Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara Nikaya
Chakka-Nipata
II: Saraniya-Vagga

Sutta 20

Dutiya Maranasati Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Prof. E. Hardy, Ph.D., D.D.

 


 

[1][pts][than]Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava nadike viharati ginjakavasathe.|| ||

Tatra kho Bhagava bhikkhu amantesi:||
maranasati bhikkhave bhavita bahulikata mahapaphala hoti mahanisamsa amatogadha amatapariyosanati.|| ||

Katham bhavita ca bhikkhave maranasati katham bahulikata mahapphala hoti mahanisamsa amatogadha amatapariyosana?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu divase nikkhante rattiya patihitaya iti patisancikkhati:|| ||

"Bahuka kho me paccaya maranassa:||
ahi va mam daseyya,||
vicchiko va mam daseyya,||
satapadi va mam daseyya,||
tena me assa kalakiriya so mam'assa antarayo.|| ||

Upakkhalitvavaham papateyyam,||
bhattam vapi me bhuttam byapajjeyya,||
pittam va me [307] kuppeyya,||
semham va me kuppeyya,||
satthaka va me vata kuppeyyum,||
tena me assa kalakiriya.|| ||

So mam'assa antarayo" ti.|| ||

Tena bhikkhave bhikkhuna iti patisancikkhitabbam:|| ||

"Atthi nu kho me papaka akusala dhamma appahina ye me assu rattim kalam karontassa antarayaya" ti.|| ||

Sace bhikkhave bhikkhu paccavekkhamano evam janati:|| ||

"Atthi me papaka akusala dhamma appahina ye me assu rattim kalamkarontassa antarayaya" ti,|| ||

tena bhikkhave bhikkhuna tesamyeva papakanam akusalanam dhammanam pahanaya adhimatto chando ca vayamo ca ussaho ca usso'ahi ca appativani ca sati ca sampajannan ca karaniyyava.|| ||

Seyyatha pi, bhikkhave, adittacelo va adittasiso va tass'eva celassa va sisassa va nibbapanaya adhimattam chandan ca vayaman ca ussahan ca usso'ahin ca appativanin ca satin ca sampajannan ca kareyya,||
evam eva kho, bhikkhave, tena bhikkhuna tesam yeva papakanam akusalanam dhammanam pahanaya adhimatto chando ca vayamo ca ussaho ca usso'hi ca appativani ca sati ca sampajannn ca karaniya.|| ||

Sace pana bhikkhave bhikkhu paccavekkhamano evam janati:|| ||

"N'atthi me papaka akusala dhamma appahina ye me assu rattim kalam karontassa antarayaya" ti,|| ||

tena bhikkhave bhikkhuna ten'eva pitipamojjena vihatabbam ahorattanusikkhina kusalesu dhammesu.|| ||

Idha pana bhikkhave bhikkhu rattiya nikkhantaya divase patihite iti patisancikkhati:|| ||

"Bahuka me paccaya maranassa:||
ahi va mam daseyya,||
vicchiko va mam daseyya,||
satapadi va mam daseyya,||
tena me assa kalakiriya,||
so mam'assa antarayo.|| ||

Upakkhilitva vaham papateyyam bhattam va me bhuttam byapajjeyya,||
pittam va me kuppeyya,||
semham va me kuppeyya,||
satthaka me vata kuppeyyum,||
tena me assa kalakiriya,||
so mam'assa antarayo" ti.|| ||

Tena bhikkhave bhikkhuna iti patisancikkhitabbam:|| ||

[308] "Atthi nu kho me papaka akusala dhamma appahina,||
ye me assu diva kalam karontassa antarayaya" ti.|| ||

Sace bhikkhave bhikkhu paccavekkhamano evam janati:|| ||

"Atthi me papaka akusala dhamma appahina,||
ye me assu diva kalam karontassa antarayaya" ti,|| ||

tena bhikkhave bhikkhuna tesam yeva papakanam akusalanam dhammanam pahanaya adhimatto chando ca vayamo ca ussaho ca usso'ahi ca appativani ca sati ca sampajannan ca karaniyya.|| ||

Seyyatha pi, bhikkhave, adittacelo va adittasiso va tass'eva celassa va sisassa va nibbapanaya adhimattam chandan ca vayaman ca ussahan ca usso'ahin ca appativanin ca satin ca sampajannn ca kareyya,||
evam eva kho, bhikkhave, tena bhikkhuna tesamyeva papakanam akusalanam dhammanam pahanaya adhimatto chando ca vayamo ca ussaho ca usso'ahi ca appativani ca sati ca sampajannan ca karaniya.|| ||

Save pana bhikkhave bhikkhu paccavekkhamano evam janati:|| ||

"N'atthi me papaka akusala dhamma appahina ye me assu diva kalam karontassa antarayaya" ti,|| ||

tena bhikkhave bhikkhuna ten'eva pitipamojjena vihatabbam ahorattanusikkhina kusalesu dhammse.|| ||

Evam bhavita kho bhikkhave maranasati evam bahulikata mahapphala hoti mahanisamsa amatogadha amatapariyosanati.|| ||

Saraniya vaggo dutiyo

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement