Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara Nikaya
Chakka-Nipata
III: Anuttariya-Vagga

Sutta 27

Pathama Samaya Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Prof. E. Hardy, Ph.D., D.D.

 


 

[1][pts][olds]Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati.|| ||

Atha kho annataro bhikkhu yena Bhagava ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinno kho so bhikkhu Bhagavantam etad avoca:|| ||

"Kati nu kho bhante samaya manobhavaniyassa bhikkhuno dassanaya upasankamitum?|| ||

2. Cha yime bhikkhu samaya manobhavaniyassa bhikkhuno dassanaya upasamkamitum.|| ||

Katame cha?|| ||

3. Idha bhikkhu yasmim samaye bhikkhu kamaraga-pariyutthitena cetasa viharati,||
kamaraga-paretena,||
uppannassa ca kamaragassa nissaranam yathabhutam na ppajanati,||
tasmim samaye manobhavaniyo bhikkhu upasankamitva evam assa vacaniyo:|| ||

'Aham kho avuso kamaraga-pariyutthitena cetasa viharami||
kamaraga-paretena,||
uppannassa [318] ca kamaragassa nissaranam yathabhutam na ppajanami.|| ||

Sadhu vata me ayasma kamaragassa pahanaya dhammam desetu' ti.|| ||

Tassa manobhavaniyo bhikkhu kamaragassa pahanaya dhammam deseti.|| ||

Ayam bhikkhu pathamo samayo manobhavaniyassa bhikkhuno dassanaya upasankamitum.|| ||

4. Puna ca param bhikkhu, yasmim samaye bhikkhu vyapada-pariyutthitena cetasa viharati,||
vyapada-paretena,||
uppannassa ca vyapadassa nissaranam yathabhutam na ppajanati,||
tasmim samaye manobhavaniyo bhikkhu upasankamitva evam assa vacaniyo:|| ||

'Aham kho avuso vyapada-pariyutthitena cetasa viharami||
vyapada-paretena,||
uppannassa ca vyapadassa nissaranam yathabhutam na ppajanami.|| ||

Sadhu vata me ayasma vyapadassa pahanaya dhammam desetu' ti.|| ||

Tassa manobhavaniyo bhikkhu vyapadassa pahanaya dhammam deseti.|| ||

Ayam bhikkhu dutiyo samayo manobhavaniyassa bhikkhuno dassanaya upasakamitum.|| ||

5. Puna ca param bhikkhu, yasmim samaye bhikkhu thina-middha-pariyutthitena cetasa viharati||
thina-middha-paretena,||
uppannassa ca thina-middhassa nissaranam yathabhutam nappajanati,||
tasmim samaye manobhavaniyo bhikkhu upasankamitva evam assa vacaniyo:|| ||

'Aham kho avuso thina-middha-pariyutthitena cetasa viharami||
thina-middha-paretena||
uppanassa ca thina-middhassa nissaranam yathabhutam nappajanami.|| ||

Sadhu vata me ayasma thina-middhassa pahanaya dhammam desetu' ti.|| ||

Tassa manobhavaniyo bhikkhu thina-middhassa pahanaya dhammam deseti.|| ||

Ayam bhikakhu tatiyo samayo manobhavaniyassa bhikkhuno dassanaya upasankamitum.|| ||

6. Puna ca param bhikkhu, yasmim samaye bhikkhu uddhacca-kukkucca-pariyutthitena cetasa viharati||
uddhacca-kukkucca-paretena,||
uppannassa ca uddhaccakukkucassa nissaranam yathabhutam nappajanati,||
tasmim samaye manobhavaniyo bhikkhu upasankamitva evam assa vacaniyo:|| ||

'Aham kho avuso uddhacca-kukkucca-pariyutthitena cetasa viharami||
uddhacca-kukkucca-paretena||
uppanassa ca [319] uddhacca-kukkuccassa nissaranam yathabhutam na ppajanami.|| ||

Sadhu vata me ayasma uddhacca-kukkuccassa pahanaya dhammam desetu' ti.|| ||

Tassa manobhavaniyo bhikkhu uddhacca-kukkuccassa pahanaya dhammam deseti.|| ||

Ayam bhikakhu catuttho samayo manobhavaniyassa bhikkhuno dassanaya upasankamitum.|| ||

7. Puna ca param bhikkhu, yasmim samaye bhikkhu vicikiccha-pariyutthitena cetasa viharati,||
vicikiccha-paretena,||
uuppannaya ca vicikicchaya nissaranam yathabhutam na ppajanati,||
tasmim samaye manobhavaniyo bhikkhu upasankamitva evam assa vacaniyo:|| ||

'Aham kho avuso vicikiccha-pariyutthitena cetasa viharami, vicikiccha-paretena||
uppannaya ca vicikicchaya nissaranam yathabhutam na ppajanami.|| ||

Sadhu vata me ayasma vicikicchaya pahanaya dhammam desetu' ti.|| ||

Tassa manobhavaniyo bhikkhu vicikicchaya pahanaya dhammam deseti.|| ||

Ayam bhikkhu pancamo samayo manobhavaniyassa bhikkhuno dassanaya upasankamitum.|| ||

8. Puna ca param bhikkhu, yasmim samaye bhikkhu yan nimittam agamma yam nimittam manasikaroto anantara asavanam khayo hoti,||
tam nimittam na janati,||
na passati,||
tasmim samaye manobhavaniyo bhikkhu upasankamitva evam assa vacaniyo:|| ||

'Aham kho avuso yam nimittam agamma yam nimittam manasikaroto anantara asavanam khayo hoti,||
tam nimittam na janami,||
na passami.|| ||

Sadhu vata me ayasma asavanam khayaya dhammam desetu' ti.|| ||

Tassa manobhavaniyo bhikkhu asavanam khayaya dhammam deseti.|| ||

Ayam bhikakhu chattho samayo manobhavaniyassa bhikkhuno dassanaya upasankamitum.|| ||

Ime kho bhikkhu cha samaya manobhavaniyassa bhikkhuno dassanaya upasankamitun" ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement