Anguttara Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Anguttara Nikaya
Chakkanipata
V. Dhammika Vagga

Sutta 47

Pathama Sanditthika Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series and proofed against, and mostly resolved to the Pali Text Society Anguttara-Nikaya edited by Prof. E. Hardy, Ph.D., D.D.

 


 

[1][pts][than][olds]Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati||
Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

Atha kho Moliyasivako paribbajako yena Bhagava ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Bhagavata saddhim sammodi.|| ||

Sammodaniyam katham saraniyam vitisaretva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinno kho Moliyasivako paribbajako Bhagavantam etad avoca:|| ||

"Sanditthiko dhammo,||
sanditthiko dhammo,||
ti bhante vuccati.|| ||

Kittavata nu kho bhante sanditthiko dhammo hoti,||
akaliko ehipassiko opanayiko paccattam veditabbo vinuhi" ti?|| ||

[357] 2. "Tena hi Sivaka tan n'ev'ettha patipucchissami.|| ||

Yatha te khameyya,||
tatha nam vyakareyyasi.|| ||

Tam kim mannasi Sivaka,||
santam va ajjhattam lobham:||
'Atthi me ajjhattam lobho' ti pajanasi,||
asantam va ajjhattam lobham||
"N'atthi me ajjhattam lobho' ti pajanasi" ti?|| ||

"Evam bhante."|| ||

"Yam kho tvam Sivaka santam va ajjhattam lobham||
'Atthi me ajjhattam lobho' ti pajanasi,||
asantam va ajjhattam lobham||
'N'atthi me ajjhattam lobho' ti pajanasi:|| ||

Evam kho Sivaka sanditthiko dhammo hoti,||
akaliko ehipassiko opanayiko paccattam veditabbo vinnuhi ti.|| ||

Tam kim mannasi Sivaka,||
santam va ajjhattam dosam:||
'Atthi me ajjhattam doso' ti pajanasi,||
asantam va ajjhattam dosam||
"N'atthi me ajjhattam doso' ti pajanasi" ti?|| ||

"Evam bhante."|| ||

"Yam kho tvam Sivaka santam va ajjhattam dosam||
'Atthi me ajjhattam doso' ti pajanasi,||
asantam va ajjhattam dosam||
'N'atthi me ajjhattam doso' ti pajanasi:|| ||

Evam kho Sivaka sanditthiko dhammo hoti,||
akaliko ehipassiko opanayiko paccattam veditabbo vinnuhi ti.|| ||

Tam kim mannasi Sivaka,||
santam va ajjhattam moham:||
'Atthi me ajjhattam moho' ti pajanasi,||
asantam va ajjhattam moham||
"N'atthi me ajjhattam moho' ti pajanasi" ti?|| ||

"Evam bhante."|| ||

"Yam kho tvam Sivaka santam va ajjhattam moham||
'Atthi me ajjhattam moho' ti pajanasi,||
asantam va ajjhattam moham||
'N'atthi me ajjhattam moho' ti pajanasi:|| ||

Evam kho Sivaka sanditthiko dhammo hoti,||
akaliko ehipassiko opanayiko paccattam veditabbo vinnuhi ti.|| ||

 


 

Tam kim mannasi Sivaka,||
santam va ajjhattam lobha-dhammam:||
'Atthi me ajjhattam lobha-dhammo' ti pajanasi,||
asantam va ajjhattam lobha-dhammam||
"N'atthi me ajjhattam lobha-dhammo' ti pajanasi" ti?|| ||

"Evam bhante."|| ||

"Yam kho tvam Sivaka santam va ajjhattam lobha-dhammam||
'Atthi me ajjhattam lobha-dhammo' ti pajanasi,||
asantam va ajjhattam lobha-dhammam||
'N'atthi me ajjhattam lobha-dhammo' ti pajanasi:|| ||

Evam kho Sivaka sanditthiko dhammo hoti,||
akaliko ehipassiko opanayiko paccattam veditabbo vinnuhi ti.|| ||

Tam kim mannasi Sivaka,||
santam va ajjhattam dosa-dhammam:||
'Atthi me ajjhattam dosa-dhammo' ti pajanasi,||
asantam va ajjhattam dosa-dhammam||
"N'atthi me ajjhattam dosa-dhammo' ti pajanasi" ti?|| ||

"Evam bhante."|| ||

"Yam kho tvam Sivaka santam va ajjhattam dosa-dhammam||
'Atthi me ajjhattam dosa-dhammo' ti pajanasi,||
asantam va ajjhattam dosa-dhammam||
'N'atthi me ajjhattam dosa-dhammo' ti pajanasi:|| ||

Evam kho Sivaka sanditthiko dhammo hoti,||
akaliko ehipassiko opanayiko paccattam veditabbo vinnuhi ti.|| ||

Tam kim mannasi Sivaka,||
santam va ajjhattam moha-dhammam:||
'Atthi me ajjhattam moha-dhammo' ti pajanasi,||
asantam va ajjhattam moha-dhammam||
"N'atthi me ajjhattam moha-dhammo' ti pajanasi" ti?|| ||

"Evam bhante."|| ||

"Yam kho tvam Sivaka santam va ajjhattam moha-dhammam||
'Atthi me ajjhattam moha-dhammo' ti pajanasi,||
asantam va ajjhattam moha-dhammam||
'N'atthi me ajjhattam moha-dhammo' ti pajanasi:|| ||

Evam kho Sivaka sanditthiko dhammo hoti,||
akaliko ehipassiko opanayiko paccattam veditabbo vinnuhi ti.|| ||

Abhikkantam bho Gotama abhikkantam bho Gotama,||
seyyatha pi bho Gotama nikkujjitam va ukkajjeyya,||
paticchannam va vivareyya,||
mulhassa va maggam acikkheyya,||
andhakare va telapajjotam dhareyya,||
"cakkhumanto rupani dakkhinti, ti,||
evam'eva'hota Gotamena aneka-pariyayena dhammo pakasito.|| ||

Esaham bhavantam Gotamamsaranam gacchami dhamman ca bhikkhu sanghan ca.|| ||

Upasakam mam bhante Bhagava dharetu ajjatagge panupetam saranam gatan ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement