Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara Nikaya
Chakkanipata
V. Dhammika vagga

Sutta 46

Maha Cunda Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Prof. E. Hardy, Ph.D., D.D.

 


 

[1][pts][than] Evam me sutam.|| ||

Ekam samayam ayasma Maha Cundo Cetisu viharati Sahajatiyam.|| ||

Tatra kho ayasma Maha Cundo bhikkhu amantesi:|| ||

"Avuso bhikkhavo" ti.|| ||

"Avuso" ti kho te bhikkhu ayasmato Maha Cundassa paccassosum.|| ||

Ayasma Maha Cundo etad avoca:|| ||

2. Idh avuso dhamma-yoga bhikkhu jhayi bhikkhu apasadenti:|| ||

'Ime pana|| ||

"Jhayino'mha jhayino'mha,||
ti jhayanti,||
pajjhayanti.|| ||

Kim h'ime jhayanti,||
kint'ime jhayanti,||
katham h'ime jhayanti" ti?|| ||

Tattha dhamma-yoga ca bhikkhu na ppasidanti,||
jhayi ca bhikkhu na ppasidanti,||
na ca bahujanahitaya patipanna honti bahujanasukhaya,||
bahuno janassa atthaya hitaya sukhaya deva-manussanam.|| ||

3. Idha pan'avuso jhayi bhikkhu dhamma-yoge bhikkhu apasadenti:|| ||

'Ime pana|| ||

"Dhamma-yog'amha dhamma-yog'amha" ti||
uddhata unnala capala mukhara vikinnava ca mutthassati asampajana asamahita vibbhanta-citta pakatindriya.|| ||

Kim h'ime dhamma-yoga,||
kint'ime dhamme-yoga,||
katham h'ime dhamma-yoga" ti?|| ||

Tattha jhayi ca bhikkhu na ppasidanti,||
dhamma-yoga ca bhikkhu na ppasidanti,||
na ca bahujanahitaya patipanna honti bahujanasukhaya,||
bahuno janassa atthaya hitaya sukhaya deva-manussanam.|| ||

4. Idha pan'avuso dhamma-yoga bhikkhu dhamma-yoganam yeva bhikkhunam vannam bhasanti,||
no jhayinam bhikkhunam vannam bhasanti.|| ||

Tattha dhamma-yoga ca [356] bhikkhu na ppasidanti,||
jhayi ca bhikkhu na ppasidanati,||
na ca bahujanahitaya patipanna honti bahujanasukhaya,||
bahuno janassa atthaya hitaya sukhaya deva-manussanam.|| ||

5. Idha pan'avuso jhayi bhikkhu jhayinam yeva bhikkhunam vannam bhasanti,||
no dhamma-yoganam bhikkhunam vannam bhasanti.|| ||

Tattha jhayi ca bhikkhu na ppasidanti,||
dhamma-yoga ca bhikkhu na ppasidanti,||
na ca bahujanahitaya patipatipanna honti bahujanasukhaya,||
sukhaya,||
bahuno janassa atthaya hitaya sukhaya deva-manussanam.|| ||

6. Tasmati h'avuso evam sikkhitabbam:|| ||

Dhamma-yoga samana jhayinam bhikkhunam vannam bhasissama ti.|| ||

Evam hi vo avuso sikkhitabbam.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Acchariya h'ete avuso puggala dullabha lokasmim,||
ye amatam dhatum kayena phusitva viharanti.|| ||

7. Tasma ti h'avuso evam sikkhitabbam:|| ||

Jhayi samana dhamma-yoganam bhikkhunam vannam bhasissama ti.|| ||

Evam hi vo avuso sikkhitabbam.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Acchariya h'ete avuso puggala dullabha lokasmim,||
ye gambhiram atthapadam pannaya ativijajha passanti ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement