Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara Nikaya
Chakka-Nipata
II: Saraniya-Vagga

Sutta 16

Nakulapitu Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Prof. E. Hardy, Ph.D., D.D.

 


 

[1][pts][than]Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Bhaggesu viharati Sumsumaragire Bhesakalavane Migadaye.|| ||

Tena kho pana samayena Nakulapita gahapati abadhiko hoti dukkhito balhagilano.|| ||

Atha kho Nakulamata gahapatani Nakulapitaram gahapatim etad avoca:|| ||

2. Ma kho tvam gahapati sapekkho kalam akasi.|| ||

Dukkha gahapati sapekkhassa kalakiriya.|| ||

Garahita ca Bhagavata sapekkhassa kalakiriya.|| ||

3. Siya kho pana te gahapati evam assa:|| ||

"Nakulamata gahapatani mam'accayena na sakkhoti darake posetum gharavasam sattharitun" ti.|| ||

Na kho pan'etam gahapati evam datthabbam.|| ||

Kusala'ham gahapati kappasam kantitum,||
venim olikhitum,||
sakkom'aham gahapati tav'accayena darake posetum gha- [296] ravasam santharitum.|| ||

Tasma ti ha tvam gahapati ma sapekkho kalam akasi.|| ||

Dukkha gahapati sapekkhassa kalakiriya.|| ||

Garahita ca Bhagavata sapekkhassa kalakiriya.|| ||

4. Siya kho pana te gahapati evam assa:|| ||

"Nakulamata gahapatani mam'accayena annam varam gamissati" ti.|| ||

Na kho pan'etam gahapati evam datthabbam.|| ||

Tvam c'eva kho gahapati janasi, aham ca,||
yatha no solasavassani gahatthakam brahmacariyam samacinnam.|| ||

Tasma ti ha tvam gahapati ma sapekkho kalam akasi.|| ||

Dukkha gahapati sapekkhassa kalakiriya.|| ||

Garahita ca Bhagavata sapekkhassa kalakiriya.|| ||

5. Siya kho pana te gahapati evam assa:|| ||

"Nakulamata gahapatani mam'accayena na dassanakama bhavissati Bhagavato,||
na dassanakama bhikkhu-sanghassa" ti.|| ||

Na kho pan'etam gahapati evam datthabbam.|| ||

Aham hi gahapati tav'accayena dassanakamatara c'eva bhavissami Bhagavato,||
dassanakamatara ca bhikkhusanghassa.|| ||

Tasma ti ha tavam gahapati ma sapekkho kalam akasi.|| ||

Dukkha gahapati sapekkhassa kalakiriya.|| ||

Garahita ca Bhagavata sapekkhassa kalakiriya.|| ||

6. Siya kho pana te gahapati evam assa:|| ||

"Nakulamata gahapatani mam'accayena na silesu paripurakarini" ti.|| ||

Na kho pan'etam gahapati evam datthabbam.|| ||

Yavata kho gahapati tassa Bhagavato savika gihi odatavasana silesu paripurakariniyo,||
aham tasam annatara.|| ||

Yassa kho pan'assa kankha va vimati va,||
ayam so Bhagava araham samma-sambuddho Bhaggesu viharati Sumsumaragire Bhesakalavane Migadaye,||
tam Bhagavantam upasankamitva pucchatu.|| ||

Tasma ti ha tvam gahapati ma sapekkho [297] kalam akasi.|| ||

Dukkha gahapati sapekkhassa kalakiriya.|| ||

Garahita ca Bhagavata sapekkhassa kalakiriya.|| ||

7. Siya kho pana te gahapati evam assa:|| ||

"Nakulamata gahapatani na labhini ajjhattam cetosamathassa" ti.|| ||

Na kho pan'etam gahapati evam datathababam.|| ||

Yavata kho gahapati tassa Bhagavato savika gihi odatavasana labhiniyo ajjhattam cetosamathassa,||
aham tasam annatara.|| ||

Yassa kho pan'assa kankha va vimati va,||
ayam so Bhagava araham samma-sambuddho Bhaggesu viharati Sumsumaragire Bhesakalavane Migadaye,
tam Bhagavantam upasankamitva pucchatu.|| ||

Tasma ti ha tvam gahapati ma sapekkho kalam akasi.|| ||

Dukkha gahapati sapekkhassa kalakiriya.|| ||

Garahita ca Bhagavata sapekkhassa kalakiriya.|| ||

8. Siya kho pana te gahapati evam assa:|| ||

"Nakulamata gahapatani na imasmim dhamma-vinaye ogadhappatta patigadhappatta assasappatta tinnavicikiccha vigatakathamkatha vesarajjappatta aparappaccaya Satthu sasane viharati" ti.|| ||

Na kho pan'etam gahapati evam datthabbam.|| ||

Yavata kho gahapati tassa Bhagavato savika gihi odatavasana imasmim dhamma-vinaye ogadhappatta patigadhappatta assasappatta tinnavicikiccha vigatakathamkata vesarajjappatta aparappaccaya Satthu sasane viharanti,||
aham tasam annatara.|| ||

Yassa kho pan'assa kankha va, vimati va,||
ayam so Bhagava araham samma-sambuddho Bhaggesu viharati Sumsumaragire Bhesakalavane Migadaye.|| ||

Tam Bhagavantam upasankamitva pucchatu.|| ||

Tasma ti ha tvam gahapati ma sapekkho kalam akasi.|| ||

Dukkha gahapati sapekkhassa kalakiriya.|| ||

Garahita ca Bhagavata sapekkhassa kalakiriyati.|| ||

 


 

9. Atha kho Nakulapituno gahapatissa Nakulama- [298] tara gahapataniya imina ovadena ovadiyamanassa so abadho thanaso patippassamhi,||
vutthahi ca Nakulapita gahapati tamha abadha.

Tatha pahino ca pana Nakulapituno gahapatissa so abadho ahosi.|| ||

Atha kho Nakulapita gahapati gilana vutthito aciravutthito gelanna,||
dandam olubbha yena Bhagava ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinnam kho Nakulapitaram gahapatim Bhagava etad avoca:|| ||

10. Labha te gahapati,||
suladdham te gahapati,||
yassa te Nakulamata gahapatani anukampika atthakama ovadika anusasika;|| ||

yavata kho gahapati mama savika gihi odatavasana silesu paripurakariniyo,||
Nakulamata gahapatani tasam annatara;|| ||

yavata kho gahapati mama savika gihi odatavasana labhiniyo ajjhattam cetosamathassa,||
Nakulamata gahapatani tasam annatara;|| ||

yavata kho gahapati mama savika gihi odatavasana imasmim dhamma-vinaye ogadhappatta patigadhappatta assasappatta||
tinnavicikiccha vigatakathamkatha vesarajjappatta aparappaccaya Satthu sasane viharantiyo,||
Nakulamata gahapatani tasam annatara.|| ||

Labha te gahapati,||
suladdham te gahapati,||
yassa te Nakulamata gahapatani anukampika atthakama ovadika anusasika" ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement