Atha kho Pingiyani brahmano tehi pancahi uttarasangasatehi Bhagavantam [240] acchadesi.|| ||

Atha kho Bhagava te Licchavi etad avoca:|| ||

2. "Pancannam Licchavi, ratananam patubhavo dullabho lokasmim.|| ||

Katamesam pancannam?|| ||

3. Tathagatassa arahato samma sambuddhassa patubhavo dullabho lokasmim.|| ||

Tathagatappaveditassa dhamma-vinayassa deseta puggalo dullabho lokasmim.|| ||

Tathagatappaveditassa dhamma-vinayassa desitassa vinnata puggalo dullabho lokasmim.|| ||

Tathagatappaveditassa dhamma-vinayassa desitassa vinnata dhammanudhammapatipanno puggalo dullabho lokasmim.|| ||

Katannu-katavedi puggalo dullabho lokasmim.|| ||

Imesam kho Licchavi pancannam ratananam patubhavo dullabho lokasmin" ti.|| ||


Contact:
E-mail
Copyright Statement