Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara Nikaya
Chakka-Nipata
III: Anuttariya-Vagga

Sutta 29

Udayi Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Prof. E. Hardy, Ph.D., D.D.

 


 

[1][pts]Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati.|| ||

Atha kho Bhagava ayasmantam Udayim amantesi:|| ||

"Kati nu kho Udayi, anussatitthanan" ti?|| ||

Evam vutte ayasma Udayi tunhi ahosi.|| ||

Dutiyam pi kho Bhagava ayasmantam Udayim amantesi:|| ||

"Kati nu kho Udayi, anussatitthanani" ti?|| ||

Dutiyam pi kho ayasma Udayi tunhi ahosi.|| ||

Tatiyam pi kho Bhagava ayasmantam Udayim amantesi:|| ||

"Kati nu kho Udayi, anussatitthanani" ti?|| ||

Tatiyam pi kho ayasma Udayi tunhi ahosi.|| ||

Atha kho ayasma Anando ayasmantam Udayim etad avoca:|| ||

"Sattha tam avuso Udayi, amanteti" ti.|| ||

"Sunomaham avuso Ananda, Bhagavato.|| ||

[323] "Idha bhante bhikkhu aneka-vihitam pubbenivasam anussarati, seyyathidam:||
ekam pi jatim dve pi jatiyo tisso pi jatiyo catasso pi jatiyo panca pi jatiyo||
dasa pi jatiyo visam pi jatiyo timsam pi jatiyo cattarisam pi jatiyo pannasam pi jatiyo||
jati-satam pi jati-sahassam pi jati-sata-sahassam pi||
aneke pi samvattakappe aneke pi vivattakappe aneke pi samvatta-vivattakappe:|| ||

'Amutrasim evam namo evam gotto evam-vanno evam-aharo evam-sukha-dukkha-patisanvedi evam-ayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto amutra upapadim tatrapasim evam-namo evam-gotto evam-vanno evam-aharo evam-sukha-dukkha-patisanvedi evam-ayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto idhupapanno' ti.|| ||

Iti sakaram sa-uddesam aneka-vihitam pubbenivasam anussareyyan" ti.|| ||

Atha kho Bhagava ayasmantam Anandam amantesi:|| ||

"Annasim kho aham Ananda,||
'n'evayam Udayi moghapuriso adhicittam anuyutto viharati' ti.|| ||

Kati nu kho Ananda, anussatitthanani" ti?|| ||

"Panca bhante anussatitthanani.|| ||

Katamani panca?|| ||

2. Idha bhante, bhikkhu vivicc'eva kamehi||
vivicca akusalehi dhammehi||
savitakkam||
savicaram||
vivekajam piti-sukham||
pathamam-jhanam upasampajja viharati.|| ||

Citakka vicaranam vupasama||
ajjhattam sampasadanam||
cetaso ekodibhavam||
avitakkam||
avicaram||
samadhijam piti-sukham||
dutiyam-jhanam upasampajja viharati.|| ||

Pitiya ca viraga||
upekkhako ca viharati||
sato ca sampajano,||
sukhan ca kayena patisamvedeti,||
yam tam ariya acikkhanti||
'upekkhako satima sukhavihari' ti,||
tatiyam-jhanam upasampajja viharati.|| ||

Idam bhante anussatitthanam||
evam bhavitam||
evam bahulikatam||
dittha-dhamma-sukhaviharaya samvattati.|| ||

3. Puna ca param bhante,||
bhikkhu alokasannam manasikaroti,||
divasannam adhitthati.|| ||

Yatha diva||
tatha rattim,||
yatha rattim||
tatha diva.|| ||

Iti vivatena cetasa apariyonaddhena sappabhasam citatam bhaveti.|| ||

Idam bhante anussatitthanam||
evam bhavitam||
evam bahulikatam||
nanadassana patilabhaya samvattati.|| ||

4. Puna ca param bhante,||
bhikkhu imam eva kayam uddham padatala adhokesamatthaka tacapariyantam puram nanappakarassa asucino paccavekkhati:|| ||

'Atthi imasmim kaye kesa,||
loma,||
nakha,||
danta,||
taco,||
mamsam,||
naharu,||
atthi,||
atthiminjam,||
vakkam,||
hadayam,||
yakanam,||
kilomakam,||
pihakam,||
papphasam,||
antam,||
antagunam,||
udariyam,||
karisam,||
pittam,||
semham,||
pubbo,||
lohitam,||
sedo,||
medo,||
assu,||
vasa,||
khelo,||
singhanika,||
lasika,||
muttan' ti.|| ||

Idam bhante anussatitthanam,||
evam bhavitam,||
evam bahulikatam,||
kamaragassa pahanaya samvattati.|| ||

5. Puna ca param bhante bhikkhu seyyatha pi passeyya sariram sivathikaya chadditam ekahamatam va dvihamatam [324] va tihamatam va uddhumatakam vinilakam vipubbakajatam.|| ||

So imam eva kayam evam upasamharati:|| ||

'Ayam pi kho kayo evam dhammo evam bhavi etam anatito' ti.|| ||

Seyyatha pi va pana passeyya sariram sivathikaya chadditam kakehi va||
khajjamanam kulalehi va||
khajjamanam gijjhehi va||
khajjamanam suvanehi va||
khajjamanam sigalehi va||
khajjamanam vividhehi va||
panakajatehi khajjamanam.|| ||

So imam eva kayam evam upasamharati:|| ||

'Ayam pi kho kayo evam dhammo evam bhavi etam anatito' ti.|| ||

Seyyatha pi va pana passeyya sariram sivathikaya chadditam atthisankhalikam samamsalohitam naharusambandham.|| ||

So imam eva kayam evam upasamharati:|| ||

'Ayam pi kho kayo evam dhammo evam bhavi etam anatito' ti.|| ||

Seyyatha pi va pana passeyya sariram sivathikaya chadditam atthikasankhalikam nimmamsalohita makkhittam naharusambandham.|| ||

So imam eva kayam evam upasamharati:|| ||

'Ayam pi kho kayo evam dhammo evam bhavi etam anatito' ti.|| ||

Seyyatha pi va pana passeyya sariram sivathikaya chadditam atthikasankhalikam apagatamamsalohitam naharusambandham.|| ||

So imam eva kayam evam upasamharati:|| ||

'Ayam pi kho kayo evam dhammo evam bhavi etam anatito' ti.|| ||

Seyyata pi va pana passeyya sariram sivathikaya chadditam atthitani apagatasambandhani disa vidisasu vikkhittani:||
annena hatthatthikam||
annena padatthikam||
annena janghatthikam||
annena uratthikam||
annena katatthikam pitthikantakam||
annena sisakataham.|| ||

So imam eva kayam evam upasamharati:|| ||

'Ayam pi kho kayo evam dhammo evam bhavi etam anatito' ti.|| ||

Seyyatha pi va pana passeyya sariram sivathikaya chadditam,||
atthikani setani sankhavannupanihani.|| ||

So imam eva kayam evam upasamharati:|| ||

'Ayam pi kho kayo evam dhammo evam bhavi etam anatito' ti.|| ||

Seyyatha pi va pana passeyya sariram sivathikaya chadicitam atthikani punjakitani.|| ||

So imam eva kayam evam upasamharati:|| ||

'Ayam pi kho kayo evam dhammo evam bhavi etam anatito' ti.|| ||

Seyyatha pi va pana passeyya sariram sivathikaya chadcitam,||
atthikani terovassikani putiti cunnakajatani.|| ||

So imam eva kayam evam upasamharati:|| ||

[325] 'Ayam pi kho kayo evam dhammo evam bhavi etam anatito' ti.|| ||

Idam bhante anussatitthanam||
evam bhavitam||
evam bahulikatam||
asmimana samugghataya samvattati.|| ||

6. Puna ca param bhante bhikkhu sukhassa ca pahana||
dukkhassa ca pahana||
pubb'eva somanassa-domanassanam atthangama||
adukkham asukam upekkha-sati-parisuddhim||
catuttham-jhanam upasampajja viharati.|| ||

Idam bhante anussatitthanam||
evam bhavitam||
evam bahulikatam||
anekadhatu pativedhaya samvattati.|| ||

Imani kho bhante panca anussatitthananiti.|| ||

7. Sadhu sadhu Ananda.|| ||

Tena hi tvam Ananda idam pi chattham anussatitthanam dharehi:|| ||

Idh'Ananda bhikkhu sato'va abhikkamati,||
sato'va patikkamati,||
sato'va titthati,||
sato'va nisidati,||
sato'va seyyam kappeti,||
sato'va kammam adhitthati.|| ||

Idam Ananda anussatitthanam||
evam bhavitam||
evam bahulikatam||
satisampajannaya samvattati" ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement