Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara Nikaya
Chakka-Nipata
III: Anuttariya-Vagga

Sutta 28

Dutiya Samaya Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Prof. E. Hardy, Ph.D., D.D.

 


 

[1][pts]Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam sambula thera bhikkhu Baranasiyam viharanti Isipatane Migadaye.|| ||

Atha kho tesam theranam bhikkhunam pacchabhattam pindapatapatikkantanam mandalamale sannisinnanam sannipatitanam ayam antarakatha udapadi:|| ||

"Ko nu kho avuso samayo manobhavaniyassa bhikkhuno dassanaya upasankamitun" ti?|| ||

2. Evam vutte annataro bhikkhu te bhikkhu etad avoca:|| ||

"Yasmim avuso samaye manobhavaniyo bhikkhu pacchabhattam pindapatapatikkanto pade pakkhaletva nisinno hoti,||
pallankam abhujitva ujum kayam panidhaya parimukham satim upatthapetva,||
so samayo manobhavaniyassa bhikkhuno dassanaya upasankamitun" ti.|| ||

3. Evam vutte annataro bhikkhu tam bhikkhum etad avoca:|| ||

"Na kho avuso so samayo manobhavaniyassa bhikkhuno dassanaya upasankamitum.|| ||

Yasmim avuso samaye manobhavaniyo bhikkhu pacchabhattam pindapatapatikkanto pade pakkhaletva nisinno hoti pallankam abhujitva ujum kayam panidhaya parimukham satim upatthapetva,||
carittakilamatho pi'ssa tasmim samaye appatippassaddho hoti,||
bhattakilamatho pi'ssa tasmim samaye appatippassaddho hoti.|| ||

Tasma na kho so asamayo manobhavaniyassa bhikkhuno dassanaya upasankamitum.|| ||

Yasmim avuso samaye manobhavaniyo bhikkhu sayanhasamayam patisallana vutthito viharapacchayayam nisinno hoti pallankam abhujitva ujum kayam panidhaya parimukham satim upatthapetva,||
so samayo manobhavaniyassa bhikkhuno dassanaya upasankamitun" ti.|| ||

4. Evam vutte annataro bhikkhu tam bhikkhum etad avoca:|| ||

"Na kho avuso so samayo manobhavaniyassa bhikkhuno dassanaya upasankamitum.|| ||

Yasmim avuso samaye [321] manobhavaniyo bhikkhu sayanahasamayam patisallana vutthito viharapacchayayam nisinno hoti pallankam abhujitva ujum kayam panidhaya parimukham satim upatthapetva, yad ev'assa diva samadhi nimittam manasikatam hoti,||
tad ev'assa tasmim samaye samudacarati.|| ||

Tasma na kho so samayo manobhavaniyassa bhikkhuno dassanaya upasankamitum.|| ||

Yasmim avuso samaye manobhavaniyo bhikkhu rattiya paccusasamayam paccutthaya nisinno hoti pallankam abhujitva ujum kayam panidhaya parimukham satim upatthapetva,||
so samayo manobhavaniyassa bhikkhuno dassanaya upasankamitun" ti.|| ||

5. Evam vutte annataro bhikkhu tam bhikkhum etad avoca:|| ||

"Na kho avuso so samayo manobhavaniyassa bhikkhuno dassanaya upasankamitum.|| ||

Yasmim avuso samaye manobhavaniyo bhikkhu rattiya paccusasamayam paccutthaya nisinno hoti pallankam abhujitva ujum kayam panidhaya parimukham satim upatthapetva,||
ojatthayi'ssa tasmim samaye kayo hoti||
phasu'ssa hoti buddhanam sasanam manasikatum.|| ||

Tasma so samayo manobhavaniyassa bhikkhuno dassanaya upasankamitun" ti.|| ||

 


 

6. Evam vutte ayasma Maha Kaccano there bhikkhu etad avoca:|| ||

"Sammukha me tam avuso Bhagavato sutam,||
sammukha patiggahitam:|| ||

'Cha yime bhikkhu samaya manobhavaniyassa bhikkhuno dassanaya upasamkamitum.|| ||

Katame cha?|| ||

7. Idha bhikkhu yasmim samaye bhikkhu kamaraga-pariyutthitena cetasa viharati,||
kamaraga-paretena,||
uppannassa ca kamaragassa nissaranam yathabhutam na ppajanati,||
tasmim samaye manobhavaniyo bhikkhu upasankamitva evam assa vacaniyo:|| ||

"Aham kho avuso kamaraga-pariyutthitena cetasa viharami||
kamaraga-paretena,||
uppannassa ca kamaragassa nissaranam yathabhutam na ppajanami.|| ||

Sadhu vata me ayasma kamaragassa pahanaya dhammam desetu" ti.|| ||

Tassa manobhavaniyo bhikkhu kamaragassa pahanaya dhammam deseti.|| ||

Ayam bhikkhu pathamo samayo manobhavaniyassa bhikkhuno dassanaya upasankamitum.|| ||

8. Puna ca param bhikkhu, yasmim samaye bhikkhu vyapada-pariyutthitena cetasa viharati,||
vyapada-paretena,||
uppannassa ca vyapadassa nissaranam yathabhutam na ppajanati,||
tasmim samaye manobhavaniyo bhikkhu upasankamitva evam assa vacaniyo:|| ||

"Aham kho avuso vyapada-pariyutthitena cetasa viharami||
vyapada-paretena,||
uppannassa ca vyapadassa nissaranam yathabhutam na ppajanami.|| ||

Sadhu vata me ayasma vyapadassa pahanaya dhammam desetu" ti.|| ||

Tassa manobhavaniyo bhikkhu vyapadassa pahanaya dhammam deseti.|| ||

Ayam bhikkhu dutiyo samayo manobhavaniyassa bhikkhuno dassanaya upasakamitum.|| ||

9. Puna ca param bhikkhu, yasmim samaye bhikkhu thina-middha-pariyutthitena cetasa viharati||
thina-middha-paretena,||
uppannassa ca thina-middhassa nissaranam yathabhutam nappajanati,||
tasmim samaye manobhavaniyo bhikkhu upasankamitva evam assa vacaniyo:|| ||

"Aham kho avuso thina-middha-pariyutthitena cetasa viharami||
thina-middha-paretena||
uppanassa ca thina-middhassa nissaranam yathabhutam nappajanami.|| ||

Sadhu vata me ayasma thina-middhassa pahanaya dhammam desetu" ti.|| ||

Tassa manobhavaniyo bhikkhu thina-middhassa pahanaya dhammam deseti.|| ||

Ayam bhikakhu tatiyo samayo manobhavaniyassa bhikkhuno dassanaya upasankamitum.|| ||

10. Puna ca param bhikkhu, yasmim samaye bhikkhu uddhacca-kukkucca-pariyutthitena cetasa viharati||
uddhacca-kukkucca-paretena,||
uppannassa ca uddhaccakukkucassa nissaranam yathabhutam nappajanati,||
tasmim samaye manobhavaniyo bhikkhu upasankamitva evam assa vacaniyo:|| ||

"Aham kho avuso uddhacca-kukkucca-pariyutthitena cetasa viharami||
uddhacca-kukkucca-paretena||
uppanassa ca uddhacca-kukkuccassa nissaranam yathabhutam na ppajanami.|| ||

Sadhu vata me ayasma uddhacca-kukkuccassa pahanaya dhammam desetu" ti.|| ||

Tassa manobhavaniyo bhikkhu uddhacca-kukkuccassa pahanaya dhammam deseti.|| ||

Ayam bhikakhu catuttho samayo manobhavaniyassa bhikkhuno dassanaya upasankamitum.|| ||

11. Puna ca param bhikkhu, yasmim samaye bhikkhu vicikiccha-pariyutthitena cetasa viharati,||
vicikiccha-paretena,||
uuppannaya ca vicikicchaya nissaranam yathabhutam na ppajanati,||
tasmim samaye manobhavaniyo bhikkhu upasankamitva evam assa vacaniyo:|| ||

"Aham kho avuso vicikiccha-pariyutthitena cetasa viharami, vicikiccha-paretena||
uppannaya ca vicikicchaya nissaranam yathabhutam na ppajanami.|| ||

Sadhu vata me ayasma vicikicchaya pahanaya dhammam desetu" ti.|| ||

Tassa manobhavaniyo bhikkhu vicikicchaya pahanaya dhammam deseti.|| ||

Ayam bhikkhu pancamo samayo manobhavaniyassa bhikkhuno dassanaya upasankamitum.|| ||

12. Puna ca param bhikkhu, yasmim samaye bhikkhu yan nimittam agamma yam nimittam manasikaroto anantara asavanam khayo hoti,||
tam nimittam na janati,||
na passati,||
tasmim samaye manobhavaniyo bhikkhu upasankamitva evam assa vacaniyo:|| ||

"Aham kho avuso yam nimittam agamma yam nimittam manasikaroto anantara asavanam khayo hoti,||
tam nimittam na janami,||
na passami.|| ||

Sadhu vata me ayasma asavanam khayaya dhammam desetu" ti.|| ||

Tassa manobhavaniyo bhikkhu asavanam khayaya dhammam deseti.|| ||

Ayam bhikakhu chattho samayo manobhavaniyassa bhikkhuno dassanaya upasankamitum.|| ||

Ime kho bhikkhu cha samaya manobhavaniyassa bhikkhuno dassanaya upasankamitun' ti.|| ||

Sammukha me tam avuso Bhagavato sutam,||
sammukha patiggahitam:||
ime kho bhikkhu, cha samaya manobhavaniyassa bhikkhuno dassanaya upasankamitun" ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement