Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara-Nikaya
Pancaka-Nipata
26. Upasampada Vagga

Suttas 323-327

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Prof. E. Hardy, Ph.D., D.D.

 


 

Sutta 323

Satiyagahapako Suttam

[323.1][pts] Evam me sutam.|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati.|| ||

Tatra kho Bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

"Bhikkhavo" ti.|| ||

"Bhadante" ti te bhikkhu Bhagavato paccassosum.|| ||

Bhagava etad avoca:|| ||

"Pancahi bhikkhave, dhammehi samannagato satiyagahapako na sammannitabbo.|| ||

Katamehi pancahi?|| ||

Chandagatim gacchati,||
dosagatim gacchati,||
mohagatim gacchati,||
bhayagatim gacchati,||
gahitagahitam na janati.|| ||

Imehi kho bhikkhave, pancahi dhammehi samannagato satiyagahapako na sammannitabbo.|| ||

 


 

Pancahi bhikkhave, dhammehi samannagato satiyagahapako sammannitabbo.|| ||

Katamehi pancahi?|| ||

Na chandagatim gacchati,||
na dosagatim gacchati,||
na mohagatim gacchati,||
na bhayagatim gacchati,||
gahitagahitam janati.|| ||

Imehi kho bhikkhave, pancahi dhammehi samannagato satiyagahapako sammannitabbo" ti.|| ||

 


 

Sutta 324

Dutiya Satiyagahapako Suttam

[324.1][pts] Evam me sutam.|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati.|| ||

Tatra kho Bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

"Bhikkhavo" ti.|| ||

"Bhadante" ti te bhikkhu Bhagavato paccassosum.|| ||

Bhagava etad avoca:|| ||

"Pancahi bhikkhave, dhammehi samannagato satiyagahapako sammato na pesetabbo.|| ||

Katamehi pancahi?|| ||

Chandagatim gacchati,||
dosagatim gacchati,||
mohagatim gacchati,||
bhayagatim gacchati,||
gahitagahitam na janati.|| ||

Imehi kho bhikkhave, pancahi dhammehi samannagato satiyagahapako sammato na pesetabbo.|| ||

 


 

Pancahi bhikkhave, dhammehi samannagato satiyagahapako sammato pesetabbo.|| ||

Katamehi pancahi?|| ||

Chandagatim gacchati,||
dosagatim gacchati,||
mohagatim gacchati,||
bhayagatim gacchati,||
gahitagahitam na janati.|| ||

Imehi kho bhikkhave, pancahi dhammehi samannagato satiyagahapako sammato pesetabbo.|| ||

 


 

Sutta 325

Tatiya Satiyagahapako Suttam

[325.1][pts] Evam me sutam.|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati.|| ||

Tatra kho Bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

"Bhikkhavo" ti.|| ||

"Bhadante" ti te bhikkhu Bhagavato paccassosum.|| ||

Bhagava etad avoca:|| ||

"Pancahi bhikkhave, dhammehi samannagato satiyagahapako balo veditabbo.|| ||

Katamehi pancahi?|| ||

Chandagatim gacchati,||
dosagatim gacchati,||
mohagatim gacchati,||
bhayagatim gacchati,||
gahitagahitam na janati.|| ||

Imehi kho bhikkhave, pancahi dhammehi samannagato satiyagahapako balo veditabbo.|| ||

 


 

Pancahi bhikkhave, dhammehi samannagato satiyagahapako pandito veditabbo.|| ||

Katamehi pancahi?|| ||

Chandagatim gacchati,||
dosagatim gacchati,||
mohagatim gacchati,||
bhayagatim gacchati,||
gahitagahitam na janati.|| ||

Imehi kho bhikkhave, pancahi dhammehi samannagato satiyagahapako pandito veditabbo.|| ||

 


 

Sutta 326

Catuttha Satiyagahapako Suttam

[326.1][pts] Evam me sutam.|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati.|| ||

Tatra kho Bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

"Bhikkhavo" ti.|| ||

"Bhadante" ti te bhikkhu Bhagavato paccassosum.|| ||

Bhagava etad avoca:|| ||

"Pancahi bhikkhave, dhammehi samannagato satiyagahapako khatam upahatam attanam pariharati.|| ||

Katamehi pancahi?|| ||

Chandagatim gacchati,||
dosagatim gacchati,||
mohagatim gacchati,||
bhayagatim gacchati,||
gahitagahitam na janati.|| ||

Imehi kho bhikkhave, pancahi dhammehi samannagato satiyagahapako khatam upahatam attanam pariharati.|| ||

 


 

Pancahi bhikkhave, dhammehi samannagato satiyagahapako akkhata anupahatam attanam pariharati.|| ||

Katamehi pancahi?|| ||

Chandagatim gacchati,||
dosagatim gacchati,||
mohagatim gacchati,||
bhayagatim gacchati,||
gahitagahitam na janati.|| ||

Imehi kho bhikkhave, pancahi dhammehi samannagato satiyagahapako akkhata anupahatam attanam pariharati.|| ||

 


 

Sutta 327

Pancama Satiyagahapako Suttam

[327.1][pts] Evam me sutam.|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati.|| ||

Tatra kho Bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

"Bhikkhavo" ti.|| ||

"Bhadante" ti te bhikkhu Bhagavato paccassosum.|| ||

Bhagava etad avoca:|| ||

"Pancahi bhikkhave, dhammehi samannagato satiyagahapako yathabhatam nikkhitto evam niraye.|| ||

Katamehi pancahi?|| ||

Chandagatim gacchati,||
dosagatim gacchati,||
mohagatim gacchati,||
bhayagatim gacchati,||
gahitagahitam na janati.|| ||

Imehi kho bhikkhave, pancahi dhammehi samannagato satiyagahapako yathabhatam nikkhitto evam niraye.|| ||

 


 

Pancahi bhikkhave, dhammehi samannagato satiyagahapako yathabhatam nikkhitto evam sagge.|| ||

Katamehi pancahi?|| ||

Chandagatim gacchati,||
dosagatim gacchati,||
mohagatim gacchati,||
bhayagatim gacchati,||
gahitagahitam na janati.|| ||

Imehi kho bhikkhave, pancahi dhammehi samannagato satiyagahapako yathabhatam nikkhitto evam sagge" ti.|| ||


Contact:
E-mail
Copyright Statement