Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara Nikaya
Chakka-Nipata
II: Saraniya-Vagga

Sutta 18

Macchika Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Prof. E. Hardy, Ph.D., D.D.

 


 

[1][pts]Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Kosalesu carikam carati mahata bhikkhu sanghena saddhim.|| ||

Addasa kho Bhagava addhana-magga-patipanno annatarasmim padese macchikam macchabandham macche vadhitva vadhitva vikkinamanam,||
disva magga ukkamma annatarasmim rukkhamule pannatte asane nisidi.|| ||

Nisajja kho Bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

2. "Passatha, no tumhe bhikkhave amum macchikam macchabandham macche vadhitva vadhitva vikkinamanan" ti?|| ||

"Evam bhante."|| ||

"Tam kim mannatha bhikkhave||
api nu tumhehi||
dittham va||
sutam va:|| ||

'Macchiko macchabandho macche vadhitva [302] vadhitva vikkinamano tena kammena tena ajivena||
hatthiyayi va||
assayayi va||
rathayayiva||
yanayayi va||
bhoga-bhogi va||
mahantam va||
bogakkhandham ajjhavasanto' ti?|| ||

No h'etam bhante.|| ||

Sadhu bhikkhave, maya pi kho etam bhikkhave||
n'eva dittham,||
na sutam:|| ||

'Macchiko macchabandho macche vadhitva vadhitva vikkinamano tena kammena tena ajivena||
hatthiyayi va||
assayayi va||
rathayayi va||
yanayayi va||
bhogabhogiva||
mahantam va||
bhogakkhandham ajajhavasanto' ti.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Te hi so bhikkhave macche vajjhe vadhay'upanite papakena manasanupekkhati,||
tasma so n'eva hatthiyayi hoti,||
na assayayi,||
na rathayayi,||
na yanayayi,||
na bhogabhogi,||
na mahantam bhogakkhandham ajjhavasati.|| ||

Tam kim mannatha bhikkhave api nu tumhehi||
dittham va||
sutam va:|| ||

'Goghatako gavo vadhitva vadhitva vadhitva vikkinamano tena kammena tena ajivena||
hatthiyayi va||
assayayi va||
rathayayi va||
yanayayi va||
bhogabhogiva||
mahantam va||
bhogakkhandham ajajhavasanto' ti|| ||

"No h'etam bhante"|| ||

"Sadhu bhikkhave, maya pi kho etam bhikkhave||
n'eva dittham,||
na sutam:|| ||

'Goghatako gavo vadhitva vadhitva vadhitva vikkinamano tena kammena tena ajivena||
hatthiyayi va||
assayayi va||
rathayayi va||
yanayayi va||
bhogabhogiva||
mahantam va||
bhogakkhandham ajajhavasanto' ti|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Te hi so bhikkhave gavo vajjhe vadhay'upanite papakena manasanupekkhati,||
tasma so n'eva hatthiyayi hoti,||
na assayayi,||
na rathayayi,||
na yanayayi,||
na bhogabhogi,||
na mahantam bhogakkhandham ajjhavasati.|| ||

Tam kim mannatha bhikkhave api nu tumhehi||
dittham [303] va||
sutam va:|| ||

'Orabbhiko orambhe vadhitva vadhitva vadhitva vikkinamano tena kammena tena ajivena||
hatthiyayi va||
assayayi va||
rathayayi va||
yanayayi va||
bhogabhogiva||
mahantam va||
bhogakkhandham ajajhavasanto' ti?|| ||

"No h'etam bhante"|| ||

Sadhu bhikkhave, maya pi kho etam bhikkhave n'eva dittham, na sutam:|| ||

'Orabbhiko orambhe vadhitva vadhitva vadhitva vikkinamano tena kammena tena ajivena||
hatthiyayi va||
assayayi va||
rathayayi va||
yanayayi va||
bhogabhogiva||
mahantam va||
bhogakkhandham ajajhavasanto' ti.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Te hi so bhikkhave orambhe vajjhe vadhay'upanite papakena manasanupekkhati,||
tasma so n'eva hatthiyayi hoti,||
na assayayi,||
na rathayayi,||
na yanayayi,||
na bhogabhogi,||
na mahantam bhogakkhandham ajjhavasati.|| ||

Tam kim mannatha bhikkhave api nu tumhehi||
dittham va||
sutam va:|| ||

'Sukariko sukare vadhitva vadhitva vadhitva vikkinamano tena kammena tena ajivena||
hatthiyayi va||
assayayi va||
rathayayi va||
yanayayi va||
bhogabhogiva||
mahantam va||
bhogakkhandham ajajhavasanto' ti?|| ||

"No h'etam bhante"|| ||

Sadhu bhikkhave, maya pi kho etam bhikkhave n'eva dittham, na sutam:|| ||

'Sukariko sukare vadhitva vadhitva vadhitva vikkinamano tena kammena tena ajivena||
hatthiyayi va||
assayayi va||
rathayayi va||
yanayayi va||
bhogabhogiva||
mahantam va||
bhogakkhandham ajajhavasanto' ti|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Te hi so bhikkhave sukare vajjhe vadhay'upanite papakena manasanupekkhati,||
tasma so n'eva hatthiyayi hoti,||
na assayayi,||
na rathayayi,||
na yanayayi,||
na bhogabhogi,||
na mahantam bhogakkhandham ajjhavasati.|| ||

Tam kim mannatha bhikkhave api nu tumhehi||
dittham va||
sutam va:|| ||

'Sakuntiko sakunte vadhitva vadhitva vadhitva vikkinamano tena kammena tena ajivena||
hatthiyayi va||
assayayi va||
rathayayi va||
yanayayi va||
bhogabhogiva||
mahantam va||
bhogakkhandham ajajhavasanto' ti?|| ||

"No h'etam bhante"|| ||

Sadhu bhikkhave, maya pi kho etam bhikkhave||
n'eva dittham,||
na sutam:|| ||

'Sakuntiko sakunte vadhitva vadhitva vadhitva vikkinamano tena kammena tena ajivena||
hatthiyayi va||
assayayi va||
rathayayi va||
yanayayi va||
bhogabhogiva||
mahantam va||
bhogakkhandham ajajhavasanto' ti.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Te hi so bhikkhave sakunte vajjhe vadhay'upanite papakena manasanupekkhati,||
tasma so n'eva hatthiyayi hoti,||
na assayayi,||
na rathayayi,||
na yanayayi,||
na bhogabhogi,||
na mahantam bhogakkhandham ajjhavasati.|| ||

Tam kim mannatha bhikkhave api nu tumhehi||
dittham va||
sutam va:|| ||

'Magaviko mage vadhitva vadhitva vadhitva vikkinamano tena kammena tena ajivena||
hatthiyayi va||
assayayi va||
rathayayi va||
yanayayi va||
bhogabhogiva||
mahantam va||
bhogakkhandham ajajhavasanto' ti?|| ||

"No h'etam bhante"|| ||

Sadhu bhikkhave, maya pi kho etam bhikkhave||
n'eva dittham,||
na sutam:|| ||

'Magaviko mage vadhitva vadhitva vadhitva vikkinamano tena kammena tena ajivena||
hatthiyayi va||
assayayi va||
rathayayi va||
yanayayi va||
bhogabhogiva||
mahantam va||
bhogakkhandham ajajhavasanto' ti.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Te hi so bhikkhave mage vajjhe vadhay'upanite papakena manasanupekkhati,||
tasma so n'eva hatthiyayi hoti,||
na assayayi,||
na rathayayi,||
na yanayayi,||
na bhogabhogi,||
na mahantam bhogakkhandham ajjhavasati.|| ||

Te hi so bhikkhave tiracchanagate pane vajjhe vadhay'upanite papakena manasanupekkhamano||
n'eva hatthiyayi bhavissati,||
na assayayi,||
na rathayayi,||
na yanayayi,||
na bhogabhogi,||
na mahantam bhogakkhandham ajjhavasissati.|| ||

Ko pana vado yam manussabhutam vajjham vadhay'upanitam papakena manasanupekkhati,||
tam hi'ssa bhikkhave hoti digha-rattam ahitaya dukkhaya,||
kayassa bheda param marana apayam duggatim vinipatam nirayam upapajjati" ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement